متن برای رفیق | ۱۰۰ متن برای رفیق قدیمی و صمیمی زیبا و
جدید

سایت اس ام اسلر درباره اس ام اس عاشقانه در این نوشته از سایت اس ام اسلر قصد داریم تعداد ۱۰۰ متن برای رفیق را برای شما عزیزان درج نماییمممکن است بعضی اوقات بخواهید برای دوستان صمیم خود و به پاس رفاقت قدیمی ای که داریدبخواهید یک متن برای او ارسال کنید یا یک استوری و پست برای وی منتشر نمایید.برای این امر نیاز دارید به یک متن برای رفیق زیبا و مرامی که ما برای شما در این مطلب جمع آوری کرده ایم.امیدواریم که مرود توجه شما عزیزان قرار گیرد. با ما همراه باشید..متن برای رفیق | ۱۰۰ متن برای رفیق قدیمی و صمیمی زیبا و جدیددوری دوستی های کوچکو از دل میبرهولی به دوستی های بزرگ عظمت میده❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖تنها گنجی که جستجو کردن آن به زحمتش می ارزد دوست واقعیست و تو بهترین گنجی❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖یاد ها فراموش نخواهد شد حتی به اجبارو دوستی ها ماندنی اند حتی با سکوت❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖یه کفش همه وجودشو فدای کسی میکنه که پا تو دلش میذارهکفشتم رفیق❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖همچنان چشم به چشمان تو دارم ای دوستگوشه چشمی بنما بر دل زارم ای دوستهر شبم نقش تو ماه شب چشمان منستروزها در شب هجرت بشمارم ای دوست❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖در این زمانه که شرط حیات نیرنگ استدلم برای رفیقان با وفا تنگ است❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖ای دوست به خدا دوری تو دشوار استبی تو از گردش ایام دلم بیزار استبی تو ای مونس جان، دل ز غمت میسوزددل افسرده من طالب یک دیدار است❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖دوستی فصل قشنگیست پر از لاله سرخدوستی تلفیق شعور من و توستدوستی رنگ قشنگیست به رنگ خدادوستی حس عجیبیست میان من و تو❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖متن برای رفیق فابریکبی فروغ روی یاران زندگی تابنده نیستدولت بی دوست در جهان پابنده نیست❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖یاد یاران قدیم نروداز دلِ تنگچون هوای چمن از یاد اسیرانِ قفس❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖محبت مثل سکه ای است که اگه افتاد تو قلک دلت دیگه در نمیاد اگه بخوای در یساری باید دلت رو بشکنی❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖گل اگه خشک شود ساقه ی آن می ماند دوست اگر دور شود خاطره اش می ماند❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖مرا همینگونه که بد هستم دوست داشته باشخوب ها را همه دوست دارند❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖نم نم رفاقتت را با دریای محبت عوض نمی کنمحتی اگر در طوفان دوستیت غرق شوم❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖دل نزد تو است اگرچه دوری ز برمجویای توام اگرنپرسی خبرمخالی نشود خیالت ازچشم ترمدرقلب منی اگرچه جای دگرم❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖من زیر این نم نم باران برای روزهای خوبت دعا میکنمروزهای خوب “تو” ربط عجیبی به حال خوب من دارد❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖متن برای رفیق خوبراحت نوشتیم بابا نان دادبی انکه بدانیم بابا چه سخت برای نان همه جوانیش را دادبه افتخار همه پدرها❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖جای بعضیا تو کتاب جغرافیا خالیهبه عنوان پست ترین نقطه دنیا❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖گفتم ای یارگفتی زهر مارگفتم ای دوستگفتی درد و کوفتگفتم ز دوریت من بیمارمگفتی به درک مگه من پرستارم❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖تنها نشسته اماما تنها نیستمیادت امان تنهایی نمیدهد❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖به وسعت قلب کوچکم دوستت دارمشاید کم باشد اما قلب هرکس تمام زندگی اوست❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖اینجا آسمان ابریست،آنجا را نمیدانماینجا شده پاییز،آنجا رانمیدانماینجا فقط رنگ است، آنجا را نمیدانماینج ادلی تنگ است، آنجارا نمیدانم❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖در رفاقت رسم ما جان دادن استهر قدم را صد قدم پس دادن استهرکه بر ما تب کند جان میدهیمناز او را هرچه باشد میخریم❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖ما شقایق های باران خورده ایمسیلی نا حق فراوان خورده ایمساقه احساسمان خشکیده استزخم ها از باد و طوفان خورده ایم❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖متن برای رفیق قدیمیسرافرازم نمی سازی به دشنامی و پیغامیاگر صلح است پیغامی وگر جنگ است دشنامی❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖هرکـس به طریقی دل ما میشکندبیگانه جدا ، دوست جدا میشکندبیگانه اگر میشکند حرفی نیستمن در عجبم دوست چرا میشکند❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖هر چند که از آینه بی رنگ تر استاز خاطر غنچه ها دلم تنگ تر استبشکن دل بی نوای ما را ای رفاقتاین ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان راآنچنان برافشانم کز طلب خجل مانی❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖من از پاکدلانم که زکس کینه ندارمیک شهر پُر ا ز دشمن و یک دوست ندارم❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖دشمن اگر کُشت به دوست می توان گفتبا کی بتوان گفت این که دوست مرا کُشت❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖طاق شد طاقتم ای دوست، ملامت بگذارکه به اندک سخنی می شکند قلب رقیق❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖عشق آمد و شد چونم اندر رگ و پوستتا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوستاجزای وجودم همگی دوست گرفتنامی است ز من بر من و باقی همه اوست❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖متن برای رفیق صمیمیفریاد مردمان همه از دست دشمن ستفریاد ما از دل نامهربان دوست❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖آخر چه شد که این همه نامهربان شدیچیزی که خوش نداشتم ای دوست! آن شدی❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖هبچکس جانا نمی سوزد چراغش تا به صبحپُر مخند ای دوست بر شب تار کسی❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖آرزو بد نیست طغیانش بد استهست دریا خوب و طوفانش بد است❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖زحمت چه می کشی پی درمان من ای دوستما به نمی شویم و تو بدنام می شوی❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖سرنوشتم اگر اینست که می بینمحکم تغییر قضا را به که باید گفتآی خط خوردگی صفحه پیشانی مناین همه خط خطا را به که باید گفت❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖ای دوست به کام دشمنانم کردیبودم چو بهار چون خزانم کردی❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖پدرم گفت و چه خوش گفت که در مکتب عشقهر کسی لایق آن نیست که بردار شود❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖متن برای رفیق فاباز تو وفا نخیزد، دانی که نیک دانماز من جفا نیاید دانم که نیک دانی❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖از گلوی خود بریدن وقت حاجت همت استورنه هرکس وقت سیری پیش سگ نان افکند❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖خارد از پشت مرا انگشت منخم شود از بار منت پشت منهمتی کو تا نخارم پشت خویشوارهم از منّت انگشت خویش❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖اگر گویم نهال قامتت دلجوست می رنجیوگر گویم سر زلف تو عنبر بوست می رنجیشکایت چون کنم از جور چشم فتنه انگیزتکه گویم تو را بالای چشم ابروست می رنجی❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوستحرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖رفیق بی وفا را کمتر از دشمن نمی دانمشوم قربان آن دشمن که بویی از وفا دارد❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖کسی لاف وفا داری زند با بی وفای خودکه او را بهر خود خواهد، نه او را از برای خود❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖متن برای رفیق بامرامبی معرفت تو اون کسی بودی که اومدی زیر چترم ، نه برای همراهی با من ، بلکه فقط برای اینکه خیس نشی ! بارون که بند اومد ، رفتی که رفتی❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖به لطف بی معرفتی دوستان فهمیدم معرفت گنجینه ای است که اگه انسان نداشته باشه انگارهیچ چیز ندارد❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖به سلامتی دوستای بی معرفت ! که اگه نبودن نمی شد قدر دوستای با معرفت رو دونست❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖درویشی را دیدم شتابان مى دوید گفتم درویش ، کجاگفت مراسم عزا ، گفتم مگه کی مرده ؟ آهی کشید و گفت : معرفت و وفا❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖دوستی این نیستبی معرفتی سنگدلی نامردیدوستی این نیستاین نیست که دیرآمدی و زود روی❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖یک جام پر از شراب دستت باشدتا حال من خراب دستت باشداین چندمین پیامک است ندادیپاسخ ای دوست فقط حساب دستت باشد❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖دریا همیشه از من دلگیر استچون بزرگی دل دوستانم را به رخ او می کشم❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖دوستان من مثل گندمندیعنی یه دنیا برکت و نعمت، نبودنشان قحطی و گرسنگی و من چه خوشبختم که زردی خوشه های گندم در اطرافم موج میزند❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖به یادت آرزو کردم که چشمانت اگر تر شدبه شوق آرزو باشد، نه تکرار غم دیروز❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖من ارگ بمم خشت به خشتم متلاشیتو نقش جهانی، هر وجبت ترمه و کاشیدر هر نفسم این هست دعایمدر زیر و بم حادثه آزرده نباشی❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖در گلشن دوست، گل چیدن سخت استهمه را دیدن، تو را ندیدن سخت استچون روزگار بر همه کس پایدار نیستبهتر از دوست در جهان یادگار نیست❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖ای دوست پابند وفا بودم و هستموالله که من اهل صفا بودم و هستمدانی ز چه این دل به خودش می بالداز این که فدای رفقا بودم و هستم❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖ما در راه دوستان نقص پیمان نکنیمگر جان طلبند دریغ از جان نکنیمدنیا اگر از زیبارویان لبریز شودما پشت به دوستان قدیمی نکنیم❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖ما با نفس سلامت ای دوست، خوشیماز گرمی هر کلامت ای دوست، خوشیمهر چند که افتخار دیدارت نیستبا زنگ خوش پیامت ای دوست، خوشیم❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖سلام به تو که وجودت صفاست، عهدت وفاستدر زمانی که محبت کیمیاست، دوستی با تو، دوستی با همه خوبی هاست❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖یک دوست وفادار تجسم حقیقی از جنس آسمانی هاستاگر پیدا کردی قدرش را بدان❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖دانی که چیست دولت دیدار یار دیدندر کوی او گدایی بر خسروی گزیدناز جان طمع بریدن آسان بود ولیکناز دوستان جانی مشکل توان بریدن❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖الهی قلب غم آتش بگیردسیاهی دق کند ماتم بگیردالهی تا رفیق هست و زمان هستکسی یاد تو را از من نگیرد❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖من یاد خوش دوست به دنیا ندهملبخند خوشش به حور رعنا ندهمگر یاد کند مرا هرازگاهی چندگرد رخ وی به چشم بینا ندهم❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖گر خوب نیم خوب پرستم باریور باده نیم ز باده مستم باریگر نیستم از اهل مناجات رواستاز اهل خرابات تو هستم باری❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖به کنج سینه منزل کردی ای دوستدلم را رهن کامل کردی ای دوستدلم مستغرق دریای غم بودمرا مهمان ساحل کردی ای دوست❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖تو به پاکی عقیقیمثل دریاها عمیقیفهمیدی چرا می خوامتآخه بهترین رفیقی❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖باز دلم یاد شما می کندیاد همان لطف و صفا می کنداین دل بی کینه همیشه تو رابر سر سجاده دعا می کندگرچه درون دل ما جای توستباز دلم یاد شما می کند❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖پیامی میزنم اینک برایتبه جبران پیام های زیادتاز آن بابت پیامی می فرستمبدانی بنده هم هستم بیادت❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖درود بر کسانی که :از پاکیشان دوستی آغاز میشود ، از صداقتشان دوستی ادامه میابد و از وفایشان دوستی پایانى ندارد❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖با توام کهنه رفیق یاد ایام قشنگی که گذشت کنج قلبم گرم است در همه حال بیادت هستم آرزویم این است تن تو سالم و روحت شاداب دل یکدانه تو سبز و بهاری روزگارت خوش باشد❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖مرحبا اى پیک مشتاقان بده پیغام دوستتا کنم جان ازسررغبت فداى نام دوست❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖رفیق آلوچه نیست بهش نمک بزنىعاشقت نیست بهش کلک بزنىرفیق مقدسه,باید جلوش زانو بزنىزانو زدتم رفیق❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖تو دنیا تنها ستاره ها هستند که بی منت چشمک میزنن…ستارتم رفیق❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖ای کاش محبت اثری داشته باشدمعشوق ز عاشق خبری داشته باشدکو خنجر تیزی که کنم پاره جگرقربان رفیقی که وفا داشته باشد❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖ما رفاقت را در دانشگاهی اموختیم که بابت شهریه ی آن زندگیمان را باختیم❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖نوشته های روی شن مهمان اولین موج دریا هستند، اما حکاکی های روی سنگ مهمان همیشگی تاریخ اند و دوستان خوب حک شدگان روی قلبند❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖کس نمی داند در این بحر عمیق، سنگ ریزه قرب دارد یا عقیقمن همین دانم که در این کوی و بر، هیچ چیز ارزش ندارد جز رفیق❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖خونه داریم سقف ندارهصابون داریم کف ندارهچرغ داریم نفت ندارهرفیق داریم حرف نداره❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖به خودم میبالم که در این عصر یخی ، دوستی دارم که دلش آینه ی خورشید است❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖باد باشی خاکتمدرخت باشی برگتمچشمه باشی آبتمهر جا باشی یادتم❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖اگه شبا خوابت نمی بره ، ستاره ها رو بشماراگه کم اومد ، قطره های بارون و بشماراگه بند اومد به رفاقتمون فکر کن ، چون نه کم میاد نه بند میاد❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖دو چیز هیچ وقت از یاد آدما نمیرهدوستای خوب و روزهای خوبیه چیز هم هیچ وقت از دل آدم نمیرهروزهای خوبی که با دوستای خوب گذشت❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖در حنجره‌ام شور صدا نیست رفیقیک لحظه دلم ز غم جدا نیست رفیقبگذار که قصه را به پایان ببرمآخر غم من یکی دو تا نیست رفیق❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖همیشه بایدکسی باشدتابغض هایت راقبل ازلرزیدن چانه ات بفهمدبایدکسی باشد که وقتی صدایت لرزید بفهمداگرسکوت کردی بفهمدکسی باشدکه اگربهانه گیرشدی،کسی باشدکه اگرسردرد را بهانهکردی برای رفتن وبودن بفهمدکه تو به توجهش احتیاج داری،بفهمد که درد داری،که زندگی درددارد،که دلگیری بفهمد که دلت برای چیزهای کوچکش تنگ استهمیشه رفیقم باید باشد❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖سـلامـتـیـه اونـایـی کـه از هـر انـگـشـتـشـون۱۰۰۰تـا هـنـر مـیـریـزه…مـیـرنـجـونـن..مـیـسـوزونـن..مـیـشـکـنـن..لـه مـیـکـنـن ..نـابـود مـیـکـنـن..هـسـتـی بـه بـاد مـیـدن….و سـلامـتـیـه اونـایـیکـه جـز دوسـت داشـتـن ایـن مـوجـودات هـنـرمـنـدبـا هـمـه وجـودشـونهـیـچ هـنـر دیـگـه ای نـدارن❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖بهترین دوست تو کسیست ک اولین قطره ی اشک تو را می بیند ،دومیش را پاک می کندو سومیش را به خنده تبدیل می کند❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖خیلی حس قشنگیه وقتی یه دوست فاب داشته باشیکه همیشه حواسش بهت باشه ،به یادت باشه ، نگرانت بشه و دوست داشته باشه …مرســـی که هستی دوستِ من❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖زندگی با همه تلخیاش یه درس خوب بهم داداونم اینه که رفیق اونی نیست که باهاش خوشی،رفیق اونیه که بدون اون داغونی❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖تو کلاس آیین نامه نشسته بودیم که سرهنگ پرسید کی میدونه کجا دور زدن ممنوعهیکی دستشو بلند کرد و گفت : تو رفاقت❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖حکایت رفاقت حکایت سنگهای کنار ساحلهاول یکی یکی جمعشون میکنی تو بغلت بعدشم یکی یکی پرتشون میکنی تو آباما بعضی وقتا یه سنگهای قیمتی گیرت میاد که هیچ وقت نمیتونی پرتشون کنی❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖با آنکه تو را گرم کند سرد مباشبر آنکه تو را شفا دهد درد مباشچیزی به جهان به ز جوانمردی نیسترسوای زمانه باش و نامرد مباش❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖در مرام ما اسیران عاشقی رسمی ندارددوستی را میپرستیم چون که پایانی ندارد❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖در قفس دوست گرفتارمفکر رهایی نیستم دل به رفاقت داده اماهل جدایی نیستم❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖بهترین دوست خواهی بود حتی اگر سختی راه چشمانت را از من دور کندو بهترینی حتی اگر طنین صدایت به گوش من نرسد❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖پشت دریا شهریست که یک دوست در آن جا داردهر کجا هست ، به هر فکر ، به هر کار ، به هر حالعزیز است خدایا تو نگهدارش باش❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖گفت رها کن رفیق را تا به تو دنیا دهمگفتم که یک موی رفیق را به کل دنیا ندهمگفت در عوض او ،  تو دنیا داریگفتم که با عشق رفیق است که دنیا دارم❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖سلامتی رفیق هایی که از پل نامردی رد نمیشنولی تو دریای مردانگی غرق میشن❖❖❖❖❖❖❖…♢⌾♢⌾♢⌾♢…❖❖❖❖❖❖❖اگرحلقه ازدواج طلاست ، حلقه رفاقت وفاستبه یادتم باوفا

 

منبع : سایت اس ام اسلر2021-06-15 19:53:52متن برای رفیق | ۱۰۰ متن برای رفیق قدیمی و صمیمی زیبا و
جدید