متن عاشقانه جدید - نوشته های احساسی تاثیرگذار

متن عاشقانه جدید

نوشته های احساسی تاثیرگذار

تکست عاشقانه جدید خاص

ورود به آرشیو متن عاشقانه جدید

شـبــ و روز “در” فـکـر مـنـی
چـه مـی شـد اگـر ایـن “در” بـرداشـتـه مـیشـد ؟؟؟

::

 ﻭﻗﺘــﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﻟﺸﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ! ﻻﺯﻣﺶ ﺩﺍﺭﻡ…
ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﻦ برای اوست…

…::: متن عاشقانه جدید و نوشته های احساسی تاثیرگذار در ادامه مطلب :::…

.
SmSlar.ir
.

متن عاشقانه جدید , نوشته های احساسی تاثیرگذار , تکست عاشقانه جدید خاص , متن عاشقانه جدید

.
SmSlar.ir
.

هیچ کس نمی فهمد پالتو با دستکش های چرم کافی نیست
گاهی بیرون رفتن در این هوا دلِ گرم می خواهد

.
SmSlar.ir
.

متن عاشقانه جدید , نوشته های احساسی تاثیرگذار , تکست عاشقانه جدید خاص , متن عاشقانه جدید

.
SmSlar.ir
.

دلم برای تو تنگ است و این را نمی توانم بگویم
نی توانم بگویم مثل باد که نمی تواند حرف بزند یا درخت ها که خاموشند یا شکوفه های سیب…
با این همه گل ها می شکفند و درخت ها سبز می شوند و باد جهان را سوار خود میکند و من هم به زندگی ادامه می دهم…

.
SmSlar.ir
.

متن عاشقانه جدید , نوشته های احساسی تاثیرگذار , تکست عاشقانه جدید خاص , متن عاشقانه جدید

.
SmSlar.ir
.

مثل برف که لکنت زمستان این سالهاست ، من انگار لکنت فصلِ بودنم !

.
SmSlar.ir
.

متن عاشقانه جدید , نوشته های احساسی تاثیرگذار , تکست عاشقانه جدید خاص , متن عاشقانه جدید

.
SmSlar.ir
.

اسمت را موج میبرد ، خودت را کشتی ، موهایت را باد و یادت را دفتر گم شده ام …
اسمم را سنگی نگه میدارد ، خودم را گوری و یادم را … مهم نیست !

.
SmSlar.ir
.

متن عاشقانه جدید , نوشته های احساسی تاثیرگذار , تکست عاشقانه جدید خاص , متن عاشقانه جدید

.
SmSlar.ir
.

این چشم های بی تو را به کجای این شهر بدوزم که هنوز نرفته باشی !

.
SmSlar.ir
.

متن عاشقانه جدید , نوشته های احساسی تاثیرگذار , تکست عاشقانه جدید خاص , متن عاشقانه جدید

.
SmSlar.ir
.

نمی دونم چرا هرجا میرم ، “فکرت” منو پیدا میکنه ؟!!!

.
SmSlar.ir
.

متن عاشقانه جدید , نوشته های احساسی تاثیرگذار , تکست عاشقانه جدید خاص , متن عاشقانه جدید

.
SmSlar.ir
.

خیلی وقته دستام بالیوان چای گرم میشه…تنهای یعنی این!

.
SmSlar.ir
.

متن عاشقانه جدید , نوشته های احساسی تاثیرگذار , تکست عاشقانه جدید خاص , متن عاشقانه جدید

.
SmSlar.ir
.

پشت این عکس نمی تواند دیوار باشد،
من پشت این عکس، با تو قدم زده ام…

.
SmSlar.ir
.

متن عاشقانه جدید , نوشته های احساسی تاثیرگذار , تکست عاشقانه جدید خاص , متن عاشقانه جدید

.
SmSlar.ir
.

باز هم مثل همیشه که تنها میشوم ، دیوار اتاق پناهم میدهد
بى پناه که باشى قدر دیوار را خوب میدانی !

.
SmSlar.ir
.

متن عاشقانه جدید , نوشته های احساسی تاثیرگذار , تکست عاشقانه جدید خاص , متن عاشقانه جدید

.
SmSlar.ir
.

دوست داشتن کسی که تو رادوست ندارد اسراف در محبت است.

.
SmSlar.ir
.

متن عاشقانه جدید , نوشته های احساسی تاثیرگذار , تکست عاشقانه جدید خاص , متن عاشقانه جدید

.
SmSlar.ir
.

مـثــل “رعـــد و بــرق” هیچکـس مــا را بــا هـــم نـدیــد . . .

.
SmSlar.ir
.

متن عاشقانه جدید , نوشته های احساسی تاثیرگذار , تکست عاشقانه جدید خاص , متن عاشقانه جدید

منبع : اس ام اسلر