عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه - دلخوشی یعنی ...

بعد از کلی غیبت و و تنظیم وب سایت برروی گوگل با الگوریم جدیدش دوباره اومدیم

امشب براتون عکس های فوق العاده زیبایی اماده کردیم که با موضوع خوشبختی هستش

تصاویر رو بدون افت کفیت کم حجم کردم تا شما عزیزانم راحت باشید .

::

دلخوشی یعنی بدونی یه قلبی داره یه عشق تو میزنه

یعنی بدونی یکی شبا با یاد تو میخوابه

دلخوشی یعنی خانوادت

یعنی بدونی یکی همه جا هواتو داره

…::: بقیه عکس نوشته های عاشقانه دلخوشی یعنی در ادامه مطلب :::…

این تصاویر و جملکس های زیبا رو تقدیم میکنم به شما عزیزانم

امید دارم روزی تمام دلهای عاشق به معشوق خود برسند و طعم دلخوشی را بفهمند

دلخوشی یعنی یکی مثل عشق من , همش دعواش بکنم و آخرش بگه تا ته ته دنیا دوستت دارم

عکس نوشته های عاشقانه - دلخوشی یعنی ...

دلخوشی یعنی delkhoshi-yani-smslar (28)

دلخوشی یعنی delkhoshi-yani-smslar (27)دلخوشی یعنی delkhoshi-yani-smslar (26)

عکس نوشته های عاشقانهdelkhoshi-yani-smslar (25)

عکس نوشته های عاشقانه delkhoshi-yani-smslar (24)

عکس نوشته های عاشقانه delkhoshi-yani-smslar (23)

عکس نوشته های عاشقانه delkhoshi-yani-smslar (22)

عکس نوشته های عاشقانه delkhoshi-yani-smslar (21)

جملکس های زیباdelkhoshi-yani-smslar (20)

جملکس های زیبا delkhoshi-yani-smslar (19)

جملکس های زیبا delkhoshi-yani-smslar (18)

جملکس های زیبا delkhoshi-yani-smslar (17)

جملکس های زیبا delkhoshi-yani-smslar (16)

اس ام اس دلخوشی یعنیdelkhoshi-yani-smslar (15)

اس ام اس دلخوشی یعنی delkhoshi-yani-smslar (14)

اس ام اس دلخوشی یعنی delkhoshi-yani-smslar (13)

اس ام اس دلخوشی یعنی delkhoshi-yani-smslar (12)

اس ام اس دلخوشی یعنی delkhoshi-yani-smslar (11)

عکس نوشته های استاتوسیdelkhoshi-yani-smslar (10)

عکس نوشته های استاتوسی delkhoshi-yani-smslar (9)

عکس نوشته های استاتوسی delkhoshi-yani-smslar (8)

عکس نوشته های استاتوسی delkhoshi-yani-smslar (7)

عکس نوشته های استاتوسی delkhoshi-yani-smslar (6)

دلخوشی یعنیdelkhoshi-yani-smslar (5)

دلخوشی یعنی delkhoshi-yani-smslar (4)

دلخوشی یعنی delkhoshi-yani-smslar (3)

دلخوشی یعنی delkhoshi-yani-smslar (2)

دلخوشی یعنی delkhoshi-yani-smslar (1)

دلخوشی یعنی delkhoshi-yani-smslar (32)

دلخوشی یعنی عکس نوشته های عاشقانه - دلخوشی یعنی ...

دلخوشی یعنی عکس نوشته های عاشقانه - دلخوشی یعنی ...

دلخوشی یعنی

.

کمـی تـأمّـل :

دلخوشی های کوچک
یعنی یک لبخند در جواب نگاهت . .
یعنی ذوق کودک از توصیف کفش عیدش . .
دلخوشی های کوچک یعنی در عین همه  نداشتنها ،
برگی را بگذاری در میان کتابهایت برای یادگاری . .
دلخوشی های کوچک یعنی جمع دوستانت . .
یعنی همین تنگ کوچکـِـ به انتظار ماهی قرمز . .
یعنی چای صبحانه . .
یعنی امروز ، باز تو هستی . .
یعنی باز عقربه ساعت زندگی ات ،
برای ۲۴ ساعت دیگر به راه افتاده اس . .
دلخوشی کوچک یعنی
چراغ هنوز روشن است . . .

::

خوشبختـی تنهـا
بـا مـاشیـن آخـریـن مـدل و خـونـه و
جهــازیـه و خـرجهــای آنچنـانی نیستــــ . . .
خـوشبختــ کسـی استـــ کــه در هـر وضـع مـالی
و در هـر جـایــی کــه زنـدگی میـکنــه
بتـونــه از زنـدگیـش لــذتـــ ببـره
دلـخـوشـی یعنـی خوشبـختـی ، همیـن