اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید

اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید

تلنگر کوچکی است بــاران
وقتی فراموش میکنیم ؛
آسمان کجاست …

::

دِلِ مَـــــن
کُــــلــبـــۀ بـــارانــیـستـــــــ …
وَ تُـــــو ،
آن بـــارانِ بــــی اِجــــازهِ ای ؛
کِــــه نـاگــــهــــان دَر اِحــســــاسِ مَـــــــن ،
چِـــکِّــــــه مـــــی کُـــنــــــی…

…::: بقیه اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید در ادامه مطلب :::…

به باران سپرده ام
وقت آمدنت
هوای کوچه را داشته باشد
گوشم به زنگِ در است
مبادا آهسته بیایی!

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

من غرورم را مدیون بارانم
هنوز باران را سپاس که پنهان کرد اشک هایم را
باران را سپاس که آبرویم را خرید
تا نفهمند آدم ها که من از تنهایی نیست که قدم می زنم
من زیر باران رفتم تا که آسوده خاطر ببارم بی آنکه بترسم از نگاه کسی
به سلامتی باران که حفظ کرد غرورم را…

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

تو می گویی باران صدای پای اجابت است ؛
نیاز کن ! اما مسلک من ، مسلک درویشان است !
چه دارند که از هر حیث بی نیازند ؟!
آن نیازی که تو را بی نیاز می کند !
اما من در اوج بی نیازی ، به تو نیاز پیدا کردم !
پس ببار باران . . . !

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

باران که میبارد
باید یه آغوشی …
پنجره ی بازی …
بوی خاکی …
صدای تپش قلبی …
گره ی کور دست ها و پاهایی …
باید چیزی باشد
باران که میبارد …
باید کسی باشد!

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

وای باران باران
شیشه ی پنجره را باران شست..
از دلِ من اما ,چه کسی نقشِ تورا خواهد شست..

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

همینکه بگویید : « آه , گمـــانم امروز بـاران ببــارد . »
کـافـی ست تا ابـرها دوستــتان داشتـــه باشنــد
وَ البـته شمـا را کـه چشـم به راهـشان بـوده اید

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

همچنـان منتـظرم
تـا قطره های بـاران
تـو را از آن بـالا در آغوشم رهـا کننـد
یا غـرق می شوم
یا رفیـق شبهای بـارانیت می مانـم …

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

کاش نامت باران بود…
آنوقت تمام مردم شهر هم
برای آمدنت دعا می کردند …!

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

باران که بند بیاید
تازه خاطره شروع می کند به چکه کردن…!!
نمک روی زخم ست بارانی که بی تو ببارد!!

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

تلنگر کوچکی است بــاران
وقتی فراموش میکنیم ؛
آسمان کجاست …

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

اینکه چقدر از آنروز ها گذشته ،
یا اینکه چقدر هر دویمان عوض شده ایم،
یا اینکه هرکداممان کجای ِ دنیا افتاده ایم…
اصلا مهم نیست.. !
باز باران که ببارد ،
هر وقت که میخواهد باشد ،
دلم هوایت را میکند …

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

بـاران کمــی آهستــه تــر
اینجــا کســی در خـانـه نیسـت
مــن هستــم
و
تنهــایــی
و
دردی کــه نــامـش زنـدگیســت …

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

نَــیـــا بــــاران ! …
زَمــیــن جــــایِ قَـــشَـــنگـــــی نــیست…!

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

بغضهای مرطوب مرا باور کن،
این باران نیست که میبارد ،
صدای خسته ی قلب من است که از چشمان آسمان بیرون میریزد

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

برای از بین بردن یک عدد معشوقه
نم باران کافی ست …

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

شـما را بیــــــــــــــشتر
آدم هـایِ غمگـینِ دوست داشتـنی
در میـان شما کسـی هـست
کـه با یـک تـکه ابـر کوچـکِ خـاکـستری
قـرار داشـته بــاشد ؟

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

مثل باران چشمهایت دیدنی است
شهر خاموش نگاهت دیدنی است
زندگانی معنی لبخند توست
خنده هایت بی نهایت دیدنی است

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

دلم به عظمت باران برایت دلتنگی میکند… ؛
امروز عجیب؛
بی واژه؛
بی حصار… ؛
می خواهمت…

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

باز باران آمد
از هوا یا ز دو چشم خیسم؟
نیک بنگر!
چه تفاوت دارد . . .

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

دِلِ مَـــــن
کُــــلــبـــۀ بـــارانــیـستـــــــ …
وَ تُـــــو ،
آن بـــارانِ بــــی اِجــــازهِ ای ؛
کِــــه نـاگــــهــــان دَر اِحــســــاسِ مَـــــــن ،
چِـــکِّــــــه مـــــی کُـــنــــــی…

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

تـــو
این روزهــا
برایـم حکم باران را داری..
درست وســط کـویـر،
همون قدر زندگی بخش
همون قدر مــحــال!

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

روز های بارانی و بهانه بودن در کنار هم زیباست اما زیباتر از ان روز های سخت و بی بهانه با هم بودن است…

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

هوای بارانی…
چترنمیخواهد…”تورامیخواهد”لعنتی میفهمی؟؟؟؟؟

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥

کدام ابر از سرت گذشته که من مست بارانم…؟!

 

♥░▒▓ اس ام اس و نوشته های باران ناب جدید ▓▒░♥