اس ام اس عاشقانه حسرت - نوشته های عاشقانه حسرت

اس ام اس عاشقانه حسرت

نوشته های عاشقانه حسرت

اس ام اس حسرت و گناه عاشقانه

ورود به آرشیو اس ام اس عاشقانه حسرت

او رفت و من در حسرت نگاهی پر راز ماندم ماندم
تا بیاید و پاسخ دهد چرا چرا تنهایم گذاشت
در حسرت پرسیدن این سوال هم ماندم

::

حسرت یعنی خواستن تو
که داشتن نمی شود هیچوقت !

…::: سری جدید اس ام اس عاشقانه حسرتنوشته های عاشقانه حسرت در ادامه مطلب :::…

غروب زیباست نه در غربت
زندگی زیباست نه در حسرت

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه حسرت , نوشته های عاشقانه حسرت , اس ام اس حسرت و گناه عاشقانه

.
SmSlar.ir
.

همه در حسرت یک پروازند من به پرواز نمی اندیشم
به تو می اندیشم که تو زیبا تر از اندیشه هر پروازی

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه حسرت , نوشته های عاشقانه حسرت , اس ام اس حسرت و گناه عاشقانه

.
SmSlar.ir
.

مردم از حسرت آهو روشان و رمشان
من ندانم به چه تدبیر به دام ٱرمشان
نیک رویان جهان را چو سرشتند ز گل
سنگی اندر گلشان بود همان شد دلشان
اس ام اس غرور

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه حسرت , نوشته های عاشقانه حسرت , اس ام اس حسرت و گناه عاشقانه

.
SmSlar.ir
.

گناهش گردن خودت
اما آن روز روزه بودم که حسرت بودنت را خوردم

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه حسرت , نوشته های عاشقانه حسرت , اس ام اس حسرت و گناه عاشقانه

.
SmSlar.ir
.

پرسید میخوری یا میبری
من گرسنه جواب دادم میخورم
چه می دانستم حسرت ها را میخورند و لذت ها را میبرند

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه حسرت , نوشته های عاشقانه حسرت , اس ام اس حسرت و گناه عاشقانه

.
SmSlar.ir
.

چشمان عروسکم رو می گیرم
نمی خوام مثل من ببیند و حسرت بکشد
می ترسم بهانه گیر شود

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه حسرت , نوشته های عاشقانه حسرت , اس ام اس حسرت و گناه عاشقانه

.
SmSlar.ir
.

همیشه در حالی که
یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده
یه عالمه اشک توی چشماته
یه عالمه حسرت توی دلت تلنبار شده
باید بگی : خب دیگه واسه همیشه خدافظ

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه حسرت , نوشته های عاشقانه حسرت , اس ام اس حسرت و گناه عاشقانه

.
SmSlar.ir
.

چه بسا آن که به ظاهر آراسته و مایه حسرت شماست
درمانده و محتاج دلداری و یاری شما باشد

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه حسرت , نوشته های عاشقانه حسرت , اس ام اس حسرت و گناه عاشقانه

.
SmSlar.ir
.

داغ حسرت سوخت جان آرزومند مرا
آسمان با اشک غم آمیخت لبخند مرا
در هوای دوستداران دشمن خویشم رهی
در همه عالم نخواهی یافت مانند مرا

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه حسرت , نوشته های عاشقانه حسرت , اس ام اس حسرت و گناه عاشقانه

.
SmSlar.ir
.

روزها به سرعت میگذرند و من همچنان در حسرت دیدار تو هستم
کاش میشد روزها را متوقف کرد

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه حسرت , نوشته های عاشقانه حسرت , اس ام اس حسرت و گناه عاشقانه

.
SmSlar.ir
.

چه فصل غم انگیزی …
دنبال یک اتاق خالی
که موزیک گوش کنیم
و چایی بخوریم
و حسرت
همین

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه حسرت , نوشته های عاشقانه حسرت , اس ام اس حسرت و گناه عاشقانه

.
SmSlar.ir
.

زندگی کوتاه است ، فرصت ها رفتنی و حسرت ها ماندنی
هرگز اجازه ندهید کسی خوشبختی امروز را
به بهانه سعادت فردا ، از شما بگیرد

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه حسرت , نوشته های عاشقانه حسرت , اس ام اس حسرت و گناه عاشقانه

.
SmSlar.ir
.

من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس
بند ، بندم همه در حسرت یک پرواز است
من به پرواز نمی اندیشم، به تو می اندیشم
که زیباتر از اندیشه یک پرواز است

.
SmSlar.ir
.

اس ام اس عاشقانه حسرت , نوشته های عاشقانه حسرت , اس ام اس حسرت و گناه عاشقانه

.
SmSlar.ir
.

منبع : اس ام اسلر