به اعتقاد برخی هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی می‌شود و از این رو یک نوع استعداد تحصیلی به شمار می‌رود. آنها برای توجیه این اعتقاد اشاره می‌کنند که کودکان باهوش نمره‌های بهتری در دروس خود می‌گیرند و پیشرفت تحصیلی چشم گیری نسبت به کودکان کم هوش دارند.

مخالفان این دیدگاه معتقدند کیفیت هوش را نمی‌توان به نمره‌ها و پیشرفت تحصیلی محدود کرد، زیرا موفقیت در مشاغل و نوع کاری که فرد قادر به انجام آن است و به گونه کلی پیشرفت در بیشتر موقعیتهای زندگی بستگی به میزان هوش دارد.

بنابه اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی، هوش توانایی استفاده از پدیده‌های رمزی و یا قدرت و رفتار موثر و یا سازگاری با موقعیتهای جدید و تازه و یا تشخیص حالات و کیفیات محیط است. شاید بهترین تعریف تحلیلی هوش به وسیله « دیوید وکسلر » ، روان شناس امریکایی ، پیشنهاد شده باشد که بیان می‌کند: هوش یعنی تفکر عاقلانه ، عمل منطقی و رفتار موثر در محیط. در تعاریف کاربردی ، هوش پدیده‌ای است که از طریق تست های هوش سنجیده می‌شود و شاید عملی‌ترین تعریف برای هوش نیز همین باشد.

.تعدادی معادله داده شده است. با توجه به منطق موجود در این حاصلضرب ها، علامت سوال را تعیین کنید

معادله ریاضی ۱: همانطور که مشاهده می کنید، تعدادی حاصلضرب وجود دارند که نتیجه آنها، از منطق خاصی بدست می آید. آیا می توانید بجای علامت سوال، پاسخ صحیح را بیابید؟

۱۱ × ۱۱ = ۴
۲۲ × ۲۲ = ۱۶
۳۳ × ۳۳ = ۱۸
۹۹ × ۹۹ =?

معادله ریاضی ۲: آیا می توانید این معادله را با استفاده از جایگذاری سه علامت از این چهار علامت ریاضی درست کنید؟ + – x ÷

معادله ریاضی ۳: برای باز کردن این گاوصندوق باید علامت های سوال را با ارقام صحیح جایگزین کنید. با تعیین الگوی پشت اعداد نشان داده شده می توانید جواب را پیدا کنید. (۳ تا عکس جدا هستند و ربطی به هم ندارند – جداگانه حل شود)

معادله ریاضی ۴: به جای علامت سوال چه عددی قرار می گیرد تا صندوق پر پول برایمان باز شود:))

معادله ریاضی ۵: به جای علامت سوال چه عددی قرار می گیرد

پاسخ های خودتون رو پایین این صفحه کامنت بذارید.