اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی

اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی جدید

اس ام اس دپرسی آپدیت

جملات غمگین و بی کسی دپرسی

ورود به آرشیو اس ام اس های دپرسی و تنهایی

گـمـ ـ میشــومـ

در هــ ـر خـ ـآطـ ـره اے کـهـ تــ ــو در آن پیـ ــدا میشــوے !!!

::

رفــتـنـت را صــاפــب اפֿــتـیــار بــوבے امـّــــا هــرگـــز فـــرامــوش نـــڪــטּ ، قـــرار نــبــوב ایــטּ طـــور تــمــاҐ شـــوב !

…::: بقیه اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی در ادامه مطلب :::…

.

اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی جدید , اس ام اس دپرسی آپدیت , جملات غمگین و بی کسی دپرسی

.

رفتنش به من رسید و رسیدنش به دیگری !

.

اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی جدید , اس ام اس دپرسی آپدیت , جملات غمگین و بی کسی دپرسی

.

رفتگر هم با نفرت نگاهم میکند
انگار ریختن برگها هم تقصیر من است !

.

اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی جدید , اس ام اس دپرسی آپدیت , جملات غمگین و بی کسی دپرسی

.

مشکـل از برگ نیست که از درخت می افتد
همین که تکراری شوی ، زیر لب فـعـل رفـــتن را زمـــــزمـــــه مــــی کــــنـــی !

.

اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی جدید , اس ام اس دپرسی آپدیت , جملات غمگین و بی کسی دپرسی

.

ببیـــــــن من هم مثل خــــــیلی از عاشـــــق ها از تو یـــــادگاری دارم ولــــی یــــادگـــاری من با بقیه فــــرق دارد
یــــــادگــــــاری مــــن از {تـــــــــو} ســــینه ای پر از درد اســـــت …

.

اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی جدید , اس ام اس دپرسی آپدیت , جملات غمگین و بی کسی دپرسی

.

حوصله ام برفی ست با یک عالمه قندیل دلتنگی از گوشه های دلم آویزان!
آهای! کافی ست کمی ها کنی که ” آب” شوم!

.

اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی جدید , اس ام اس دپرسی آپدیت , جملات غمگین و بی کسی دپرسی

.

ما گول خوردیم وقتی گفتند سلام سلامتی می آورد
ما از همان روز که به عشق گفتیم سلام تا به امروز تب کرده ایم
چه سلامی ؟ چه علیکی ؟ ما جوابی هم از عشق نگرفتیم

.

اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی جدید , اس ام اس دپرسی آپدیت , جملات غمگین و بی کسی دپرسی

.

تنها گرگها نیستند که لباس بره می پوشن ، گاهی هم پرستوها لباس مرغ عشق به تن می کنند
عاشق که شدی کوچ می کنند !

.

اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی جدید , اس ام اس دپرسی آپدیت , جملات غمگین و بی کسی دپرسی

.

خدایا از ته دلم میگم شکرت شکر میدونم هوای هممونو داری برا همین میگم شکر

.

اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی جدید , اس ام اس دپرسی آپدیت , جملات غمگین و بی کسی دپرسی

.

خسته ام از دلداری های مجازی ، دلم شانه های حقیقی میخواهد !

.

اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی جدید , اس ام اس دپرسی آپدیت , جملات غمگین و بی کسی دپرسی

.

قصه بگو تا بخوابم
امشب قصه آمدنت را میخواهم ، میخوانی ؟!!

.

اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی جدید , اس ام اس دپرسی آپدیت , جملات غمگین و بی کسی دپرسی

.

پشت این پنجره ها ، منتظرت قاب شدم !

.

اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی جدید , اس ام اس دپرسی آپدیت , جملات غمگین و بی کسی دپرسی

.

بلند شو و همراه کلاغ قصه ها به خانه ام بیا
اینجا “یکی از بودهای قصه” سالهاست چشم انتظار آن “یکی نبود” نشسته است !

.

اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی جدید , اس ام اس دپرسی آپدیت , جملات غمگین و بی کسی دپرسی

.

این روزها احساس می کنم شدیدا هستم و درعین حال عمیقا نیستم!

.

اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی جدید , اس ام اس دپرسی آپدیت , جملات غمگین و بی کسی دپرسی

.

گــاهـــی پـــــروانــه ها هــــم اشـتـبــاهی عـــاشـــــق مـی شـــونــــد
بـجـای شــــمــع ، گــــرد چـــراغــهای بـی احسا س خـیـابـــان مـــی میـــرنـــد

.

اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی جدید , اس ام اس دپرسی آپدیت , جملات غمگین و بی کسی دپرسی

.

نمیخوام محکومت کنم به از هم گسستن روحم ولی میتونستی به قد یک صدا ، یک نگاه یا نفسی کوتاه آرامم کنی !

.

اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی جدید , اس ام اس دپرسی آپدیت , جملات غمگین و بی کسی دپرسی

.

بی واسطه به آغوشم برگرد پیش از آنکه مرگ پا در میانی کند !

.

اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی جدید , اس ام اس دپرسی آپدیت , جملات غمگین و بی کسی دپرسی

.

شعر میگفت… فلسفه خونده بود… حرف که میزد مبهوت حرفاش میشدی…
یه روز گف فلانی… گفتم هاو ؟؟؟ گفت: حس این روزات چیه؟؟؟ گفتم: سقوط بدون وقفه…

.

اس ام اس و پیامک های تنهایی و دپرسی جدید , اس ام اس دپرسی آپدیت , جملات غمگین و بی کسی دپرسی