جملات بسلامتی رفاقتی - نوشته های به سلامتی پاییزی

جملات بسلامتی رفاقتی جدید

نوشته های به سلامتی پاییزی

اس ام اس و استاتوس های به سلامتی جدید

ورود به آرشیو اس ام اس های به سلامتی جدید

به سلامتی‌کسانی که با تو از صد دریای طوفانی عبور میکند ولی‌بدون تو در هیچ ساحل امنی‌پیاده نمیشود !

::

سلامتی اون و یارش ، من و یادش ، اون و فابش ، من و فازش …

…::: جملات بسلامتی رفاقتی و نوشته های به سلامتی پاییزی در ادامه مطلب :::…

.

جملات بسلامتی رفاقتی جدید , نوشته های به سلامتی پاییزی , اس ام اس و استاتوس های به سلامتی جدید

.

سلامتیه خودم نه واسه این حرفام ، واسه اینکه مرهم ندارم واسه دردام !

.

جملات بسلامتی رفاقتی جدید , نوشته های به سلامتی پاییزی , اس ام اس و استاتوس های به سلامتی جدید

.

سلامتی عشقم که زیر بارون سرتاپاش خیس میشه به خاطر من ولی رفاقتش با من نمم نمیده

.

جملات بسلامتی رفاقتی جدید , نوشته های به سلامتی پاییزی , اس ام اس و استاتوس های به سلامتی جدید

.

به سلامتی اونایی که حسشون ناب بود ولی طرفشون گاو بود …..

.

جملات بسلامتی رفاقتی جدید , نوشته های به سلامتی پاییزی , اس ام اس و استاتوس های به سلامتی جدید

.

سلامتی کسی که اونقدر یادشیم که اگه یاد خدا بودیم نصف بهشت مال ما بود

.

جملات بسلامتی رفاقتی جدید , نوشته های به سلامتی پاییزی , اس ام اس و استاتوس های به سلامتی جدید

.

به سلامتی بارون که معلوم نیست چند گیگ حافظه داره که این همه خاطره توش جا شده !

.

جملات بسلامتی رفاقتی جدید , نوشته های به سلامتی پاییزی , اس ام اس و استاتوس های به سلامتی جدید

.

سلامتی همه جورابااا ولی بیشتر برای نوع زنونش چون تا وقتی جفتش کنارشه با هیشکی جز اون قدم نمیزنه و بعد از جفتش هم خودشو تو سرشیر حموم اعدام میکنه تا خیانت نکنه !

.

جملات بسلامتی رفاقتی جدید , نوشته های به سلامتی پاییزی , اس ام اس و استاتوس های به سلامتی جدید

.

به سلامتی خودم
چراشو نپرس چون اشکت در میاد !

.

جملات بسلامتی رفاقتی جدید , نوشته های به سلامتی پاییزی , اس ام اس و استاتوس های به سلامتی جدید

.

به سلامتی مادر که بخاطر ما هیکلش به هم خورد !

.

جملات بسلامتی رفاقتی جدید , نوشته های به سلامتی پاییزی , اس ام اس و استاتوس های به سلامتی جدید

.

به سلامتی عشقایی که تاریخ انقضا ندارن !

.

جملات بسلامتی رفاقتی جدید , نوشته های به سلامتی پاییزی , اس ام اس و استاتوس های به سلامتی جدید

.

به سلامتی گاو چون نه گفت من گفت ما.

.

جملات بسلامتی رفاقتی جدید , نوشته های به سلامتی پاییزی , اس ام اس و استاتوس های به سلامتی جدید

.

به سلامتی اونایی که هیچوقت سختی مرد بودن رو با راحتی نامردی عوض نمیکنن !

.

جملات بسلامتی رفاقتی جدید , نوشته های به سلامتی پاییزی , اس ام اس و استاتوس های به سلامتی جدید

.

سلامتی آدمایی که بی دلیل از زندگیمون رفتن بیرون,ولی از وقتی که رفتن همش دنبال یه بهونه هستن تا دوباره بیان کنارمون…!!

.

جملات بسلامتی رفاقتی جدید , نوشته های به سلامتی پاییزی , اس ام اس و استاتوس های به سلامتی جدید

.

به سلامتی دلی که خیلی وقتا گرفته اما سعی کرده هیچوقت راهشو کج نره !

.

جملات بسلامتی رفاقتی جدید , نوشته های به سلامتی پاییزی , اس ام اس و استاتوس های به سلامتی جدید

.

به سلامتی اونایی که خودشون ثابت کردن “لیاقت” ما رو ندارن !

.

جملات بسلامتی رفاقتی جدید , نوشته های به سلامتی پاییزی , اس ام اس و استاتوس های به سلامتی جدید

.

سلامتی او قاضی که وقتی فهمید متهم رفیقشه ،، حکم نداد استعفا داد…!!!

.

جملات بسلامتی رفاقتی جدید , نوشته های به سلامتی پاییزی , اس ام اس و استاتوس های به سلامتی جدید

.

به سلامتی خودم که چه باشم و چه نباشم ، واسه کسی مهم نیستم !

.

جملات بسلامتی رفاقتی جدید , نوشته های به سلامتی پاییزی , اس ام اس و استاتوس های به سلامتی جدید

.

سلامتی خودم و خودت که تا آخرش میریم اما نمیدونم چراوسط راه تنهایی راهش جدا میشه و ما هم جدا اما آخرش میشیم تنها . سلامتی شراب خوراش که از همه بریدن اما از خدا نبریدن
سرت سلامت ساقی

.

جملات بسلامتی رفاقتی جدید , نوشته های به سلامتی پاییزی , اس ام اس و استاتوس های به سلامتی جدید

.

منبع : اس ام اسلر