اس ام اس عاشقانه زیبا - استاتوس های عاشقانه جدید

اس ام اس عاشقانه زیبا

استاتوس های عاشقانه جدید

نوشته های عاشقانه زیبا

ورود به آرشیو اس ام اس های عاشقانه زیبا

جواب یه حرفایی فقط یه نفس عمیقه …
الان چند وقته همه فکر می کنن مشکل قلبی دارم !

::

بــه کــافــه هــا پــنـاه بـرده ام, بــس کـــه “دوســتَــت دارم” شــنـیـدم و مــخـــاطـب هـــیــچ کــدام نـبــودم . . .

…::: اس ام اس عاشقانه زیبا و استتوس های عاشقانه جدید در ادامه مطلب :::…

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس های عاشقانه جدید , نوشته های عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

هستی
هست
فعل های خالی از بودن !
بودن یا نبودن مسئله این است
او نیست اما هست !

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس های عاشقانه جدید , نوشته های عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

دلـــــم آویــزان اسـت از عـکــس کـسـی
کــه عکــسـش آویــزان اســت بــر دیــوار کســی

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس های عاشقانه جدید , نوشته های عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

هنوزم یه وقتایی دل تنگشی
میری عطرشو گاهی بو میکشی
به قدری شکستی که حس میکنی
همین روزا از غضه دیوونه شی

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس های عاشقانه جدید , نوشته های عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

ما به هم نمی رسیم امّا بهترین غریبه ات می مانم که تو را همیشه دوست خواهد داشت . . .

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس های عاشقانه جدید , نوشته های عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

تمام شانه هایت را برای هق هق چند سال دوریت آماده کن
داری از سفر نبودنت بر میگردی!!!

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس های عاشقانه جدید , نوشته های عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

همین که عکس تنهایی…کنار دریا میگیرم…بدون شب بخیر تو…به خواب گریه ها میرم…بازم یاد تو می افتم…

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس های عاشقانه جدید , نوشته های عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

خسته ام ، نه از راهی که آمده ام یا انتظاری که گاه امانم را میبرد !
خسته ام از تکرار ندیدنت …

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس های عاشقانه جدید , نوشته های عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

تنها “غم زندگیم” بدون تو زندگی کردن بود …
حالا دیگر غمی ندارم ، آماده ام برای مرگ !

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس های عاشقانه جدید , نوشته های عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

یک برو بر زبانم آمد به خاطر تو
و هزار هزار “بمان” که در دلم ماند که ماند که ماند …

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس های عاشقانه جدید , نوشته های عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

آنقدر از زندگی دل گیرو دلتنگم که روز مرگ خود را جشن می گیرم

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس های عاشقانه جدید , نوشته های عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

منبع : اس ام اسلر