اشعار خنده دار و شعرهای جوکی جدید

اشعار خنده دار و شعرهای جوکی جدیدطنز نوشته های آخر مسخره بازی

شعر طنز و جوکی

جوک جدید و به روز

شعر کل کل آرمین 2اف ام با استاد و مازیار فلاح رو براتون اماده کرده ام که یکی از کاربران به ایمیل وب سایت ارسال کرده بودند و منم دیدم  واقعا خیلی زیباست و باید برای شما عزیزانم منتشر بکنم ♥

اشعار فوق العاده طنز و خنده دار هستند .

** توجه : اشعار زیر فقط صرفا برای شادی شما عزیزان هستش و قصد توهین و یا هرچیزی که باعث بشه صاحب اثر ناراحت بشه رو نداریم بلکه میخواهیم روحیه شما عزیزانمان رو از غم و غصه دور بکنیم **

…::: اشعار خنده دار و شعرهای کل کل مازیار فلاحی و آرمین با استاد در ادامه مطلب :::…

طنــز آهنگـــ آرمیـــن 😆
( با ریـتم آرمـین بخــون )
………..….……………..
اﺳﺘــﺎﺩ ﺻـﺪﺍﻣــﻮ ﺩﺍﺭﯼ ؟
ﺑـﻪ ﺍﺣﺘــﺮﺍﻣــﺖ ﻫﯿـﭽﻮﻗـﺖ ﺣـﺘﯽ ، ﻣــــــﻦ . . .
ﻧـــﺪﺍﺷـــﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻤتــ ﮐﺎﺭﯼ ! 😆
ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﯿﻢ ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿـــﺪﻭﻧﺴﺘﯽ . . .
ﺗﺮﻡ ﺁﺧﺮﻡ ﻭ ﺗــﻮ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻡ نــی ﺍﻭﻥ ﺣﺴــﯽ
ﮐـــــﻪ ﺗﻮ ﺗﺮﻡ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫــﺴﺖ
ﺷـــﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻟــــﺸﻢ ﻣــﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺷـــﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﺭﺱ 😆
ﺭﻭ ﻫﻤﻪ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﻫﺎﻡ ، ﺑـــﺴﺘﯽ ﭼــﻄﻮﺭ ﭼﺸﺎﺗﻮ ؟ ﻫﯿﺲ ﻫﯿـــﭽﯽ ﻧﮕﻮ ﻓﻘــﻂ ﺑـﺒﺮ ﺻﺪﺍﺗــــــــــــﻮ !
ﺑﺒﯿـــﻦ ﭼﻪ ﺩﭘـــﺮﺳﻢ ! ﺑﺒــــﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﯽ ﺣﺴـــــﻢ !
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻞ ﻭﺍﺣﺪﺍﻡ ﺑﻪ ۴۰ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺮسن 😀
…………………………..
گویا استاد کم نیاورده و جواب آرمین رو داده !
…………………………..
ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺘــﺮﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮ آﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ ، ﺑﯿﺨــﯿﺎﻝ نمره ﻭ ﻭﺍﺣــﺪﻫﺎﺵ
ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻣـــﺸﮑﻼﺕ ، هــنوز ﺗﻮﯼ برگه ﻫـــﺎﺕ ﻫـــﺴﺖ ،
ﮐﻪ ﮐﻨـــــــﺎﺭ ﻣﯿﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻧﻘـــﺼﺎﺵ
ﻧﻪ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻡ ﮐﻤـــــــﺸﻪ ﻧﻤﺮﺕ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺎســــتیای ﺍﯾﻦ برگه اﺕ ،
ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﺎﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫــــــﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﻡ ، ﮐﻢ ﻧﻤﺮﻩ ﺍﺻﻼ 😀
…………………………..
آرمیـــــــن هم که هــــــیچ رقمه از رو نــــــــمیره :
…………………………..
ﺩﯾــــــﻮﻭﻭﻧﻪ . . . !
ﺍﮔﻪ ﻧﻤﺮﻩ ﻧﺪﯼ ﺩﻟﺨﻮﺷــــــﯽ ﺑﺮﺍﻡ ﻧﻤـــــــﯿﻤﻮنههههه
اینو بدون ﻫﯿــــﭽﮑﯽ مثل من درســــــاشو نمیــــــــخونه ، نمیخونهههههه 😆

-ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ-

تا اینجا حالتون چطوره ؟ 😀 😀 😀

بریم سراغ مازیار ؟ 😀

-ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ-

شـــــــــعر طنز مــــــــازیار فلاحی
(با ریتـــــــــــــم بخون)
…………………………..
ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣــــــﻪ ﺭﻭ ﺍﺳــــﺘﺎﺩ ﻓــﻘﻂ ﺑﺨـــــﻮﻧﻪ
ﻓﻘـــــﻂ ﻣــــــﻴﺨﻮﺍﻡ ﻛﻪ ﺣـــــﺎﻟمو ﺑـــﺪﻭﻧﻪ
.
ﻣﺮﺍﻗﺒﺎ ﺍﻃـــــــﺮﺍﻑ ﻣﻨـــــﻮ ﮔﺮفتن
ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺻﻨﺪﻟﻴﻢ ﻫﻨــــــﻮﺯ ﻧﺮﻓﺘﻦ
.
ﺍﺳــــﺘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻥ ﻧﻘﻞ ﻭ ﻧﺒـــﺎﺕ ﻣـﻴـــﭙﺎﺷـﻦ
ﺗﺎ ﻣـــﺸﺮﻭﻃـﻰ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑـﺮﻗــــــﺮﺍﺭ ﺷﻪ
.
ﺍﺳـــــﺘﺎﺩ ﭼــــــﻘـﺪ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﺕ ﺗﻨــــــﮓ ﺷـﺪﻩ 😆
نیــــــــستی ببیــــــنی ﻛـﻪ ﺳــــــــﺮﺕ ﺟﻨـــــﮓ ﺷــﺪﻩ !
.
ﻧـﻴـﺴـﺘــــــی ﻭﻟـــــی ﻫﻤﻴﺸــــــﻪ ﻫﻢ صــــدایی
ﺍﺳــــــﺘﺎﺩ ﻣـﻦ دریــای ﻣـــﻦ کجـــــایـــی ؟ 😥
.
این نامــه رو اســتاد فقــط بخـــونه !
.
این نامــه ﺭﻭ تنهــا بــاید بــخونه 😐
ببــخش ﺍﮔـــﻪ ﭘـــﺎﺭﻩ ﻭ غــرق خونه
.
ایــن ﺗـــﺮﻡ آخــرمــه ﻋـﺰﻳـــﺰﻡ
تولـــــــــده استــــادمه عزیــــــــــزم
.
ﺑــﺮﺍتــ به هدیــه ی کوچیــک خریــدم
ﺍﺳـﺘـــﺎﺩ دلم می خواســـت ﺍﻻﻥ تو ﺭﻭ مـــی دیــدم 😐

-ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ-

😀 😀 :