اس ام اس جالب , اس ام اس جالب اردیبهشت ماه 92, اس ام اس جالب و خنده دار باورنکردی جدید 92

paye ahmag chap

می دانستید پای راست شما احمق است ! امتحان کنید

در حالی که پشت میز کارتان نشسته اید پای راستتان را از زمین بالا ببرید و در
جهت عقربه های ساعت
بصورت دایره ای بچرخانید
همزمان با این عمل با
دست راست
خود عدد ۶ را در هوا بنویسید
مشاهده خواهید
کرد که پایتان نیز جهت حرکت خود را تغییر می دهد !!
امتحان کنید
دیدید گفتم. کاری از دستتان بر نمی آید. پای راستتان احمق است!!