امروزه انواع مختلفی از توهمات نوری وجود دارد. برخی شما را وادار می کنند چیزهایی را ببینید که واقعا وجود ندارند و برخی دیگر بیشتر شبیه یک فعالیت مفید برای مغز شما هستند. محققان می گویند این آزمون ها مانند آزمون تصویر گربه پنهان ذهن بینندگان را به چالش می کشند.

در واقع این توهمات و آزمون ها ذهن را به فعالیت وا می دارد که در نهایت سبب رشد مغز می شوند. به هر حال در این آزمون شما را به پیدا کردن گربه پنهان در ۲۰ ثانیه دعوت می کنیم؟ آیا می توانید گربه را پیدا کنید؟

گربه پنهان داخل تصویر را پیدا کنید

گربه پنهان داخل تصویر را پیدا کنید

.

.

بخوانید رقصنده پنهان این تصویر رو تو چند ثانیه می تونی پیدا کنی؟(تست بینایی)

رقصنده پنهان این تصویر رو تو چند ثانیه می تونی پیدا کنی؟(تست بینایی)

ارسطو، در سال ۳۵۰ قبل از میلاد گفته است: “حواس ما قابل اعتماد هستند اما …

.

.

.

.

.

.

.

.

.

بخوانید پروانه پنهان‌شده رو زیر ۱۰ ثانیه پیدا کنی؛ دقت چشم‌های عقاب رو داری!!

پروانه پنهان‌شده رو زیر ۱۰ ثانیه پیدا کنی؛ دقت چشم‌های عقاب رو داری!!

در این آزمون جایی در تصویر پروانه ای استتار یافته است و شما باید آن …

.

.

.

.

.

find cat in the picture answer