جدیدترین اس ام اس های عاشقانه | sms صبح بخیر عاشقانه

اس ام اس صب بخیر

اس ام اس های عاشقانه صبح بخیر

سلام، صبح شما بخیر
و روزگارتون قشنگ
برای امروزتون برکتی عظیم
و معجزاتی بی دلیل آرزومندیم
آمین

اس ام اس های عاشقانه صبح بخیر


سلام صبح بخیر
چقدر صبح را دوست دارم
و به شکرانه
هر آنچه خدایم داده شادمانم
خدایا شکرت
برای شروعی دوباره

اس ام اس های عاشقانه صبح بخیر


نمی دانم عاشق توام
یا عاشق صبح بخیرهایت
هر چه هست
باز هم عاشقتر از هر روز شده ام

اس ام اس های عاشقانه صبح بخیر


امروز در وزن صبح
شعری باید گفت پر از آفتاب
قصه ای باید نوشت پر از آغاز
و ترانه ای باید خواند پر از شبنم
صبح بخیر عشقم

اس ام اس های عاشقانه صبح بخیر


قصه به هر که می برم
فایده ای نمی دهد
مشکل درد عشق را
حل نکند مهندسی

اس ام اس های عاشقانه صبح بخیر


دلخوشم با نفسی
حبه قندی
چایی
صحبت اهل دلی
سلام صبحتون بخیر

اس ام اس های عاشقانه صبح بخیر


بیدار شو صبح آمد
برخیز که خورشید تویی
در عالم ناامیدی امید تویی
در باغ وجود آن گل
که به روی صبح
خندید تویی
صبحت بخیر عشقم

اس ام اس های عاشقانه صبح بخیر


سلام صبح بخیر
امروز در کنار
خانواده روزی تکرار نشدنی
و به یادگار بگذارید
با لبخند
تا پایان روز
شاد با صفا و صمیمی
خوش و خرم باشید

اس ام اس های عاشقانه صبح بخیر


یک لیوان چای مهر
با دو حبه قند محبت
و یک دنیا عشق
تقدیم به شما
سلام صبحتون بخیرو شادی
جسم و روحتان پرنشاط

اس ام اس های عاشقانه صبح بخیر


از لبخندت
برای تغییر دنیا استفاده کن
مگذار
دنیا لبخندت را تغییر دهد
سلام صبح بخیر

اس ام اس های عاشقانه صبح بخیر


این همه فاصله
اما من صبح بخیر هایت را می خواهم
تو مکرر تکرار کن

اس ام اس های عاشقانه صبح بخیر


طلوع خورشید معجزه هر روز خداست
یعنی هنوز هم «امید» هست
زندگیتان پر از اتفاق های قشنگ
صبحتان بخیر

اس ام اس های عاشقانه صبح بخیر


نفسی عمیق می کشم
در عطر صبحگاهی
کنار صبح بخیر های ناب تو