اس ام اس عاشقانه , اس ام اس عاشقانه جدید خرداد۹۲,sms nice92,اس ام اس لاو خرداد ۹۲

اس ام اس عاشقانه جدید

به روزترین اس ام اس های عاشقانه 92

اس ام اس احساسی و عاشقانه جدید خرداد ۹۲

بُگــــــــــــذار زمــانـــــه از حِـســـادتــــــــ بتـرکَــد
انــــــگشتــــــان ِ مَـــــن
چـــه بـــِه انگــشتـــان ِ تــــــو مےآینـــــد
!

::

عشق مثل پرواز است،
بالا رفتنش جسارت می خواهد ، بالا ماندنش لیاقت
!

…::: بقیه اس ام اس های عاشقانه و متن احساسی خرداد ۹۲ در ادامه مطلب :::…

واقعیت است جاذبه تو
از بس جذابی
می خواهم تو را به نیوتن ثابت کنم
. . . !
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
کاش باورکنی دوست داشتنت تنها دارایی من است
با بی تفاوت ات مرددم نکن که گمان کنم آن را هم ندارم
تمنا میکنم
!
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
این سکوت سنگین تو سر به سرم مى گذارد
ادامه اش بدهى ، عاشق تر مى شوم !
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
smslar.ir
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
همین چند روز پیش فکر می کردم
!
می توانم عاشق کسی شبیه تو شوم!
از همین چند روز پیش
هیچ کس!
شبیه تو نیست
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
عشق مثل پرواز است،
بالا رفتنش جسارت می خواهد ، بالا ماندنش لیاقت
!
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
در ســــتایش چشــــمهایــت
شــعری نمی توان گفت
خاضـــعانه
تنــها بــاید
تماشـــا کــرد، مســت شد، رهــا شد

.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.

اگر بیـــایی
این خـــون ِ دل ،خــوردنـــها را
تـــلافی نمیـــکنم
آنقـــــدر عاشــــقت میکنـــــم
که دیــگر نتــــوانـــی
هــــرگــز بــــروی
.

اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
بـایـد حـواسـم را بـیـشتـر جـمـع کـنـم
آن قـدر جـاذبـه داری
کـه تـا بـنـد افکارم را شـل مـی کـنم
تـنـهایم مـی گـذارنـد
دور تـو جـمـع مـی شـونـد !
.

اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
جَهنــــَـمی بـپــــا میـــکنـد
دِلـــــَـم
وَقـــــتی
شــــِـــعری بیــــــایَد و
تــــو
میــــــانِ آن نَبــــاشــــی
.

اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.

کـــاش اورژانـس “بــغـــــــل” داشــتـیـم!
زنـگــ مـی زدیم اونی که میخواستیم میومد،
خـودمــون رو مـینـداخـتـیـم تـوی بـغـــلـش
بـدون فـکـــر یه نـمـوره آروم مـی شــدیـم
.

اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد ، هیچ فاصله ای دور نیست ،
هیچ زمانی زیاد نیست و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند !
محکم ترین برهان عشق ، اعتماد است

.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.

بیا تا بریزیم
تو استکانی چای برای من
من زندگی ام را به پای تو
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
حرفایت شبیه برف اند!
از آن برف های بی موقع که
نزدیک بهار می بارد و فقط،
جان شکوفه های درختان را می گیرد!
.

اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
دنبــــــــــــالِ شاعــــــــــر شعـــــــــــــرهای من نگـــرد
تمــــــــام حرف هایــــــــم
رو نوشتِ توســــــت…!
.

اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
در خواب هم راحتم نمی گذاری ،
بی خبر می آیی ، صدایم می کنی

تا چشم باز میکنم ، باز نیستی !
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
وقتی مرا بغل کنی
چنان جاذبه ی آغوشت به
جاذبه ی زمین غلبه میکند
که روحم به پرواز درمی آید

.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
دنبالـ کسے نیستمـ کهـ وقتے میگمـ میرمـ ؛
بگهـ : نرو
!
کسے رو میخوامـ کهـ وقتے گفتمـ میرمـ ؛
بگهـ : صبر کنـ منمـ باهاتـ بیامـ ، تنهـ ـا نرو
… !
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
یکی داشت یکی نداشت
اونی که داشت تو بودی،
اونی که جز تو کسی رو نداشت من بودم

.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.

در آغوشـم کــ‌ه می گـیــری
آنقد‌ر آرام مـی‌شــــوم
که فـرامــوش می کــــنـم
بـایـد نفـس بــکـشـــم

.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
از تو چه میگذرد در خیالم
که این چنین
قلم و کاغذ بی تابی میکنند

.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
برای یک ثانیه عاشقم باش ،
من باتری ساعتم را در می آورم
!
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
طـــوفـــانــی ام مـی کــنـی
بـــا چـشمـهـایـی کـه
آرام تـــر از آرامـش اســت
!
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.

تمام شعر های عاشقانه جهان شبیه تو هستند !
تو اما پشت استعاره ای ایستاده ای که به ذهن هیچ شاعری نخواهد رسید
.

اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
شبی که نباشی هوا سرد است و دلگیر
پیش بینی هواشناسی به درک
او هواشناس است ، من عاشق !
.

اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
smslar.ir
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
حواس من همیشه جمع بود
جمع تو
و این را معلم ریاضی نمیدانست
و مرا مردود میکرد !
.

اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
خیال تو می ارزد به داشتنِ همه !
.

اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
چه درونم تنهاست و در این تنهایی
شاخه ی خشک نگاهم گل چشمان تو را میجوید

.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
بُگــــــــــــذار زمــانـــــه از حِـســـادتــــــــ بتـرکَــد
انــــــگشتــــــان ِ مَـــــن
چـــه بـــِه انگــشتـــان ِ تــــــو مےآینـــــد
!
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
smslar.ir
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
بعد تو دلم همیشه “در دست تعمیر است” خواهد ماند

.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.

تنها رازِ منی
تو را
به خدا هم فاش نمی‌کنم
!
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
پلک دلم می پرد
نشانه چیست ؟
!
شنیده ام که می آید کسی به مهمانی !
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.

شاید تو
از شعرهای من چیزی نفهمی
اما

شعرهای من
خیلی خوب تو را می فهمند
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
ریاضی میگه دو خط موازی بهم نمیرسن مگه با شکستن یکی ،
پس من میشکنم به خاطر تو
. . .
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
اگه اون که کنارته تو رو بیشتر از من میخواد
اگه با اون راحتی اگه باهات را میاد
اگه روزگار بد تو رو ازم گرفته
اگه خاطرات خوبمون از خاطرم نرفته
خوشبختیت آرزومه، حتی با من نباشی

.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.

پیش از تو همه را با معیارهایم می سنجیدم !
بعد از تو همه را با تو می سنجم حتی معیارهایم را
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
تنهایم
اندکی بغل می خواهم
ترجیحاً عاشقانه

.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
بن بست دنیاست برای من آغوشت
اولین باریست که هراسی ندارم بگویم به بن بست رسیده ام !
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
عشق یعنی آنجا که دهانها جسارت گفتن ندارند قلب ها می زنند زیر آواز !
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
بیداری
تلخ ترین تراژدی ست
وقتی
تو را
در خواب دارم

.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
خیال من
گنجشک کوچکیست که به حیاط نگاهت عادت دارد
به طمع دانه های محبتی که هر روز میپاشی

.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
عاشقی یعنی بعد از دو ساعت اس ام اس بازی با عشقت،
شب که دلتنگش میشی دوباره میشینی
همون اس ام اسای تکراری رو میخونی
!
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.

وای…!
عجب غوغا میکنند
در من
،
واژه هایی که
به وزن “تو

شعر میشوند..!
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
آن
چشمانت
قاتل بالفطره اند!
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد
.
گونه هایت را برای دست هایم می خواهم
پیشانی ات را برای لب هایم
خودت را برای زندگی ام
می بینی ؟
برای خودم هیچ نمی خواهم ؟
!
.
اس ام اس عاشقانه | اسمس احساسی | اس ام اس | پیام عاشقانه خرداد