sms-asheghane91.12.24

آدمها خیلی زود عوض می شوند

آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی

و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است …

روز های سرده پاییزی اومدنو گذشتن ولی تو نیومدی

زمستونم رد شد چشم به رات موندم شاید برگردی ولی تو نیومدی

عیدم نیومدی شب هارو تا صبح بیدار موندم ولی تو نیومدی

بهارم داره تموم میشه کجایی چرا پیدا نیستی تنهایی منو کشت

ولی تو نیومدی…….
.
دلنوشته های عاشقانه و احساسی زیبا

.

مـــات شــدم از رفـتنت…
هیــچ مـیز ِ شطـرنجی هـم…
در مــیان نـــبـود…
ایـن وســط ،
فــقط یـک دل بـــود..
کـه دیگــر نـیست…!!!

.
دلنوشته های عاشقانه و احساسی زیبا

.
آدمها خیلی زود عوض می شوند

آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی

و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است …

.
دلنوشته های عاشقانه و احساسی زیبا

.
قرار نیست که همیشه من خوش باشم…
پارسال من خوش بودم از اینکه در کنارت هستم ,
امسال دیگری خوش است برای با تو بودن ؛
و سالِ بعد یکی دیگر….
از تلاش دست نکش که چشمِ ملتی به توست….!!
.
دلنوشته های عاشقانه و احساسی زیبا

.
تو میروی و من فقط نگاهت میکنم،

تعجب نکن که چرا گریه نمیکنم،

بی تو یک عمر فرصت برای گریستن دارم

اما برای تماشا ی تو

.همین یک لحظه باقی است…
.
دلنوشته های عاشقانه و احساسی زیبا

.

گاهی اوقات دل کندن چه سخته .مث دل کندن از تو

ساکتی اما تو چشمات یه دنیا حرفه

از من دوری ولی تو وجودم هنوز عشقه

می خوام به آغوشت برگردم

ولی نمیدونم عشقم برات کافیه
.
دلنوشته های عاشقانه و احساسی زیبا

.
هر روز کنار نیمکت میشینم شاید تو برگردی

هر روز به این پارک میام شاید از کنارش رد بشی

هر روز آخرین کادویی رو که واست خریدم میارم شاید قبولش کنی

هر روز ….
.
دلنوشته های عاشقانه و احساسی زیبا

.
میـدانی ؟
همه را امـــتــحان کرده ام !
قرص خـواب و مّـسکن
روانـشـناس
خنده هـای زورکی . . .
هـنـدزفـری تـوی گـوش و گریه کـردن
ســــیـگار . . . .
دوســتان جدیــد. . .
دل من این حرفـهـا حالیـش نـمیشود !
آغــوشـت را میخواهـم . . .

برگرد…
.
دلنوشته های عاشقانه و احساسی زیبا

.

ما همیشه صداهای بلند را میشنویم
پررنگ ها را میبینیم
سخت ها را میخواهیم
غافل ازینکه خوبها…
آسان میآیند، بی رنگ می مانند و ……
بی صدا می روند…

.
دلنوشته های عاشقانه و احساسی زیبا

.
آهنگ زنگ من رو موبایلت با بقیه فرق داشت!
ولی آهنگ زنگت رو موبایلم مثل بقیه بود!
تو به خاطر اینکه بفهمی منـــــم
و من به خاطر اینکه فک کنم تـــــــــــو یی

.
دلنوشته های عاشقانه و احساسی زیبا

.
رو تو تعصب دارم ولی ادعایی ندارم
نمی گم خیلی خوشکلی..
چون خوشکتراز تو زیاده
نمی گم خیلی پولداری ..
چون پولدارتر از تو زیاده
نمی گم خیلی شیرین زبونی ..
چون چرب زبون تر و خوش صحبت تر از تو زیاده
ولی..
می گم : تو همونی که برای من بهترینی…
.
دلنوشته های عاشقانه و احساسی زیبا

.

.
دلنوشته های عاشقانه و احساسی زیبا

.

خیالـت راحـت باشـد , چیــزی نشـده

یک شکسـت عاطفـی سـاده ؛

دوستـش داشتـم , دوستـم داشت
دوستـش دارم , دیگـر دوستــم نـدارد

مانـــــده ام , رفتـــــه
… هستـــــم , ولــــی او نیـــست
به همیـن سادگی …

فقــــط …
فقـط یک نفــر ایـن حـوالی
بـدجــــوری…
سیگـــــــــاری شده….

.
دلنوشته های عاشقانه و احساسی زیبا

.

غصه نخور ..
اگر رفت ،
گریه نکن ..
یک روز چشمان یک نفر ،
عاشقش می کند ..
یک روزی معنیه کم محلی را می فهمد ..
یک روز شکستن را درک می کند ..
آن روز می فهمد آه هایی که کشیدی ،
از ته قلبت بوده ..
می فهمد شکستن یک آدم تاوان سنگینی دارد .. !