تست امروز هماهنگی و تمرکز ذهن و چشم را آزمایش می کند. این تست را بعد از بیدار شدن از خواب یا زمانی که خواب‌آلود هستید، انجام ندهید. توهم ایجاد شده زمانی است که کاربر شروع به دیدن ببرها در همه جای تصویر می کند. شما باید ۱۶ ببر را در ۴۰ ثانیه ببینید. ببرها را بشمارید

16 ببر پنهان در تصویر را پیدا کنید

hidden tiger in image

پاسخ انتهای صفحه:

.

.

.

.

بخوانید می تونی تو ۱۵ ثانیه چهره پنهان داخل عکس رو پیدا کنی؟(تست بینایی)

می تونی تو ۱۵ ثانیه چهره پنهان داخل عکس رو پیدا کنی؟(تست بینایی)

تست هوش تصویری: این تست، از شما می‌خواهد که چهره مرد پنهان شده را در …

.

.

.

.

.

بخوانید قول میدم زیر ۲۰ ثانیه نمی تونی گربه پنهان تو تصویر رو پیدا کنی

قول میدم زیر ۲۰ ثانیه نمی تونی گربه پنهان تو تصویر رو پیدا کنی

امروزه انواع مختلفی از توهمات نوری وجود دارد. برخی شما را وادار می کنند چیزهایی …

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب 16 ببر پنهان در تصویر

hidden tiger in this image answer

پاسخ ببر پنهان در تصویر:

پیدا کردن دو ببر اول راحت تر است. اینها در جلو تصویر هستند.

دو ببر بعدی توله‌هایی هستند که زیر ببرهای بزرگ نشسته‌اند.

بوته های سمت راست را ببینید و ببر بعدی را ببینید.

در درختان پشت سر، می‌توانید ۷ ببر را پیدا کنید.

تنه درخت سمت چپ تصویر یک ببر دارد و اگر به زیر درخت نگاه کنید، دیگری را پیدا خواهید کرد.

از آنجایی که ما شما را به چالش کشیدیم تا ببرها را در ۴۰ ثانیه پیدا کنید، باید گفت که تنها ۱٪ از شرکت کنندگان در آزمون توانستند این چالش را کامل کنند. این دسته از افراد نابغه هستند که هماهنگی چشم و مغز آنها عالی است.

تقریبا ۸۰ درصد از شرکت کنندگان در این آزمون توانستند ۱۲ ببر را در تصویر در عرض ۴۰ ثانیه پیدا کنند. این افراد نیمکره چپ مغزشان بیشتر از نیمکره راستشان فعال است. زیرا به دلیل تخیل و خیال پردازی تمرکزشان را از دست میدهند.

منبع: jagranjosh – سایت طلا