شاید با چشم عقابی متوجه شوید که چه چیزی در مورد این تصویر بارانی درست نیست. طبق گفته یک کاربر تیک تاک که تصویر های مربوط به خطای دید را به اشتراک می‌گذارد، تنها یک درصد از مردم می‌توانند تشخیص دهند که این تصویر چه مشکلی دارد.

تنها ۱٪ از مردم می توانند مشکل این را تشخیص دهند

خطای دید، یک توهم بصری است که توسط سیستم بینایی ایجاد می‌شود. این خطاهای دید اشکال زیادی دارند. طبقه بندی آنها دشوار است زیرا علت اصلی اغلب مشخص نیست، اما طبقه بندی پیشنهاد شده توسط ریچارد گرگوری می تواند مفید باشد. بر این اساس، سه طبقه بندی اصلی برای خطای دید وجود دارد: توهمات جسمانی، فیزیولوژیکی و شناختی و در هر کدام چهار قسمت دارد: ابهامات، تحریفات، پارادوکس‌ها و داستان‌ها.

بخوانید تست هوش تصویری سخت همراه با جواب | تست سرعت و دقت | اختلاف تصویر را بیابید

تست هوش تصویری سخت همراه با جواب | تست سرعت و دقت | اختلاف تصویر را بیابید

تست هوش تصویری سخت اختلاف تصاویر سخت, بازی اختلاف تصویر, تست هوش تصویری, اختلاف تصاویر, …

یک مثال کلاسیک برای اعوجاج فیزیکی خم شدن ظاهری یک چوب نیمه غوطه ور در آب است. یک مثال برای پارادوکس فیزیولوژیکی، زمانی است که شیئی با وجود حرکت، ثابت به نظر می رسد. توهمات فیزیولوژیکی در چشم یا مسیر بینایی ایجاد می شود. توهمات بصری شناختی نتیجه استنباط ناخودآگاه هستند و شاید شناخته شده ترین آنها باشند.

اگر میخواهید در چالش های بیشتری شرکت کنید این صفحه را ببینید

تست خطای دید
این تصویر خطای دید گروهی از مردم را نشان می دهد که در زیر باران منتظر اتوبوس هستند. همه چیز نسبتاً عادی به نظر می رسد، تا زمانی که کمی دقیق تر نگاه کنید. اگر هنوز خودتان آن را ندیده اید، نظرات مخاطبان در تیک تاک، قطعا می توانند شما را به مسیر درستی راهنمایی کنند.

بخوانید سرگرمی جالب پیدا کردن اختلاف تصاویر

سرگرمی جالب پیدا کردن اختلاف تصاویر

بازی اختلاف تصاویر یکی از بازی های زیباست که شما باید بتونید اختلاف های بن …

یکی از آنها گفته است: «در جاهایی که مردم با چتر ایستاده اند آب است.»

کاربر دیگری اضافه کرد: «زن با لباس قرمز چتر ندارد اما خیس نیست».

این درست است. به نظر می رسد که او یک چتر در دست دارد اما در واقع متعلق به کسی است که پشت سر او قرار دارد. بیش از ۲۷,۰۰۰ نفر نظرات خود را در مورد این تصویر ترند شده به اشتراک گذاشته اند. همچنین بیش از ۱۸۲,۰۰۰ بار لایک شده است.

دیگران کمتر متقاعد شده بودند که اشکال تصویر فقط مربوط به زن با لباس قرمز است. یکی از آنها گفت: «از نظر من مشکل این تصویر این است که اصلا جاده ای وجود ندارد.»