استتوس های عاشقانه جدید - اس ام اس عاشقانه زیبا

استاتوس های عاشقانه جدید

اس ام اس عاشقانه زیبا

استاتوس عاشقانه زیبا

ورود به آرشیو استتوس های عاشقانه جدید

جـــــاده؛ هـــــمین جـــــاده ی لـــــاغر آدمــــــها را کـــــوچک میـــــکند
کـــــوچک را نقـــــطه و نـــــقطه را هـــــیچ…
بـــــاور نـــــمیکنی؟؟؟ بـــــرو!

::

چه رسم بدیست در عاشقی
فرهاد به خاطر عشقش کوه کند ولی من به خاطر عشقم باید دل بکنم !

…::: استتوس های عاشقانه جدید و اس ام اس عاشقانه زیبا در ادامه مطلب :::…

.
SmSlar.ir
.

استاتوس های عاشقانه جدید , اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

در قحطی تو چه دل خوشی دارند !
بیهوده می آیند و می روند این نفسهای من …

.
SmSlar.ir
.

استاتوس های عاشقانه جدید , اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

برف ببارد یا باران…
بـرای بـاور زمسـتـان؛همـین جـای نبودنت کافی سـت!!

.
SmSlar.ir
.

استاتوس های عاشقانه جدید , اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

تـــــــــــو رفتی و هـمه ی شهــــر بر سـرم خـراب شد…
پاکت های سیـــگار خـالی شدند و بالشتـــها خیـــــــس !

.
SmSlar.ir
.

استاتوس های عاشقانه جدید , اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

تعمیرگاهیست اغوشت برای وقت هایی که حالم خیلی خراب است…

.
SmSlar.ir
.

استاتوس های عاشقانه جدید , اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

میتوانم شــــاد باشم ، راحـــت است . . !
کافیست چشمانم را ببندم و به خیـــال بروم . . .

.
SmSlar.ir
.

استاتوس های عاشقانه جدید , اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

نبودنت را باور کرده است قلب تنهایم اما گونه هایم رد نبودنت را حس میکند …
بازگـــــــــــــــرد !

.
SmSlar.ir
.

استاتوس های عاشقانه جدید , اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

دلگیرم… همانند آن مترسکى که هر روز باید تمسخر و غار غار خندیدن کلاغ هاى بى احساس را تحمل کند.

.
SmSlar.ir
.

استاتوس های عاشقانه جدید , اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

حکایت عجیبی دارد این “اشک”
کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به “کاش” !

.
SmSlar.ir
.

استاتوس های عاشقانه جدید , اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

آرام می آیم همانجای همیشگی ، سر همان ساعت همیشگی با همان شوق که می شناسیَش با خودم حرف می زنم ، برای خودم خاطره تعریف می کنم و بی صدا مثل همیشه می روم بی آنکه تو آمده باشی !

.
SmSlar.ir
.

استاتوس های عاشقانه جدید , اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

باید سر کنم با همین جای خالی
حالا در نبودم بگو در چه حالی؟؟؟

.
SmSlar.ir
.

استاتوس های عاشقانه جدید , اس ام اس عاشقانه زیبا , استاتوس عاشقانه زیبا

.
SmSlar.ir
.

منبع : اس ام اسلر