ارسطو، در سال ۳۵۰ قبل از میلاد گفته است: “حواس ما قابل اعتماد هستند اما به راحتی می توان آنها را فریب داد.”

تست امروز، یک تصویر گیج کننده و زیبا از فلامینگوها است که در آن یک رقصنده پنهان وجود دارد. آیا می توانید رقصنده پنهان را در این تصویر زیبا ببینید؟ به تصویر نگاه کنید!

پیدا کردن رقصنده پنهان

find the hidden dancer in this optical illusion image

جواب در انتهای صفحه:

.

.

.

.

بخوانید اگه چشم‌ تیزبین عقاب رو داری جغد داخل تصویر رو پیدا کن!

اگه چشم‌ تیزبین عقاب رو داری جغد داخل تصویر رو پیدا کن!

تست دقت بینایی: خوانندگان عزیز بخش تفریح و سرگرمی مجله تصویر زندگی شما به انجام …

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگر پیدا نکردید، دوباره به تصویر نگاه کنید.

رقصنده در سمت چپ پایین تصویر است.

پایین صفحه کلی معما و تست هوش و تست بینایی داریم، حتما ببین

منبع: jagranjosh.com