کپشن غمگین | ۷۵ کپشن غمگین خاص کوتاه و بلند برای استوری و پست

سایت اس ام اسلر درباره اس ام اس عاشقانه در این نوشته از سایت اس ام اسلر قصد داریم تعداد ۷۵ کپشن غمگین جذاب را برای شما عزیزان جمع آوری کرده ایم.قطعا شما برای درج یک پست در اینستاگرام اگر بخواهید یک محتوای غمگین منتشر کنید به یک کپشن غمگین هم نیاز دارید.همیشه علاوه بر تصویر متن و کپشن هم میتواند تاثیر بسزایی در مخاطب شما داشته باشد.لذا یک مجموعه کامل از کپشن غمگین کوتاه و بلند را برای شما کاربران محترم جمع آوری کرده ایم.امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد..با ما همراه باشید….کپشن غمگین | ۷۵ کپشن غمگین خاص کوتاه و بلند برای استوری و پستدر قبرم هستم… خوابیده ام به پهلوی راست، گوش چسبانده ام به خاک، منتظر شنیدن گام هایت…فاتحه بهانه است… فقط بیا…——–₪❖???❖₪——–دستم به بیداریت که نرسیداین بارخواهشم را عوض خواهم کرد ؛گوشه دنجی درخوابهای آشفته ام قرار بذار——–₪❖???❖₪——–دردهایم…لایک بخورید…نوش جانتان!!!ﮪﯿـــــــﺲﺣﺎﻟـــــﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺧـــــﻮﺏ ﺧـــــــــــــــﻮﺏﺍﺯ ﺁﻥ ﺧــــــــﻮﺏ ﮪﺎﯾﯽ ﮐﻪﻭﻗﺘـــــــــــﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾـــﻢﺧﻮﺑــــــﻢﺍﺷــــــــــﮏ ﮪﺎﯾــــــــﻢﺳﺮﺍﺯﯾـــﺮ ﻣﯿﺸــــــــﻮﺩﻧﻘﺎﺏ ﺻﻮﺭﺗـــــــــﻢ ﺑﺎﻗﻄــــــــﺮﻩ ﮪﺎﯼ ﺍﺷﮑــــــــــﻢﺧﯿـــــــــﺲ ﻣﯿﺸـــــﻮﺩ——–₪❖???❖₪——–تو راحـ ـ ـــتبخوابـــــ ـ ـ..من مشق گریهــ هایم ـهنـــوز مانـده…——–₪❖???❖₪——–بیشتر بخوانید >>  جملات غمگینﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠـــه ﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺩﺍﺭﻡﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـــــــم ﮐﺴـﯽ ﺩﻭﺳﺘــﻢ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺳـــــَــــﺮﺩﻡﻣﺜـل ﺩﯼ , ﻣﺜـﻞ ﺑﻬﻤـــﻦ , ﻣﺜـﻞ ﺍﺳﻔﻨــــــﺪﻣﺜـ ﺯﻣﺴﺘــــﺎﻥﺍﺣﺴــــــﺎﺳـﻢ ﯾـﺦ ﺯدنه به امدنی دلخوشم و نه از رفتنی غمگین این روزهادلم سکوت میخواهد——–₪❖???❖₪——–کپشن غمگین خاصمن فرزندی به دنیا نخواهم اورد..بگذار منقرض شوداین نسل غمگیننسل تنهانسل بی کسنسل نفس بریدهنسل حسرت خوردهبگذار مـنـقـرض شود——–₪❖???❖₪——–کمی عوض شدم؛دیریست از خداحافظی ها غمگین نمی شوم؛به کسی تکیه نمی کنم؛از کسی انتظار محبت ندارم؛خودم بوسه میزنم بر دستانم؛سر به زانوهایم میگذارم و سنگ صبور خودم میشوم …چقدر بزرگ شدم یک شبه !!!..——–₪❖???❖₪——–چه خوش خیال است…فاصله را میگویم!به خیالش،تو را از من دور کرده؛نمیداند،جای تو امن است…اینجا میان قلبـــــــــــــــــم…——–₪❖???❖₪——–مسافت نمیتونه به محبت فاصله بده,با اینکه کنارم نیستی مهربونیتو حس میکنم——–₪❖???❖₪——–دلتنگی ،عذاب آور ترین درد دنیاست.دلتنگت که باشمحتی اگر فاصله ها ، به اندازه یک دیوار باشدباز عذاب میکشم…زمانی به آرامش میرسم که در آغوشم باشی…کاش دنیا به همان اندازه که می گویند کوچک بودآنوقت تو هرچقدر هم از من دور بودی، باز کنارم بودی…کاش فاصله ها اجازه میداد وقتی قلب ها به یادهم می تپند درر کنار هم باشند…——–₪❖???❖₪——–می توان پر کرد فاصله هایی بلند را با یک پیام ساده و کوتاهکافیست بنویسی : دوستت دارم——–₪❖???❖₪——–کپشن غمگین اینستاچشمانم به دنبال بهانه ای هستند برای باریدن وچه بهانه ای ابری تر از نبود تو در کنارم——–₪❖???❖₪——–می بینی ؟حتی نرسیدن به تو هم،داستانِ پر از رویایِ خودش را داردیادت باشدعاشق را نه شب تهدید می کند، نه مرگفقط فاصله…——–₪❖???❖₪——–من از این فاصله ها دلگیرم ..بی تو این جا چه غریبانه شبی میمیرم …ساعت و گریه و غم هیچ نمخوابندو من..در الفبای زمان خسته ی این تقدیرم——–₪❖???❖₪——–دلم برایت تنگ شده !می خواهم آنقدر اشک بریزم تا غبار فاصله از قلبم تمیـــز شود ولی می ترسم …”تهران” ، ” ونیــــز” شود !!!——–₪❖???❖₪——–یک مشت فانوس می پاشمچشمانم سوسوی عاشقانه می زنداما,تو انگار می خواهی گم کنی خانه دلم را !——–₪❖???❖₪——–بیشتر بخوانید >> متن غمگین“تو نیستی و هراسی در دلم افتاده”حال مادر لالی را دارم که که کودکش را در انبوه جمعیت گم کرده است !——–₪❖???❖₪——–نمیدانم از کجا اما خورده ام به بن بستتقصیر تو نیست;هیچ تفنگی گلوله را تا ابد در سینه اش نگه نمی دارد !!هشتصد اسم توی گوشی توست,تا بفهمی چقدر تنهایی !——–₪❖???❖₪——–کپشن غمگین تنهاییبه تنهایی عادت کرده اممثل درختی خشکیده به بی برگی !——–₪❖???❖₪——–و از میان تمام آرزوها،دردناک ترینشنخواستن تو در نداشتن توست !!——–₪❖???❖₪——–پر کردن جای خالیش با آدمها،حکایت پر کردن گودال با تکه ایی یخ استهرکدام در من،اندکی بعد آب می شوند !——–₪❖???❖₪——–فرامــــوش می شـــومراحتــــ تر از ردپــایــی بر برفـــکه زیر برفـــی تازه دفــن می شودراحتـــ تــر از خاطـــره ی عطــر گیجــی در هــواکه با رهگــذری تــازه از کنارتـــ رد می شودو راحتـــ تـــر از آنکــه فکر کنیفـــرامــوش می شــوم . . .!!——–₪❖???❖₪——–از کفش هایم بپرس چقدر دنبالت گشته امحالا دیگر دهان باز کرده اند !!——–₪❖???❖₪——–به گمانم دست و پایم شکست در خیالتهیچ توان بیرون آمدن ندارم !——–₪❖???❖₪——–همیشه ابرها میبارنداما انسانها ستاره ها را دوست دارندچه موجودات عجیبی این همه گریه رابه چشمکی میفروشند——–₪❖???❖₪——–اولش رنج می کشییه خورده بیشتر یا یه خورده کمتربعد جدایی ها برات عادی می شنزندگی همینه دیگهجدایی پشت جداییزندگی جمع شدن نیستجدا شدنه——–₪❖???❖₪——–کپشن غمگین عاشقانه”سـرد اسـت و مـن تـنهایـم “چـه جمـلـه ای !پــــُر از کـلیـشه …پـــُـر از تـهـوع …جـای ِ گـرمی نـشستـه ای و می خـوانـی :” ســرد اسـت “…یـخ نمـی کنـی …حـس نـمی کنـی …کـه مـن بـرای ِ نـوشتـن ِ همیـن دو کلمـهچـه سرمایـی را گـذرانـدم …——–₪❖???❖₪——–چه فرقی داردپُشت میله ها باشییا در خیابانهای شهر در حال قدم زدنوقتی که آرزوهایتدر حبس باشند——–₪❖???❖₪——–این که می نویسمنامه نیست خیال استکاش به انتهای سطرها که می رسمتو لااقل خیال نباشیبیایی!——–₪❖???❖₪——–انـدوه که از حــد بگــذرد جایش را می‌دهد به یک بی‌‌اعتنایی مـزمـن !دیـــگـر مـهـم نـیـســت : بــــــــــودن یا نـبـــــــــودن ؛ دوست داشـتــن یا نـداشـتـــنآنـچه اهـمـیـت دارد کــــشــــداری رخـوتـنـاک حسی است که،دیگر تـو را به واکـنـش نمی‌کـشانــــد !در آن لحظه فـقـط در سکوت غـرق می شـوی و نـگـاه می‌کـنی و نـگــــــــــاه . . .——–₪❖???❖₪——–گاهی فقط بوی یک عطر ، یک تشابه اسم !برای چند لحظه …باعث میشه دقیقاً احساس کنی ،که قلبت داره از تو سینه ات کنده میشه …——–₪❖???❖₪——–شکستن دل، … به شکستن استخوان دنده می‌ماند؛از بیرون همه‌ چیز رو به‌ راه است، اما ،هر نفس،… درد ا‌ست که می‌کشیو من … چه درد می کشم …——–₪❖???❖₪——–کپشن غمگین دلتنگینمی خواهد مرا «عاق» کنی؛همین که نگاهت رنجیده باشد؛دنیای من، جهنم است …!——–₪❖???❖₪——–من مانده امو انبوهی از اندوهو تو بهانه ی چشمانم کمی آرام تر از دیدگانم جدا شو . . .——–₪❖???❖₪——–من از اعدام نمیترسم!نه از “چوبش” نه از “دارش”من از پایان بی دیدار میترسـم——–₪❖???❖₪——–بیشتر بخوانید >> تولد غمگینمن هم مثل همـه ی آدمـهــا /درد/ دارم …حتـمـاً کـه نـبـایـد جـای ِ زخـم هـایـم رابـه شمـا نـشان دهم——–₪❖???❖₪——–آدمــــــاگاهی لازمه چند وقــت کرکره شونو بکشن پاییـــنیه پارچـــه سیـاه بزنن درش و بنـویسن:کسی نمـــــــردهفقط دلـــــــــم گرفتــــــه…!——–₪❖???❖₪——–مــــــاه همیشه پشت ابر نمی ماندگاهی …پشت دستهای توستوقتی گریه می کنی ..!!——–₪❖???❖₪——–من تمنا کردمکه تو با من باشیتو به من گفتی– هرگز، هرگز!پاسخی سخت و درشتو مرا غصه اینهرگز، کشت…——–₪❖???❖₪——–کپشن غمگین جداییدل درد گرفته ام از بـس فنـجان های قهوه را سر کـشـیده ام،و تو . . .ته هیـچـکدام نـبـودی . . .——–₪❖???❖₪——–سکوت و خلوت بغض شبانهچه دلگیر است بی تو حجم خانهتو رفتی و دلی دارم که هر دمبرای گریه می گیرد بهانه——–₪❖???❖₪——–اعصابم این روزها عین بیسکویت شده …از اون بیسکویت هایی که یک هفته میمونه ته کیفت ، که یادت میره بخوریش …همون ته له میشه ، خورد میشه ، پوووووودر میشه !——–₪❖???❖₪——–قـــدم نزناین جـــا…این شعـــر ها ، آن قدر بارانی اندکه می ترســم تمام لحظه هایتـــ خیس شوند…!——–₪❖???❖₪——–یـا دیـوار هـاے مـا مـوش نـدارنـد یـا مـوش هـا کـر شـده انـد ،و نـمـے شـنـونـد صـدای نـالـه هـاے پـر از بـغـضـم را . .مـوش هـم مـوش هـاے قـدیـم . .——–₪❖???❖₪——–دلم را می پیچم لای پتوشاید سرما نخورداز بس که رفتار این روز هایت سرد است …——–₪❖???❖₪——–آنـــقدر نـفس مـی کــشم …تـــا ،تمـــام شـود..همـه ی آن “هـــوایــی” کـه ،ســـراغ ِ تـــو را مـی گــــیـرد …——–₪❖???❖₪——–تا دوبــــاره دیدنتــــــــــــ …این تختــــــــــــ خواب را وارونه خواهــــم خوابیدخیانتــــــــــــ است به تــــوســــر بر کنار خیالتــــــــــــ گذاشتن….——–₪❖???❖₪——–کپشن غمگین برای عکس خودمبا تو بودن را تصویر کردم … بی تو بودن را ، تجربه !این بود سهم من از رویا تا واقعیت …——–₪❖???❖₪——–من بر چشمانم پارچه ای سیاه خواهم بستتا هیچ چیز را نبینمنه شکنجه را و نه چراغها راتنها صدایشان را خواهم شنیدو هر چه را که بشنوملب باز نخواهم کردچرا که دهانم بوی مرگ می دهد——–₪❖???❖₪——–من بر چشمانم پارچه ای سیاه خواهم بستتا هیچ چیز را نبینمنه شکنجه را و نه چراغها راتنها صدایشان را خواهم شنیدو هر چه را که بشنوملب باز نخواهم کردچرا که دهانم بوی مرگ می دهد——–₪❖???❖₪——–می گویند : شاد بنویس …نوشته هایت درد دارند!و من یاد ِ مردی می افتم ،که با کمانچه اش ،گوشه ی خیابان شاد میزد…اما با چشمهای ِ خیس … !!——–₪❖???❖₪——–خیـــــــــرهـــــ بـــِهـ مَـــــردُمـــــــــنِشـــــَســــتهـــ اَمـــــــــتَنهــــــــــآیِ تَنهـــــــــــانَهـــــــ کَسیـــــــ حالَمــــــ رآ میــــــــ پُرسَــــــــدنَهـــ کَسِیـــــ هَوآ یَــــمــــ رآ دآردعیــــــبیـــــ نَدآردسآلـــهآســـتـــــ بــِهــ ایــن زِنــدِگـیـــــــــ عــــآدتـــــــــ کـــــــَرده اَم!——–₪❖???❖₪——–بیشتر بخوانید >>  تعبیر خواب غم و ناراحتیبســـ کنــــ سآعتــــ…..دیگــــــر خستـهـ شده امـــ….آرهـ مَنـ کم آورده امــ….خودمــ میدآنمــ کهـ نیستـــ…اینقدر بآ بودنتـــ نبودنشــ رآ به رُخـــَم نکشـــ!——–₪❖???❖₪——–چه زخم هایی بردلم خورد؛تا یــــاد گرفـــتم…که هیــچ نـــــوازشی،بـــــــــی درد نیست . . .——–₪❖???❖₪——–کپشن غمگین کوتاهپرم از بغض …بغض هایی که نمی شکنند …بغض هایی که همانند جلادی گردنم را گرفته اند و می خواهد مرا خفه کنند …پرم از بغض هایی بی رحم…——–₪❖???❖₪——–چـــــــه رنج آورست…می ســــــــابم با سوهــــــــانی…تــــــــــمامیِ خطــــــــوطِ اندامـــــــــم راتا شـــاید پاک کنم…اثــــــرِ لــــــمسِ سر انگــــــــشتانت را از اعــماقِ تار و پــــــــودم——–₪❖???❖₪——–دلـــم یـک غــریبــه مـی خــواهـدبیـــایــد بنشینــد فقـــط سکـــوتــ کنـدو مـــن هــی حـــرفـــ بــزنــم و بـــزنـــم و بــزنــمتـــا کمــی کـــم شــود ایـن همــه بـــار …بعـــد بلنــد شـــود و بـــرودانگــــار نــه انگـــار …!——–₪❖???❖₪——–اهـل پـنـهـان کـاری نـیـسـتـــم ..!اعـتـرافــ مـی کـنـــم : ..زمـــــــانــــــی دل یـــکــی راســوزانـــده ام !!حــالا ..یـــــکـــــی..یـــــکــــــی ..یـــــــ کــــــــ ی !!دلــــم رامــی ســوزانـــنـــــد…——–₪❖???❖₪——–من تمام هستی ام را در نبرد با سرنوشتدر تهاجم با زمان آتش زدم،کشتم . . .من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردمیک کلام در جزوه هایم هیچ ننوشتممن زمقصدها پی مقصودهای پوچ افتادمتا تمام خوبها رفتند و خوبی ماند در یادممن به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفتبهارم رفتعشقم مردیارم رفت …——–₪❖???❖₪——–بعضی آدمها یهو میان…یهو زندگیت و قشنگ میکنن…یهو میشن همه ی دلخوشیت…یهو میشن دلیل خنده هات…یهو میشن دلیل نفس کشیدنت..!بعد همین جوری یهو میرن…یهو گند میزنن به آرزوهات…یهو میشن دلیل همه ی غصه هات و همه ی اشکات…یهو میشن سبب بالا نیومدن نفست…——–₪❖???❖₪——–کپشن غمگین بلندراستش را بخواهی از موقعی که رفتی هیچ چیز تغییر نکرده است …من هنوز قهوه میخورم  سیگار میکشم  پیاده میرم  …هستم؛ اما  تلخ تر  بیشتر  تنهاتر——–₪❖???❖₪——–امشب از اون شبهاست که من، دوباره دیوونه بشمتو مستی و بی خبری اسیر میخونه بشمامشب از اون شبهاست که من، دلم می خواد داد بزنمتو شهر این غریبه ها دردم رو فریاد بزنم——–₪❖???❖₪——–دلم میخواهد این کوچه باغ پاییز زده که در آن قدم گذاشته ام بی پایان باشدآنگاه که قرار است به پایان آن برسم از دنیا وداع گفته باشمتا تنها پاییز را ببینم ،دیگر نمیخواهم رهگذری را ببینم که رویبرگها پا میگذارد و قدر پاییز را نمی داند——–₪❖???❖₪——–هر روز نبودنت را بر دیوار خط کشیدمببین این دیوار لامروت دیگر جایی برای خط زدن نداردخوش به حال تو که خودت را راحت کردییک خط کشیدی تنهاآن هم روی من——–₪❖???❖₪——–نگران شب هایم نباش …“تنها” نیستم …“بالشم” …“هق هق سکوتم” …“قرص هایم” …… “پاکت سیگارم” …… “لرزش دستانم” …همه هستن——–₪❖???❖₪——–جایی هست که دیگه کم میاری  از اومدن ها , رفتن ها , شکستن ها . .. .جایی که فقط میخوای یکی باشهیکی بمونهنره ، واسه همیشه کنارت باشهمن الان اونجام …..!  … تو کجایی ؟——–₪❖???❖₪——–می خواهم برگردم به روزهای کودکی :آن زمان ها که : پدر تنها قهرمان بود…عشــق ، تنها در آغوش مادر خلاصه میشد…بالاترین نــقطه ى زمین ، شـانه های پـدر بــود…بدتـرین دشمنانم ، خواهر و برادر های خودم بودند…تنــها دردم ، زانو های زخمـی ام بودند…تنـها چیزی که میشکست ، اسباب بـازیهایم بـود…و معنای خداحافـظ ، تا فردا بود…——–₪❖???❖₪——–کپشن غمگین خاصقهوه ی تلخ عشق راشکر می ریزیممن هم می زنمتو هم می زنیناگهان تقدیر …همه چیز را …بر هم می زند…——–₪❖???❖₪——–کارَت که با من تمام شد ، پرت کن بیرون مرا . . .راحت ترم …تا بگویی دوستت دارم . . به دروغ . . .——–₪❖???❖₪——–مانند شیشهشکستنـــــم آسان بـــود . . .ولیدیگـــر به مــن دست نزناین بار زخمی ات خواهم کرد——–₪❖???❖₪——–من اگر دختر نفرین شده ی اندوهمیا که از نسل گلی هرزه میان کوهمتو هم آن آدمک چوبیه پیمان شکنیکه فقط لایق آتش زدنی——–₪❖???❖₪——–بیشتر بخوانید >> جملات گریه دار کوتاهنــَـمـَــکــ بَـــر زَخمــَم نَپـــــــاشیادَت باشَـــــــــــــــــــــــداین نَـــمَـــــکـــ هـــارا از سـَـــرِ سُـــفره ی دِلِ مَـــــن بَــــرداشتی…——–₪❖???❖₪——–خــودَم قَبـــول دارم کـــهنه شـــده امآنـــقدر کــهنه…کــه می شــوَدرویِ گَرد و خـــاک تَنـــَمیــادگــاری نــوشت…بنویسو…برو…..——–₪❖???❖₪——–بعضی آدمها باید مثل جعبه ی سیگار برچسب هشدار داشته باشنتا فراموش نکنی که دوست داشتنشونفقط برای تو ضرر داره…——–₪❖???❖₪——–از پنجره شستند چرا ؟؟باران رااز یاد ببردند چرا ؟؟ یاران راآنها به گمان خویش روشنفکرندباور نکنید این دغل کاران را——–₪❖???❖₪——–این روزها هرکی منو میبینه میگه :وااای خوش به حالت چقدر لاغر شدی !!! رمز موفقیتت چی بوده ؟من فقط لبخند میزنم و تو دلم میگم : بازیچه شدن …

 

منبع : سایت اس ام اسلر2021-04-24 16:14:39کپشن غمگین | ۷۵ کپشن غمگین خاص کوتاه و بلند برای استوری و پست