با ما همراه شوید و از اس ام اس های زیبا و دلنشین این مجموعه لذت ببرید.
كوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد؟ من كه نه سنگ بودم نه كوه من چرا تنها شدم؟
گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره/اگه پژمرده باشی گلدونت برات میمیره/گل من بگو که اونجا دل تو برام میگیره/گل من نگو شکستی گلدونت عزا میگیره.
 اس ام اس جدید زیبا
همیشه سكوتم به معناى پیروزىتونیست،گاهی سكوت میكنم تابفهمی چه بی صدا باختى
 اس ام اس جدید زیبا
حرف هست…به اندازه ى یک دنیا هم هست…سكوتم از بى كسى است!!!
این عشق براىمن هیچ نداشت اما،گلهاىبالشم راباغبان خوبى بوداشكهاى هرشبم!
 اس ام اس جدید زیبا
اس ام اس های واقعا زیبا و دلنشین
عشق یعنی گم شدن، پیدا شدن/عشق یعنی غرق در رویا شدن/عشق یعنی حسرت دیدار تو/عشق یعنی من شوم بیمار تو.
 اس ام اس جدید زیبا
چقدردراشتباهند-آنانكه به جاى ساده گرفتن زندگى آن راسرسرى می گیرن
 اس ام اس جدید زیبا
همبازى هایمان را تا وقتى دوست داریم ، كه خوب مى بازند!
 اس ام اس جدید زیبا
بهش گفتم حقیقت رو بگو تا روشن شم ؛ولى وقتى حقیقت رو گفت:
كلا خاموش شدم
 اس ام اس جدید زیبا
مات به حركتی میگن كه شاه بااون عظمتش نمیتونه كاری كنه مات مرامتم.
 اس ام اس جدید زیبا
محبتت چشمه ایست   ازجنس نور””…”
هم ارادت، هم سلام از راه دور””.
 اس ام اس جدید زیبا
یادت باشه که دل تخته سیاه نیست که هرکی اومد روش بنویسه وهرکس هم رفت بشه اسمشوپاک کرد.
 اس ام اس جدید زیبا
مترسک گفت:
اى گندم تو شاهد باش مرا براى ترساندن آفریدند اما من عاشق پرنده اى بودم كه از گرسنگى مرد…!!!

 

 اس ام اس جدید زیبا
برای خواندن پیامک فلسفی و عاشقانه جدید به سایت تالاب مراجعه نمایید.
 اس ام اس جدید زیبا
چه بگویم كه ضربه ى آخر را
“خدایم” زد!!!
آن زمان كه براى رفتنت استخاره كردى و “خوب “آمد …
 اس ام اس جدید زیبا
تسبیح میشوم زیر انگشتانت ! دانه دانه میرانى ام ،تا خودت را بالا ببرى..