جملات مشتی پشت کامیونی - جملات جدید پشت خاوری

جملات مشتی پشت کامیونی جدید 94

جملات جدید پشت خاوری

جملات لوتی پشت خاوری

ورود به آرشیو جملات پشت کامیونی

من نمی گویم مرا ای چرخ سرگردان مکن

هرچه می خواهی بکن

محتاج نامردان مکن!

::

در بیابان ها اگر صد سال سرگردان شوی

بهتر است تا در وطن محتاج نامردان شوی

…::: بقیه جملات مشتی پشت کامیونی در ادامه مطلب :::…

Continue reading