متن فراموشی | ۱۲۰ متن جذاب و زیبا در مورد فراموشی

سایت اس ام اسلر درباره اس ام اس عاشقانه در این نوشته از سایت اس ام اسلر قصد داریم تعداد ۱۲۰ متن فراموشی قشنگ و ادبی را برای شما عزیزان درج نماییم.امکان دارد در زندگی هر کدام ما ها پیش بیاید که گاهی در یک ارتباط ناموفق قرار بگیریم و مجبور به فراموش کردن آن بشویم.این ارتباط می تواند یک ارتباط دوستانه یا عاشقانه باشد و ما به ناچار مجبور به فراموش کردن این رابطه باشیم.این موضوع در زندگی روزمره ما تاثیراتی دارد که معمولا امروزه این حس و حال هایاس ام اسلر را با دیگران به اشتراک میگذاریم.معمولا هم با یک پست و یا استوری در شبکه های اجتماعی این قضیه را مطح میکنیم.که برای این امر ما نیاز به متن فراموشی زیبا و جذاب داریم که در این مجموعه برای شما جمع آوری کرده ایم.امیدواریم که مورد توجه شما عزیان قرار گیرد…. با ما در ادامه همراه باشید…متن فراموشی | ۱۳۰ متن جذاب و زیبا در مورد فراموشینبودن هیچ کس سخت نیستفراموش کردن یک بودن سخت است*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*شنیــده بودم که خاک سرد استایـــن روزها اما انگار آنقـــدر هوا ســـرد استکه زنــده زنــده فراموش می کنیــم یکدیگـــر را*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*خاطره تنها مدرکی است که فراموشی را محکوم می کند ، پس بمان در خاطرم !*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*شیشه های شکسته تعویض می شوندپل های شکسته ، تعمیرآدم های شکسته ، فراموش …*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•* می روی و من تحمل می کنم نبودنت رامی مانم و تو فراموش می کنی بودنـم را*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*فراموش کردنت برایم مثل آب خوردن بوداز همان آب هایی که می پرد توی گلوو سال ها سرفه می کنیم*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*برسنگ مزارم بنویسید آشفته دلی خفته دراین خلوت خاموش . . .او زاده ی غم بود که از خاطر دوستان گشت فراموش . . .*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*دلنوشته های فراموشیهر روز صبحیک تاب خالی را هل می دهمتا به یاد داشته باشمآدم ها به اوج که می رسنددست ها را فراموش می کنند*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*اگه خنده زلبهایم گریزد، اگه اشک ز چشمانم بریزد، اگر شادی شود در من فراموشاگر غم با دلم گردد هم آغوش، گمان هرگز مبر نازنینم، که یادت در دلم گردیده خاموش*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*دیروز می مردن ، فراموش می شدن آرام آرام …امروز چه زود از یاد می رویم بی آنکه بمیریم …*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*کمان دار و زره پوشیده در خاکهزاران جمجمه پوسیده در خاکمنم یک امپراتور فراموشتمام لشکرم خوابیده در خاک*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•* گر توانی از محبت حلقه در گوشم کنیحیف باشد که مرا چون شمع خاموشم کنیمن که از یاد تمام آشنایان رفته اموای بر من گر تو هم روزی فراموشم کنی*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*قبر واقعی آدم در خاک نیست ، بلکه در قلب کسی است که فراموشت نمیکند*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•* دلم می خواست بهانه‌ای باشی برای فراموش کردن همه چیز…اما حالا دلم می‌خواهد بهانه‌ای باشد برای فراموش کردن” تو”*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*این روز ها یکدیگر را چه خوب فراموش میکنیمهمه ی کارهایمان به این خوبی بود، چه خوب بود*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*شعر در مورد فراموشیچون به کام دل نشد دستی در آغوشت کنممیرم تا در غبار غم فراموشت کنمسر در آغوش پشیمانی گذارم تا تو راای امید آتشین با گریه خاموشت کنم*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*تو آسمون عاشقی ستاره پیدا نکنیمدیون اشکای منی اگه فراموشم کنی*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*ای نشسته درخیال من، فراموشم مکنبا فراموشی و تنهایی، هم آغوشم مکنزندگانی می کنم چون شعله با خود سوختنزنده ام با سوز و ساز خویش، خاموشم مکنهر چه می خواهی بکن اما فراموشم مکن*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•* در یک آشنایی دوستانه ما با هم دست دادیم تو فقط دست دادیو من.. همه چیز از دست دادممن هر روز تلاش می کنم که در خاطرم بماندو تو هر روز تلاش می کنی که فراموش کنی،…چه بلاتکلیفند خاطراتمان*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•* وقتی ازت دورم فکر نکنی فراموشت می کنما، نه!فقط بهت فرصت می دم دلت برام تنگ بشهمی روم شاید فراموشت کنمبا فراموشی هم آغوشت کنممی روم از رفتنم دل شاد باشاز عذاب دیدنم آزاد باش*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*انسان ممکن است با یک نفر بیست سال زندگی کندو آن شخص برایش یک غریبه باشدمی تواند با یک نفر بیست دقیقه وقت بگذراند و تا آخر عمر فراموشش نکند*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*متن فراموشی کوتاهفراموشی می آیدمثل همین پائیزبا ابرهای سهمگینشدیروز برگ خشکی دیدمکه نمی دانست از کدام شاخه جدا شده*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*بی تابم نمی شویبی قراری نمی کنمفراموشی مان مبارک !*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*بـــرای فـــرامـوش کــردنــَـت ، هـَــر شــَـب آرزوی آلـزایـمـــر مـی کنـــَـمخــوش بــه حــالِ تـو کــه وقتــی ” او ” آمـــدبـدونِ هـیـــچ دردِ ســَــری فـــرامــوشـــَـــــم کـــَــردی*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*برای بودن ، گاهی لازم است که نباشی !شاید نبودنت بودنت را به خاطر آورداما دور نباش ، دوری همیشه دلتنگی نمی آوردفراموشی همان نزدیکی هاست !*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*فراموش کردن یک نفرمثل فراموشی خاموش کردن چراغ حیاط خلوت استبرای همین همهِ روز بعد روشن می‌ماندبعد همان چراغ یاد آورات می‌شود*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*هی !فراموشی از این جانب محال استنمیدانم از آن جانب چه حال است ؟*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*گاهی بدون بغض و گریهو بدون داد و هوارباید قبول کنی فراموش شدنت را !*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*متن در مورد فراموشیاکنون کجاست؟چه میکند ؟سردش نیست؟غذا خورده است ؟حالش خوب است ؟همه بر وفق مراد است ؟میپرسید چه کسی ؟کسی که فراموشش کرده ام*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*این روزها صدای ثانیه ثانیهفراموش شدنم را می شنوم*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*امروز روز آخر است فراموشت می کنمدیروز هم روز آخر بودهر روز من به بهت زدگی می گذردمن هر روز فراموشت می کنماما چه فایده که با هر طلوع خورشیددوباره تمام من میشویمرگ هم تو را از خاطرات و ذهن من پاک نخواهد کرد*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*انصاف نیسترفتن آدمها با خودشون باشهفراموش کردنشون با ما*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*فراموش شدن همیشه از نبودن نیست !گاهی از نزدیک شدن زیاد فراموش می شی … !*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*سلامتی اونی که فک می کنیم تونستیم فراموشش کنیمولی وقتی تنهاییم ، تو سکوت شب می بینیم چقد دلمون هواشو کرده !*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*متن فراموشی بلندآدم که غمگین می شودخودش را جدا می کند از جمعکه مبادا آسیبی به خوشی های دیگران بزندمورد فراموشی قرار می گیردو تنها تر و تنها تر می شودآنچنان در تنهایی خود غرق می شودکه دیگر با هیچ تلنگری بر نمی خیزدو این آغاز تلخ یک پایان است*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*خاموشی بهانه استمشترک مورد نظر قصد فراموشی دارد*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*اگه فراموشم کنی میرم سراغ سرنوشتمی گم چرا اسم منو فقط تو قلب تو نوشتاگه فراموشم کنی سلطان قصر غم می شممثل یه شمع بی فروغ لحظه به لحظه کم می شم*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*یادت هست ؟جــناق می شکستیم می گفتیم : ” یادم تــــو را فرامــــوش ”ولی امـــــــروز ، تمام استخوانهـــــایم شکــــــــسته باز هم تو را فراموش نکردم !*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*فراموش می شومراحت تر از رد پایی بر برفکه زیر برفی تازه دفن می شودراحت تر از خاطره ی عطر گیجی در هواکه با رهگذری تازه از کنارت رد می شود*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*واژه ها حرف ها و کلام ها در گذر زمان می آییند و می روننداما خاطره خوش باهم بودن هست که می ماندافتخاری بود در کنار شما بودن حتی اگر فراموش شدم*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*فراموش کردن تو هنر می خواهدو من بی هنرترین انسانم*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*تمام سپاس من از کسی استکه به من نیاز نداشتاما فراموشم نکرد*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*متن فراموشی برای استوریعادت می کنمبه داشتن چیزی و سپس نداشتنشبه بودن کسی و سپس به نبودنشتنها عادت می کنماما فراموش نه*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*تا عشق تو آمد در قلبم ، تو رفتیتا آمدم بگویم نرو ، رفته بودیتا خواستم فراموشت کنم خودم را فراموش کردم*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*اشک خشک می شهخنده محو می شهاما یاد تو فراموش نمی شه*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*تقدیم به همه فراموشکارای دنیاوقتی تو پاییز روی برگای زرد و خشک پا میذارییادت باشه همین برگا یه روزی بهت نفس می دادن*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*به بند دلت میاویز رخت خاطره ام راگردبادهای فراموشی حرمت نمی شناسن*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*برف آمد و پاییز فراموشت شدآن گریه ی یک ریز فراموشت شدانگار نه انگار که با هم بودیمچه زود همه چیز فراموشت شد*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*خواستم خودمو گول بزنمهمه ی خاطراتم رو انداختم یه گوشه ایو گفتم فرامــــــوشیه چیزی ته قلبم خندید و گفت : یادم*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*در عرض یک دقیقه می شه یک نفر رو خرد کرددر یک ساعت می شه یک نفر رو دوست داشتو در یک روز فقط یک روز می شه عاشق شدولی یک عمر طول می کشه تا کسی رو فراموش کرد*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*شعر درباره فراموشیوقتى که می گىدیگه برای همیشه فراموشش کردى و هیچ احتیاجى بهش ندارىو تمام بد و بیراه های دنیا رو نصیبش می کنىدقیقا همون زمانیه که بیشتر از همیشه دلت براش تنگ شده*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*تنها یک برگ مانده بوددرخت گفت : منتظرت می مانمبرگ گفت : تا بهار خداحافظبهار شد ولی درخت میان آن همه برگ دوستش را فراموش کرده بود*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*آمدم تا مست و مدهوشت کنم اما نشد / عاشقانه تکیه بر دوشت کنم اما نشدآمدم تا از سر دلتنگی ام گریه تلخی در آغوشت کنم اما نشدنازنینم یاد تو هرگز نرفت از خاطرم سعی کردم فراموشت کنم اما نشد . . .ما بخار شیشه ایم ؛ نازمون کنی اشکمون در میاد چه برسه فراموشمون کنی*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*سخت ترین دو راهی: دوراهی بین فراموش کردن و انتظار استگاهی کامل فراموش میکنی و بعد می بینی که باید منتظر می ماندیو گاهی آن قدر منتظر می مانی که می فهمی زودتر از اینها باید فراموش میکردی*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*چو کس با زبان دلم آشنا نیستچه بهتر که از شکوه خاموش باشمچو یاری مرا نیست همدرد ، بهترکه از یاد یاران فراموش باشم*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*گنجشک ها با این که تعدادشون خیلی زیاده بازم همدیگه رو میشناسنداما نمیدونم توی دنیا چندتا مثل من وجود داره که تو منو فراموش کردی*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*متن درباره فراموش کردناگر دنیا فراموشگر خاطره هاست ، تو فراموش مکن ، آنچه میان من و توست*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*درسته که یه روزی فراموش می کنی و یه روز دیگه فراموش می شی ولی اینو بدونفراموش شدگان هرگز فراموش کنندگان را فراموش نمی کنند*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*اینجا زمین است رسم آدم هایش عجیب است !اینجا گم که مى شوى به جاى اینکه دنبالت بگردند ، فراموشت مى کنند …*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*بـه خـــــودم قــول میدهـــــم کــــه فــــــــراموشــــت کـــــــنموقـــتی صـــبــح میشـــــــود تــو را کـه نـه …ولــــــی !قــــــــولم را فـــــــرامـــوش میکـــــــنم*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*شکسته این جماعت بال ما راپریشان کرده ماه و سال ما راتو هم ای بی وفا از ما بریدینمی پرسی دگر احوال مارا*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*تقدیم به کسی که اسمش انتها نداردمحبتش پایان ندارد ، فراموشیش امکان ندارد*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*تمومه عمر آوازم ، دیگه خاموشه خاموشمنمیری هرگز از یادم ، من از یادت فراموشمشروع رفتنت بی من ، شروع شعر اندوههبدون بعد از تو یاد تو ، برام سنگین تر از کوهه*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*متن فراموش کردن عشقزمانی فراموشت خواهم کرد که عقلم خاموشنفسم قطعروحم در آسمانو تنم در زیر خاک باشد*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*چه سخت است ، تشیع عشق بر روی شانه های فراموشیو دل سپردن به قبرستان جدایی وقتی میدانی پنج شنبه ای نیستتا رهگذری ، بر بی کسی ات فاتحه ای بخواند*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*بهترین محبتهای پاک تقدیم به دلهای پرمهری که ما را فراموش نمیکنند*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*تو مپندار که خاموشی من ذکر فراموشی توستبلکه هر لحظه دلم مست تماشایى توست . . .*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*ماههاست فراموشش کرده ام ؛خاطراتش را هم … !ولی نمی دانم دستانم چرا هنوز به نوشتن نامشذوق میکنند !*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*یادم نمیاد از اخرین بار که دیدمت چقدر میگذرهلحن حرف زدنتو یادم نیستخنده هات اونام داره کم کم یادم میرهحتی یادم نیست چه جوری باهام رفتار کردی که عاشقت شدمفقط یادم می مونه که چقدر دوستت داشتمیعنی اینجا رو یادت می مونه*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*جملات فراموشی قشنگباید به دست فراموشی سپرد روزها و شبهایی که همه مرا فراموش کردندباید از یاد برد این قدم زدنهای بی هدف,این کوچه های سوت و کور, این ثانیه های بی رحمباید رفت و به دست فراموشی سپرد…*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*به سلامتی اونیکه فکر میکنیم تونستیم فراموشش کنیم اما وقتی تنهاییم میبینیم تو سکوت شب چقدر دلمون هواشو کرده*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*صبر کردن دردناک استو فراموش کردن دردناک ترولی از این دو دردناک تر این است…که ندانی باید صبر کنی یا فراموش*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*هروقت تونستی برف رو سیاه کنیکلاغ را سفید کنیهروقت تونستی آتش را ببوسیتو آب نفس عمیق بکشیهروقت تونستی اشک سنگ رو ببینیشادیه غم را ببینیاون موقع من تو را فراموش خواهم کرد*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*بیشتر مواقع پشت جمله ی “ دیگه مهم نیست ”یه دل شکسته وجود داره . . .*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*سکوت همیشه معنی سکوت را ندارد، گاهی سکوت یعنی:س :ساعت هایک :کسریو :وجودت :تو!*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*سـَפֿـت تریـטּ בو رآهـﮯ …בو رآهـﮯ بیـטּ فـَرآموش ڪَرבَטּ و اِنتظـآر اَست …گـآهـﮯ ڪآمـِل فـَرآمـوش مـﮯڪُنـﮯ …و بعـב مـﮯبینـﮯ ڪـﮧ بـآیـَב مـُنتظـِر مـﮯمـآنـבﮮ …و گـآهـﮯ آنقـَבر مـُنتظـِر مـﮯمـآنـﮯ ڪـﮧ …مـﮯفَهمـﮯ زوבتـَر از ایـטּها بایـَב فـَراموش مـﮯڪَرבﮮ …*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*متن فراموشی برای پست اینستاگرامدل شما کاروانسرا نیستنگذارید دیگران وسط دل شماخستگی رابطه های قبلیشان را در کنند*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*اغلب فکر میکنیم اینکه یاد کسی هستیمو با خاطره ی کسی زندگی می کنیممنتی است بر گردن او غافل از اینکه اگر یاد کسی هستیماین هنر اوست ، نه هنر ما*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*با همه ی وجودت دلتنگشیشماره اش رو هم میگیری اما دکمه ی سبز رو فشار نمیدیچون میدونی اون خیلی پیش از این حرفا فراموشت کرده*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*مخاطب شعرهای من معشوقی است که هنوز به دنیا نیامده نه تویی که مدتهاست از دنیای من رفته ای …*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*سخت بودفراموش کردن کسیکه با اوهمه چیز و همه کَس رافراموش می‌کردم*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*بگذار دیوانه صدایم کنندبگذار بگویند مجنون فرقی نمی کند!من تمام هویت خود را از زمانی که اسم مرا دیگر صدا نزدی از یاد برده ام*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*جملات زیبا درباره فراموشیاینکه مرتب خودتو به دیگرییادآوری کنی تا فراموش نشیعجیب غم انگیزه…*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*ماه به من گفت : چرا دوستی رو که یادی ازت نمیکنه رو فراموش نمی کنیبه ماه نگاه کردم و گفتم : مگه وقتی تو نمیدرخشی ، آسمون تو رو فراموش می کنه*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*در خاطری که ” تو ” هستیدیگران فراموشند…بگذار در گوشت بگویم…” می خوامت بی نهایت “!این خلاصه ی تمام ” عاشقانه های من ” است…*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*مرا یاد نمی کند و باز دلم بی رحمانه می خواهدشچه غرور بی غیرتی داری ای دل من*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*معمولا آدما از اینکه بعد از مرگ فراموش بشن وحشت دارنولی چه سخته زنده باشی و فراموش بشی*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*اگه با تنهایی و غم تموم بشه عمرمبدون که تو رو فراموش نمیکنم عمراً*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*فراموش کن چیزی را که نمی توانی بدست آوری و بدست بیاور چیزی را که نمی توانی فراموش کنی*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*متن با موضوع فراموش کردنمرا بازیچه خود ساخت چون موسی که دریا رافراموشش نخواهم کرد چون دریا که موسی راخیانت غیرت عشق است وقتی وصل ممکن نیستچرا آشفته می خواهی خدایا خاطر ما را*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*نبودن هیچگاه به تلخی فراموش کردن یک بودن نیست*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*فراموش کردن دوستان بزرگ لطمه زدن به قانون خاطره هاست …همیشه به یادتم …*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*کاش مىشد بدونى که فراموش کردنت مثل برآورده شدن آرزوهایم محال است*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*برات گردنبندی از گریه خریدمیادت باشه اگه فراموشم کنی ، گریه هام گردن توست*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*میدونی بن بست زندگی کجاستجایی که نه حق خواستن داری نه توانایی فراموش کردن*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*زیبایی ها را چشم می بیند و مهربانی ها را دلچشم فراموش میکند اما دل هرگزپس بدان تازمانی که دل زنده است فراموش نخواهی شد*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*از وقتی رفتی غمگینه خونهگریم میگیره با هر بهونهرفتی و موندم با این همه دردهرگز نمیشه فراموشت کرد*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*متن فراموشی ادبیو عشق هیچگاه فراموش نمی شود مگر یک بار ؛ آن هم برای همیشه*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود ، ولی افسوس فراموش شدم*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*روزگار استاد فراموشی هاست ، امید وارم شاگردش نباشی*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*مینویسم روی صفحه ی غریب زندگیمن فراموشت نمی کنم عزیز، به سادگی*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•* من پذیرفتم که عشق افسانه استاین دل درد آشنا دیوانه استمی روم شاید فراموشت کنمبا فراموشی هم آغوشت کنممی روم از رفتن من شاد باشاز عذاب دیدنم آزادباشگر چه تو تنها تر از ما می رویآرزو دارم ولی عاشق شویآرزو دارم بفهمی درد راتلخی بر خوردهای سرد را*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*دنیا به من یاد داد دوری کسی را که دوستش دارم ، تحمل کنماما وفا به من یاد داد کسی را که دوست دارم هرگز فراموش نکنم*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*در درون ذهن من هرگز نمیمیرد کسیمرگ احساس مرا ماتم نمیگیرد کسیرفته ام من سال ها از خاطرات این و آنیک سراغ ساده هم از من نمیگیرد کسی*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*برای محبت هایی که عمیقند ، ندیدن و نبودن هرگز بهانه ی از یاد بردن نیست*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*شعر زیبا درباره فراموشیاین دیگه بار آخره دارم باهات حرف میزنمخداحافظ نا مهربون میخوام ازت دل بکنمسخته ولی من میتونم سخته ولی من میتونماین جمله رو اینقد میگم تا که فراموشت کنم*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*حافظه‌ام ….. همه چیز و همه کــــس را فراموش می‌کندخسته شدم بس که سابیدمش….. و تو هر بار .. نمایان‌تر شدی*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*گر چه دنیا فراموشکده خاطرهاست ، تو فراموش مکن آنچه میان دل ماست*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*خیلی دردناکه ، اینکه مرتب باید خودت رو به دیگری یادآوری کنی تا فراموش نشی*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*دور که میشوم، نزدیکتر می آیدنزدیک که میشوم، دورتر میرودانگار که این  فاصلههمیشه باید به شکلی رعایت شود*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*زمستان استو من شنیده ام روزها کوتاه تر میشوندولى . . .نمیدانم چرا دارند این روزهاهى بلندتر میشوند، بى تو*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*رفتــه ایو مــن هــر روز،بــه مــوریــانــه هــایــی فکــر مــی کنــمکــه آهستــه و آرامگــوشه هــای خیــال ام را مــی جــونــد!تــا بــی “خیــال” نشــده ام،بــرگــرد . . .بدون اینکه “مار” ی در کار باشدمزه ی “زهرمار” را میچشم وقتی نیستی…*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*متن فراموشی باکلاسندارم لحظه ای از تو رهائیامان از عشق و این رهائیتمام ترس من ناگفته پیداستمبادا بین ما افتد جدائی*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*جدا ماندن از کسی که دوستش داریفرقی با مردن نداردپس عمری که بی تو میگذردمرگیست به نام زندگیمن که نقاشی ام تعریفی نداردلااقل خودت راهت را بکش و بـــــرو*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*دیروز با اول شخص بوده ایامروز با سوم شخصچه راحت با اشخاص رابطه داری*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*ما بدهکاریم به یکدیگرو به تمام ” دوستت دارم” های ناگفته ایکه پشت دیوار غرورمان ماندو آنها را بلعیدیمتا نشان دهیم که منطقی هستیم*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*برای بودنِ با تو غرورم پایمال شدتو هم اندکی احساس بگذارمساوی که نمی شویمحداقل به من نزدیک شو*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*بینمن و تومرگ نمی تواند جدایی بیندازد…فاصله که دگر هیچ…*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*در دوری لذتی است که در با هم بودن نیستچون در با هم بودن ترس از فراق است و در دوری شوق دیدار . . .*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*گفـــــته بودمـ بی تـــو سخــــت میگــــــذرد بـی انـصـافــــــــحـــــرفمـ را پس میگــیرمـبــی تــــــو انگـــــــار اصـلا نمـیگــــــذرد*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*متن فراموشی جذابکارَت که با من تمام شد ، پرت کن بیرون مراراحت ترمتا بگویی دوستت دارم . . به دروغ

 

منبع : سایت اس ام اسلر2021-04-29 05:19:28متن فراموشی | ۱۲۰ متن جذاب و زیبا در مورد فراموشی