اس ام اس های تیکه دار|sms های جدید

اس ام اس و جملات تیکه دار و کوبنده

 

عاقبت به این نتیجه میرسیم که

حضورِ بعضی‌ انسانها در زندگی ما آنقدر پوچ و بی‌ معنا بوده که

جای خالی‌ آنها را فقط همین نبودنشان پر میکند !

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار عاشقانه.•.•.•.•.•.•.•.•

بیشتر از آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی

فقط به این خاطر که بیشتر از آنچه سزاوارش باشی عاشقت بودم !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار دوست داشتن و لیاقت.•.•.•.•.•.•.•.•

دوست داشتن دل های بزرگ لیاقت میخواهد

چیزی که تو نداشتی بی لیاقت من !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار و سنگین.•.•.•.•.•.•.•.•

هرچند بی حد تو رو میخواستم

اما باز تو در حد من نبودی !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار و خیانتی.•.•.•.•.•.•.•.•

یکی بهتر از من پیدا کرد

در حالی که به صد تا بهتر از اون  گفتم : یکی دارم !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار بازی با عشق.•.•.•.•.•.•.•.•

فکر کردم عاشقم شدی

بعد ها فهمیدم تاب تاب دلم را شنیدی ، ذوق کردی ، فکر بازی به سرت زد

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار کنایه ای.•.•.•.•.•.•.•.•

تا آخر عمر درگیرم خواهی بود

انکار نکن مقایسه تو را از پای در می آورد !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار اشتباه عاشقانه.•.•.•.•.•.•.•.•

ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻧﮑﺮﺩﻡ

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸﻮﻧﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ، ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ …

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار دوست داشتن و دروغ.•.•.•.•.•.•.•.•

تو دروغگو نیستی ، من حواسم پرت است

گفته بودی دوستم داری بی اندازه اما خوب که فکر می کنم

تازه می فهمم بی اندازه یعنی چه !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار و آتشین.•.•.•.•.•.•.•.•

وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه 2 حالت بیشتر نداره :

یا میخوان جات باشن نمیتونن ، یا میخوان بات باشن نمیتونن !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار رفاقتی.•.•.•.•.•.•.•.•

رفیق ، پیراهنم را بزن بالا

کمرم را دیدی ؟ نترس چیزی نیست !

اینها فقط جای خنجرند ، من نفهمیدم در رفاقت چه شد ؟

“تو مواظب باش”

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار عشق.•.•.•.•.•.•.•.•

بهم گفت هیچوقت عشقمو تنها نمی ذارم

راست گفت ، چون من عشقش نبودم

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار زخمی.•.•.•.•.•.•.•.•

یه سری هم هستن

نه تنها آدم با اونا ما نمیشه

بلکه از من بودنم میفته !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار دل.•.•.•.•.•.•.•.•

دلم که از کسی بگیرد پاک میکنم

گاه اشتباهش را ، گاه خودش را !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار افسوس و فغان.•.•.•.•.•.•.•.•

سیاه لشکری بودم در عشق تو

و فک می کردم بازیگر نقش اولم ؛ افسوس …

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار حرف.•.•.•.•.•.•.•.•

میگفت پات وایمیستم ؛ حرفم حرفه ، ولی رفت

راست می گفت حرفش فقط حرف بود …

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار دل شکستن.•.•.•.•.•.•.•.•

کاش به جای دلم

دستم را میشکستی که نمک نداشت !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار لیاقت داشتن.•.•.•.•.•.•.•.•

لیاقت خیلی مهمه

ولی گاهی ما با احساساتمون لیاقتهای دیگران رو نادیده میگیریم

و اجازه میدیم خودشونو بیشتر از اونی که هستن حس کنن !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار ناسزا گفتن به خود.•.•.•.•.•.•.•.•

بدی آدم نمک نشناس اینه که وقتی یاد کارایی که

براش کردی میوفتی به خودت بیشتر فحش میدی تا اون !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار انسان واقعی.•.•.•.•.•.•.•.•

کاش میشد آدمارو مثل اسکناس جلو نور گرفت

و واقعی هاشو تشخیص داد !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار سرگرمی.•.•.•.•.•.•.•.•

سرت گرم است ، مزاحمت نمى شوم

اما بدان حرارت سرگرمى هایت مرا مى سوزاند !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار نیش و کنایه.•.•.•.•.•.•.•.•

اونی که واسه تو ادعا میکنه

واسه با ما بودن دعا میکنه ، بـــــله !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار جالب.•.•.•.•.•.•.•.•

یادت باشه موندنی با لگدم می مونه

و رفتنی با التماسم نمی مونه !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار زباله.•.•.•.•.•.•.•.•

بعضی ها رو باید مثل آشغال دور انداخت

ولی انقدر معرفت داریم که اونارو می بوسیم و کنار میذاریم !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار غرور.•.•.•.•.•.•.•.•

ﺁﺭﻩ ، ﻣﻦ ﺳﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﻐﺮﻭﺭ

ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ توی ﻓﺮﺩﺍﯼ ﻣﻦ نیستن !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار اعتماد.•.•.•.•.•.•.•.•

نه عزیز من

آنهایی که عاشقت شده اند اعصابم را خرد نمی کنند

اعتماد به نفسم را بالا می برند !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار سرد بودن.•.•.•.•.•.•.•.•

برای بعضی آدما باید مثل قسمت سرد بالش باشی !

سرد که باشی دوسِت دارن …

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار پیام بازرگانی.•.•.•.•.•.•.•.•

ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ

ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻡ ﺑﺎﺯﺭگاﻧﯽ ﻭﺳﻄﺸﻢ ﻧﻤﯿﺸﯽ !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار لعنت.•.•.•.•.•.•.•.•

راه بدی را انتخاب کرده بودم برای نگه داشتنت

صداقت ؛ مهربانی ؛ زیاد به “تو” توجه داشتن و خیلی حماقت های دیگر …

این روزها هرچه خائن تر باشی ، دوست داشتنی تری !

 

.•.•.•.•.•.•.•.•اس ام اس تیکه دار انسانیت.•.•.•.•.•.•.•.•

ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯿﺸﻦ

ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯿﺸﻮنو ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻥ !