متن در مورد فروتنی + جملات و سخنان زیبا در مورد تواضع و فروتن بودن

متن و جملات در مورد فروتنی

جملات، متن های آموزنده و سخنان بزرگان در مورد فروتنی، تواضع و فروتن بودن را در این قسمت روزانه گردآوری کرده ایم.

از این مصیبتی گرانتر نیست که ابلهان، دانایان را به فروتنی بخوانند.

***

ز خاک آفریـــــــدت خداوند پاک

پس ای بنده افتادگی کن چو خاک

تواضع سر رفعـــــــــت افرازدت

تکـــــــــــــــبر به خاک اندر اندازدت

***

☑ مطلب مشابه: متن در مورد قدرت + جملات و سخنان فلسفی بزرگان در مورد توان و قدرت

انسان فروتن، کسی است که در فضیلت خود، هم دارای باور است و هم فروتنی دارد، ولی همچنین، توانایی درک محدودیت هر یک را نیز دارا است.((شری کارتر اسکات))

***

از این مصیبتی گرانتر نیست که ابلهان، دانایان را به فروتنی بخوانند.

***

متن در مورد فروتنی

عکس نوشته در مورد فروتنی

از این مصیبتی گرانتر نیست که ابلهان، دانایان را به فروتنی بخوانند.((گوته))

***

تا زمانی که به قدرت نرسیده ای فرمانبردار باش و چون به آن رسیدی، فروتن.

***

☑ مطلب مشابه: جملات سنگین در مورد قوی بودن دختر + متن های زیبا در مورد استقلال و قدرت دختران

متن در مورد فروتنی

دریاها نماد فروتنی هستند؛ در نهاد خود کوههایی فراتر از خشکی دارند، اما هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند.((اُرد بزرگ))

***

همیشه دوست داشتم فرصتی دست می داد تا فروتنی را تمرین کنم، اما همواره به یاد می آوردم که من مهمتر از آن هستم که اوقاتم را صرف چنین اموری کنم.((اسحاق سینگر))

***

متن در مورد فروتنی

انسان همچون رودخانه است؛ هرچه عمیق تر باشد آرام تر و متواضع تر است.

“مثل آلمانی”

***

☑ مطلب مشابه: شعر در مورد توانایی انسان + متن و جملات زیبا در مورد قدرت انسان

متن در مورد فروتنی

جملات زیبا در مورد تواضع داشتن

اگر فروتن باشید، بهتر یاد می‌گیرید. من در فروتنی، هیچ چیز هیجان‌انگیز دیگری پیدا نکردم؛ مگر دست کم همانی که هست.((جان دونر))

مطالب مرتبط

سخنان جالب بنجامین فرانکلین + متن های آموزنده و جملات زیبا…

سخنان انگیزشی آلبرت انیشتین و جملات آموزنده از فیزیکدان…

***

تکبر، زاییده قدرت مادی است و فروتنی، زاییده ضعف معنوی.

***

تا زمانی که به قدرت نرسیده ای فرمانبردار باش و چون به آن رسیدی، فروتن.((آناتول فرانس))

***

متن در مورد فروتنی

پدر و مادر، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند.((اُرد بزرگ))

***

اگر گام در معبدی نهادی تا اوج فروتنی و هراس خود را نشان دهی، برای همیشه برتری کسی را نسبت به کس دیگر نخواهی یافت. برای تو کافی است گام در معبدی نهی، بی آنکه کسی تو را ببیند.((جبران خلیل جبران))

***

جملات مذهبی در مورد فروتنی

رسول اکرم صلى الله علیه و آله :
خداى متعال به من وحى فرمود که متواضع باشید، تا هیچ کس بر دیگرى فخر نفروشد و احدى به دیگرى زورگویى و تجاوز نکند.

***

من بر این باورم که عشق به یک شخص ِبزرگوار، بیش از هر چیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد.((آندره ژید))

***

☑ مطلب مشابه: متن در مورد ادب و احترام + مجموعه اشعار و جملات زیبا در مورد رعایت احترام و ادب

متن در مورد فروتنی

تکبر، زاییده قدرت مادی است و فروتنی، زاییده ضعف معنوی.((نیچه))

***

فروتنی مانند دیگر صفات اخلاقی، دارای افراط و تفریط و حد وسط است. حد افراط، تکبر و حد تفریط، پذیرش ذلت و پستی و حدوسط آن تواضع است. آنچه ستایش شده است و فضیلت محسوب می شود، همان کوچکی کردن بدون پذیرش ذلت و پستی است.

***

متن در مورد فروتنی

دانش، انسان را فروتن می کند و نادانی موجب ادعا و خودستایی می شود.((جان کایزل))

***

فروتنی، نردبان بزرگی و بلندی است.((ویلیام شکسپیر))

***

☑ مطلب مشابه: متن بخشش و جملات خاص در مورد بخشیدن + عکس نوشته های بخشش

متن در مورد فروتنی

فروتنی، نردبان بزرگی و بلندی است.

***

انسان همچون رودخانه است؛ هرچه عمیق تر باشد آرام تر و متواضع تر است.((مثل آلمانی))