پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

فِڪــرِ تــو رآ פَــتـــے בَر میـــآטּ
פֿَـــنـבه هــآیَـــم نمـــیتوانــم پِنهــــآטּ ڪُنَـــم
هَــر چِقَـــבر ڪــہ میـــפֿَــنـבَم بــآز غَـــمِ نَـــبـوבَטּ تــو
פֿُــوבنمـــآیــــے میــڪـنـב …

::

בلـــَم گرفتــﮧ…
از همــﮧ ی بــی تفآوتــی هآ…
از همــﮧ فــَرآموشی هآ…
از هَمﮧ بــی اعتمــآدی هآ…
کــآش معلــمی بود و انشـ ـ ـــآیی مــی خوآســت…
“روزگــآر خوב رآ چگونــه مــی گــُذرآنید ؟”

مـــن میخواهـم با تو باشـم . . .
تــــو میخواهـی با من باشـی . . .
من اینجـا و تو آنجـا . . .
ولی همچنان خواستن توانستن است . . !

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

بیشتر مواقع پشت جمله ی
“عیبی نداره”و”مهم نیست”
یه دل شکسته وجود داره…

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

ﻣﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ
ﻭﻟﯽ …
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ …
ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ …
ﺑﻪ ﻣﻦ …
ﺑﻪ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﻢ …
ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ …
ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ …
ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺴﻢ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

گرگ هم بامحبت رام میشه …تنهاموجودی که بامحبت هارمیشه انسانه…

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

جایی خواندم ما انسانها زنده ایم به سبب اینکه کسی دوستمان داشته باشد!!!
سوالی برایم پیش امد..
من برای چه زنده ام؟؟؟؟

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

 .خیلی وقته دستامو با لیوان چای گرم میکنم…این اوج تنهایی…:-(

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

گفتی دوست دارم!،..بخاطره عطسه ام مرا ببخش!!…من به زر مفت الرژی دارم!!!! 🙂

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

چقد خوبه بدونی یکی یه جایی داره یه اهنگی به یاد تو گوش میده…!!!:-) 🙁

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

باز در کلبه ی عشق
عکس تو مرا ابری کرد
عکس تو خنده به لب داشت
ولی اشک چشم مرا جاری کرد

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

چند وقته که دیگه نمی تونم برم تو خودم!
نکنه منم فیلــ تر شدم؟!!!

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

چقـد اشتـباه میـکنن اونایی که میـگن :

مـَـرد باید قد بلـند باشه

چشـمُ ابرو مشـکی باشه

ته ریـش داشته باشه

من که میـگم :

مـَـرد باید با وجــودِ همـه ی غــرورش ، مهـربون باشه

با وجــودِ همـه ی لجـبازیاش ، وفـادار باشه

با وجــودِ همـه ی خسـتگیاش ، صبـور باشه

با وجــودِ همـه ی سخـتیاش ، عاشـق باشه

مـَـرد باید مـُـحکم باشه

باید ” تکــــیــه گاه ” باشه . . .

مرد باید ” مـــــــــــــــرد ” باشه …

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

چه دنیای ساکتی !!
دیگر صدای تپش قلب ها غوغا نمیکند… بی گمان همه شکسته اند

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

من یک دختر ایرانیم
حوای کسی نمیشوم که به هوای دیگری برود
تنهاییم راباکسی قسمت نمیکنم که تنهایم بگذارد
روح خداست که در من دمیده شده واحساس نام گرفته…
ارزان نمیفروشمش…

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

شـایـد >صـداقـت< مـانـع بـشـه کـه دوسـتـان ِ زیـادی داشـته بـاشـی..
امـــــــا
بـاعـث مـیـشه دوسـتـان ِ واقـعـی داشـتــه بـاشـی

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

تلخ می گذرد…
این روزها را میگویم…
که قرار است از تو که آرام جان لحظه هایم بودی…
برای دلم یک انسان معمولی بسازم…….

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

” ﭘــــﻮﺳـــﺖ ﮐــﻠــﻔــﺘــﯽ ”
ﺭﺑــﻄـــﯽ ﺑــــﻪ ﺁﺩﻡ ﺑــــﻮﺩﻥ ﻧـــﺪﺍﺭﺩ
ﻓــﻘــﻂ ﻣــﺴــﯿــﺮ ﺍﺷــﮏ ﻫــﺎﯾـــﺖ
ﭘـــﺸـــﺖ ﻭ ﺭﻭ ﻣـــﯿـــﺸــــﻮﺩ
ﺑــﻪ ﺟـــﺎﯼ ﺑــﯿــﺮﻭﻥ،
ﻣــﯿــﺮﯾـــﺰﺩ ﺗــﻮ !

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

چه انرژی عَظیمی می خواهَد،
کنترل اَولین قطره اَشـــــــ
ـــــک برای نَچٍکیدن !

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

در خیــــال من بمان؛
اما خودت بـــــــــرو …
آن که در خیــال من است مـــرا دوســـت دارد …
نه مثل تــــو که بیخیـــال من اســــت…

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

اس ام اس دلگرفته
به روزهای سخت که رسید…
بسیار تفاوت داشت،
آنکس که در روزهای خوب بامن…
بسیار تفاهم داشت…!

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ
” ﻧﺒﺎﺷﺪ ”
ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ . . .

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

ﺩﻟﮕﯿﺮﻡ
ﺩﻟـﻢ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺍﺳـﺖ ﯾــﺎ ﺩﻟـﮕﯿــﺮﻡ
ﯾـﺎ ﺷﺎﯾـﺪ ﻫـﻢ ﺩﻟـﻢ ﮔﯿـﺮ ﺍﺳـﺖ
ﻧﻤــﯽ ﺩﺍﻧــﻢ
ﺍﺻـﻼً ﻫﯿــﭻ ﻭﻗـﺖ ﻓــﺮﻕ ﺑﯿــﻦ ﺍﯾﻨــﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻔﻬـﻤﯿــﺪﻡ
ﻓﻘـﻂ ﻣـﯽ ﺩﺍﻧـﻢ ﺩﻟـﻢ ﯾـﮏ ﺟـﻮﺭﯼ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ
ﺟــﻮﺭﯼ ﮐـﻪ ﻣﺜــﻞ ﻫﻤﯿــﺸـﻪ ﻧﯿــﺴـﺖ
ﺩﻟـﻢ ﮐـﻪ ﺍﯾﻨـﻄــﻮﺭ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ ، ﻏﺼـﻪ ﻫـﺎﯼ ﺧــﻮﺩﻡ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ،
ﻏﺼـﻪ ﯼ ﻫﻤــﻪ ﯼ ﺩﻧﯿــﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ ﻏﺼـﻪ ﯼ ﻣـﻦ
ﺑﻌــﺪ ﺩﻟــﻢ ﺑـﺪﺟــﻮﺭ ﻏﺮﻭﺏ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

وقتی یه دختر آروم داره درودیوارو نگاه میـــــــــکنه

وقتی نگات میکنه ولـ ـــــــــی چیزی نمــــــیگه

وقتی تو نگاش میکنی و اون روشو برمیگـ ـــــــــــردونه ازت

د لامصـــــــب بغلـــش کن دیگــــــــ ـــــــه …

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

این روز ها همه ب من میگویند:بالای چشمت ابروست!!!!
همه فهمیده اند جای تو خالیست:(

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

شبیه کسی شده ام ک پشت دود سیگارش با خود میگوید:باید ترک کنم…سیگار را…خانه را…زندگی را…و باز پکی دیگر میزند!!!!!

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

ب همه گفتم دیگر دوستش ندارم
ب خودم چی بگممممممممممممم؟

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

اینقده یگم که گوش دنیا کر بشه اینقد میگم که شاید چشم خدا هم تر بشه اینقده میگم که صدام برسه کل زمین

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

به راستی چه سخت است
خندان نگهداشتن لب ها در زمان گریستن قلب ها
و تظاهر به خوشحالی در اوج غمگینی
و چه دشوار و طاقت فرساست
گذراندن روزهای تنهایی در حالی که تظاهر میکنی هیچ چیز برایت اهمیتی ندارد
اما چه شیرین است در خاموشی و خلوت به حال خود گریستن……

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

میگمــ خداحافظ

کهـ تو چشم تـَر کنی و بگـــی:

کجــآ؟ مگه دستــِ خودتهـ این اومدن و رفتن؟

کهـ سفت بغلمــ کنی و بــگی:

هیچ رفتــنی تو کار نیستــ

همین جـآ ” به دلتـــ اشاره کنی” جاتهـ تا همیشه!

آخرِ سرش محکمــ بگی: شیر فهم شد؟؟

و مَن، دل ضعفهـ بگیرم از این همه عاشقانهـ های ِ محکمت!!!

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

سالهاست منتظر امدن روزهای بهترم اما نمیدانم چرا هنوز هم دیروزها بهترند

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

کلافه کرده ای مرا. . .
چرا همیشه لبخندهایت از نوشته های من زیباتر است

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠـــﻪ ﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺩﺍﺭﻡ
ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـــــــﻢ ﮐﺴـﯽ ﺩﻭﺳﺘـــــــــﻢ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺳـــــَــــﺮﺩﻡ
ﻣﺜـﻞ ﺩی
ﻣﺜـﻞ ﺑﻬﻤـــﻦ
ﻣﺜـﻞ ﺍﺳﻔﻨــــــﺪ
ﻣﺜـﻞ ﺯﻣﺴﺘــــــــﺎﻥ
ﺍﺣﺴــــــﺎﺳـﻢ ﯾـﺦ ﺯﺩﻩ
ﺁﺭﺯﻭﻫـــــــــﺎﯾـﻢ ﻗﻨﺪﯾــــﻞ ﺑﺴﺘــﻪ
ﺍﻣﯿــــــﺪﻡ ﺯﯾــﺮ ﺑﻬﻤــﻦ ِ ﺳــﺮﺩ ِ ﺍﺣﺴــﺎﺳﺎﺗﻢ ﺩﻓــــــــﻦ ﺷـﺪﻩ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻣـــــﺪنی ﺩﻝ ﺧﻮﺷــﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘـــــنی ﻏﻤﮕﯿــن
ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﭘــُﺮ ﺍﺯ ﺳﮑـــــــــﻮﺗـﻢ

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

نشسته ام رویای امدنت را نقاشی میکشم…
حالا فهمیدم مداد سفید در جعبه ی مدادرنگی برای چه بود..!!

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ …
ﻓﻘﻂ … ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﮕﻮ :
ﺣﻼﻟﻢ ﮐﻦ ؛ ﻫﻨﻮﺯ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ . . .

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺩﺭﮐﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻭﺳﺨﺘﻪ
ﻣﺜﻞ ﮐﻨﺎﺭ ﺍوﻣﺪﻥ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ :
“ﺧﺐ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ؛ ﺯﻭﺭ ﮐﻪ نیست”

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

با همه چیز کنار آمده ام ؛
جز باورِ جمله ی آخرِ تو که :
” چیزی بینمان نبوده ”

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

اس ام اس دلشکسته
گاهـــــــــــــی آنچنان مزخرف می شــــــوم
که برای دیگـــــــــران قابل درک نیستـــم…
حتی عزیــــــــــزترین کســــانـــــم را از خــــــــــــودم می رانم
اما در آن لحظه در دلــــــــــم آرزو دارم بگـــــــــویند:
” می دانم دســــــت خودت نیست، درکــــــــت می کنم ”

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

בلـــَم گرفتــﮧ…
از همــﮧ ی بــی تفآوتــی هآ…
از همــﮧ فــَرآموشی هآ…
از هَمﮧ بــی اعتمــآدی هآ…
کــآش معلــمی بود و انشـ ـ ـــآیی مــی خوآســت…
“روزگــآر خوב رآ چگونــه مــی گــُذرآنید ؟”

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

دل نوشته غمگین
ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻣﻴﺎﺩ ، ﻭﻟﻲ ﻧﻤﻴﺮﻡ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ
ﺍﻭﻥ لعنتی ﻳﻪ ﺗﻠﻪ ﺳﺖ …
ﺗﻮﺵ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﺒﺮی ﻧﻴﺴﺖ …
فقط ﻓﻜﺮ ﻭ ﺧﻴﺎﻝ ِ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻣﻮ ﻣﻴﻜﺸﻪ …

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

خدایا آسمانت چه مزه ایست ؟؟؟
من که فقط زمین خوردم

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

ازت نمیگذرم…!
نه بخاطر خودم… بخاطر مادرم!
که بعد از رفتنت تمام لحظه های بی قراری و دلتنگیم را
یواشکی پـشت در اتاقم گریه کرد…!!!

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

دلم هوس یک دوست قدیمی کرده
بک رفبقِ شش دانگ
یک آرامِ دل
کسی که امتحانش را در رفاقت پس داده
و دیگر محک زدن و زیر و رو کردنی در کار نباشد
رفیقی که من نگویم و او بشنود
بخندم و حجــم بغضم را در خنده ام ببیند
رفیقی که بگویم برو ، اما بماند . . .

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

هوای خیابان دارم!اشک به پایم سنگینی میکند!ترانه هایت را بردار رفیق،من و تو و خیابان و سیگاری که باصدای داریوش خوب میچسبد!
اونکه رفته دیگه هیچوقت نمیاد‎€

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

اس ام اس غمگین
ﺩﺭﺩ ” ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﯾﺪ
ﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﻪ، ﺷﺎﯾﺪ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺮﺳﻦ ﮐﻪ، ﺑﻪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯿﺒﺮﻥ
ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ،
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ،
ﺑﻌﻀﯿﺎ ﮐﺸﯿﺪﻥ،
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ …
ﻫﻤﯿﻨﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺸﻮﻧﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ،
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻥ “ﺧﻮﺑﻢ ” ، ” ﺧﻮﺑﯿﻢ ” …
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺑﻢ …
ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮﺭﯾﺪ؟ …

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

عاشق که می شوی ”لالایی” خواندن هم یاد بگیر…!
شب های باقی مانده عمرت به این سادگی ”صبح” نخواهد شد…

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

روزگاری دیوانه ام بود…ولی حالا برایش شدم *تماس های بی پاسخ*…..:-(

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

دلت که گرفته باشد …
شادترین آهنگها روضه خوانی میکنند …
شلوغ ترین مکانها ، تنهاییت را به رخت میکشند …
و شادترین روزها برای تو غمگین ترین روزهاست …
دلت که گرفته باشد ، نغض میشود همه قانونها …

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

حقایق گاهى وقتا توى شوخى پیـدا میشه
اما خیلى احمقانه اس اگه فکر کنیم
آدمها توى شوخی دلشون نمیشکنه…

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

اس ام اس تلخ
از عاشـقانه های ِ دروغی ات سیــر شدم ؛
کـمی حقـــیقت محــبت میکنـی …؟
هر چنــد گزنده باشـَد …

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

ﭼﻪ ﺗﻠﺨﻪ …
ﺧــــــــــــــــﻮﺩﺕ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺸﯽ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺑﺮﯼ
ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻧﯿﺎﺩ …

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

فِڪــرِ تــو رآ פَــتـــے בَر میـــآטּ
פֿَـــنـבه هــآیَـــم نمـــیتوانــم پِنهــــآטּ ڪُنَـــم
هَــر چِقَـــבر ڪــہ میـــפֿَــنـבَم بــآز غَـــمِ نَـــبـوבَטּ تــو
פֿُــوבنمـــآیــــے میــڪـنـב …

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

آدمی که غرق شود قطعا می میرد …
چه در دریــــــــــــــا
چه در رویــــــــــــــا

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

ﺭﺍﺑﻄﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﻨﻴﺪ ؛
حتی ﺍﮔﺮ نمیﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺏ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺸﻮﻧﺪ …
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﻧﻴﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻐﺾ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

بیـــا “خــّر” هـــایـتــ را بگیـــر
دیگـــر تـــوانــ عبــور دادن آن هـــا را از پــُل نــدارمـ
وقتــی مــی دانـــمـ کــه در آخـــر مثــل همیشــه خــواهــی گفــتــ
“مـــا بــه درد هــم نمــی خــوریــمـ” . . .

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

غمگین ترین روز زندگی ما ادما روزیست ک احساس کنیم با ارزش ترین موجود زندگیمون میخواد ب نبودمون عادت کنه
خدا اون روز رو واسه هیچکی نیار

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

یاد گرفتم:ادم حق داره کم بیاره اما…
حق نداره واس کسی که دوسش داره کم بزاره…

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

*گیرم که بی خیال خیالت شوم
با عطر دستانی …
که در آغوشم جا گذاشته ای
چه کنم … ؟!!!

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

میدونی بزرگترین اشتباه یک زن چیه ؟

اینکه زود عاشق میشه

در حالی که طرفش هنوز نمیدونه

” حتی ” دوسش داره یا نه …!!!!!

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

غم که نوشتن ندارد …
نفوذ می کند در استخوان هایت ،
جاسوس می شود در قلبت ،
و آرام آرام از چشم هایت می ریزد بیرون …

 

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه

 .یه لباس راحت…یه چای تازه دم…یه موسیقی ملایم…به درک که خیلی از مشکلات حل نمیشه…:-p

پیامک دل گرفته و اس ام اس غمگین عاشقانه