920615

جوک و اسمس خنده دار جدید92

بیچاره بچه های ما !!!
میگی چرا؟
چون نه میتونن تو کامپیوتر فایل مخفی کنن…

نه میتونن یواشکی اس ام اس بدن…

نه یواشکی قرار بزارن…

…نه…

خلاصه از هر جهت حساب کنید پوستشون کنده س

چون خودمون اخرشیم !

یعنی تجربیاتی که نسل ما داشت رو

تا چند سال دیگه مراکز آموزش سیا تدریس می کنه…

…:::برای خواندن بقیه اس ام اس های خنده دار به ادامه مطلب بروید:::…

smslar.ir

دیروز دیدم یه پسر بچه قدش به زنگ ایفون نمیرسه هی داره خودشو میکشونه بالا ،

منم مثل یه رابین هود رفتم ، گفتم :میخوای برات زنگ بزنم ، اونم سرشو تکون داد و گفت اوهوم…..

منم برای اینکه سریعتر در رو براش باز کنن دو سه بار زنگ زدم ،

بعدش با لبخند بهش گفتم : خوب دیگه چیکار کنم برات کوچولو ؟؟

گفت هیچی دیگه فرار کن تا صاحبخونه نیومده …!!!!تو از اون ور برو من از این ور …..!!!

بچه نیستن بخدا گرازن … : ) ) )

با این هیکلم یه ربع مثله اسب یورتمه میرفتم

smslar.ir

بلاگفا ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪﻩ،ﮐﺎﺵ لااقل ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻓﺮﺩﺍ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ!
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺰﺍﺭﯾﻢD :

smslar.ir

یه بار اینقـدر تو ورق امتحانم چرتــ و پرتــــ نوشتم به جـــرم توهین به شعور استاد به کمیته انضباطی دبیرستان معرفی شدم : |

smslar.ir

ﮔﺸﺖ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺱ ﺑﻬﻤﻮﻥ ﮔﯿﺮ ﺩﺍﺩﻩ , ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﺑﺒﺮﻩ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ . من ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻭ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭﺍﻧﻪ ﺭﻓﺘم ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺴﻪ گفتم:
ﻣﺎﺭﻭ ﻭﻝ ﮐﻦ ﺑﺮﯾﻢ، ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺍﻡ؟ ﻧﻪ، ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺍﻡ؟ ﭘﻠﯿﺴﻪ ﻣﯿﮕﯽ: ﮐﯽ ﺍﯼ؟!!!!!: |
گفتم: ﻣﻦ نوکر ﭘﺪﺭﺗﻢ ! تورو خدا ﻣﺎﺭﻭ ﻭﻝ ﮐﻦ ﺑﺮﯾﻢ!
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻭﻟﻤﻮﻥ ﮐﺮﺩ: ) )

پلیس: ) ) )

من: |

دوستم: دی

smslar.ir

ﺭﻓﺘﻢ ﺩﻧﺪﻭنپزﺷﮑﯽ ﺩﮐﺘﺮﻩ ﯾﻪ نیگا ﺑﻪ ﺩﻧﺪﻭﻧﺎﻡ ﮐﺮﺩ و گفت عاغا ﻣﯿﺮﯼ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯼ ﺩﺭﺍﺯی داره ﮐﻪ ﺳﺮﺵ ﺭﯾﺶ ریشیه ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺴﻮﺍﮎ؛ ﻣﯿﺨﺮﯼ ﺭﻭﺯﯼ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﺰﻧﯽ!!! : |

smslar.ir

بـا رفیقم داشـتیم مـیرفتیم جـلو درشون، کـار داشـت…
بـعد،رسـیدیم جـلو در گـفت: حـرکـتو نـگا! مـرگه مـن نـگا کـن ایـنجارو …
رفـیقم زنـگه خونشونو زد بـعد آبجیش آیفونو بـرداشـت …
قـبل از ایـنکه آبجیش چـیزی بـگه سـریع گُفت: کـیه؟ : ) )
آبـجیشم هـُول کـرد گـُفت :مـَنم : ) ) )
بـعد سـریع درو بـاز کـرد : ) ) )
خـدا وکـیلی نـیم سـاعـت دراز کـشیده بـودیم تـو پـیاده رو داشـتیم قـهقهه مـیزدیـما ..!: |

smslar.ir

صبح سوار تاکسی بودم بعد راننده تاکسیه با ماشین پشتى دعواش شد ،

پیاده شد ، گفت: من : ” اینجا وایسادم و واى خواهم ساد ” !!!

طبق آخرین اخبار رسیده تمامی اساتید ادبیات بصورت دسته جمعی خودکشی کردن …:  )  )  )

من: |

smslar.ir

اﺯ ﺍﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:

ﯾﺎ ﺷﯿﺦ

ﺯﻧﺪﮔﯽﺧﻮﺩ ﺑﺮﭼﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻨﻤﻮﺩﯼ؟

ﺷﯿﺦ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ

ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ:

ﮔﻤﺸﯿﻦ ﻋﻮﺿﯿﺎ!

ﭘﺪﺭ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺭﻭ ﺩﺭﺍﻭﺭﺩﯾﻦ ﺣﺎﻻﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﻪ؟

smslar.ir

 ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ دیوونگی ﺭﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ !! ﺗﺎﺯﻩ ﺁﺧﺮﺷﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ : ﺟﺎﻥ ﻣﻦ؟؟؟

smslar.ir

دختر عموم الان داشت دوغ و قهوه رو مخلوط میکرد: |

گفتم این دیوونه بازیا چیه؟

گفت دوغ خواب میاره قهوه بیداری میاره

میخوام ببینم مخلوطش میتونه ادم وارد دنیای خواب و بیداری کنه؟

: |

به نظرتون امیدی برا خوب شدنش  هست؟

دکترا که جوابش کردن : ) )

.

.

.

.

نکته غم انگیزش اینجاست که میخواد این مخلوط رو بده من بخورم : ) )