دلنوشته عاشقانه دست نوشته هاي احساسي

پیامک و اس ام اس باحال جدید دل نوشته ویژه سال ۹۲

دلنوشته های احساسی جدید اردیبهشت ۹۲

مسیج عاشقانه و دلنوشته های احساسی جدید ناب اردیبهشت ۹۲

**  تک نوشته **

פֿــســتـﮧ اҐ از تـَظــآهـُـر بـﮧ ایستـــآבگــے !
 زور کـِﮧ نیســـت …
 בیگـــر نمـے توآنـــــҐ بـے בلیــل بخنــבҐ و بآ لبخنـــבے مسخــرﮧ ..
 وآنمــــوב ڪُنــــҐ ڪِـﮧ هَمـــﮧ چیز رو بـﮧ راﮧ اســت ..!
 زور ڪِـﮧ نیســـت …
 اصــلـا” בیگــر نمی‌خوآهــҐ بـِخَنـــבҐ !
 مـے خوآهـــҐ لـَج ڪُنـــҐ …
 بآ خوבҐ بآ همـﮧ ے בنیـــــآ !
 چقــבر بگویــــــҐ فــرבآ روز בیگریـــست
 و امــروز بیآیــב و مـِثــل هَر روز بآشـــב ؟!!!