اس ام اس عاشقانه بوسه

اس ام اس عاشقانه بوسه

اس ام اس بوسه و حرفهای عاشقانه

پیامک عاشقانه بوسه

نوشته های رمانتیک بوسه

بـا هیچـ مـَزه اے عـَوَضـ نمـے کـنمـ
نمکـ ِ چهـره اَتـ را
امـا مـُتـ ِـعـَجـبمـ از شیـــریـنــــی لَبـانـتـ  دَر ایـטּ نمکـ زار …

::

گاهی دلم میخواهد از خیالــــم تو را بیرون بکشم
و سراپایت را غـــرق بــوســـه کنــــم . . .

…::: بقیه اس ام اس های عاشقانه بوسه و پیامک بوسیدن در ادامه مطلب :::…

چه اعجازیست
بهار لب هایت
با هر بوسه که میکاری
گونه هایم گل می دهد . . .
.

▒▓ اس ام اس عاشقانه بوسهپیامک عاشقانه بوسیدن ▓▒

.

نقطه قوت تو نقطه ضعف منه :
بوسه هایت . . .
.

▒▓ اس ام اس عاشقانه بوسهپیامک عاشقانه بوسیدن ▓▒

.

فقط یک پیک از شراب لبانت خوردم
چند ساله بودند این لبانت ؟
عمری گذشت
و هنوز وقتی به تو فکر می کنم
تلو تلو می خورم…!
.

▒▓ اس ام اس عاشقانه بوسهپیامک عاشقانه بوسیدن ▓▒

.

یک روز می بوسمت !
یک روز که باران می بارد،
یک روز که چترمان دو نفره شده
یک روز که همه جا حسابی خیس خیس است ،
یک روز که گونه هایت از سرما سرخ سرخ شده ،
آرامتر از هر چه تصورش کنی ،
آهسته می بوسمت…!
.

▒▓ اس ام اس عاشقانه بوسهپیامک عاشقانه بوسیدن ▓▒

.

بوسه هایت انار را می ترکاند ،
نفس هایت سیب را می رساند ،
آغوشت ابر را می باراند
پاییزترینی تو !

.

▒▓ اس ام اس عاشقانه بوسهپیامک عاشقانه بوسیدن ▓▒

.

تقدیر من فقط با تک تک بوسه های تو
بر روی پیشانی ام نوشته شده
تو باید باشی تا با لبهایت
آن را برای من رقم بزنی . . .

.

▒▓ اس ام اس عاشقانه بوسهپیامک عاشقانه بوسیدن ▓▒

.

یک استکان بوسه داغ
یه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایه
یک پیاله گل سرخ
یک کف دست نان صداقت
از شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شود
این صبحانه عشق است با تو خوردن صفا دارد !
.

▒▓ اس ام اس عاشقانه بوسهپیامک عاشقانه بوسیدن ▓▒

.

ایستاده است تا صبح
چشم به راه بوسه ایی که نفرستادی
بیچاره دلم…

.

▒▓ اس ام اس عاشقانه بوسهپیامک عاشقانه بوسیدن ▓▒

.

اگه میشد با بوس شارژت کنم ،
اینقدر می بوسیدمت که دائمی بشی !
.

▒▓ اس ام اس عاشقانه بوسهپیامک عاشقانه بوسیدن ▓▒

.

هنگام بارش باران سرت را رو به آسمان نگیر
من به بوسه ‏‏‏‏‏‏‏های باران روی صورتت هم حسودی میکنم !

.

▒▓ اس ام اس عاشقانه بوسهپیامک عاشقانه بوسیدن ▓▒

.

و زندگی
از جایی
شروع میشود
که بی هوا
بوسیده میشوی…
.

▒▓ اس ام اس عاشقانه بوسهپیامک عاشقانه بوسیدن ▓▒

.

گاهی دلم میخواهد از خیالــــم تو را بیرون بکشم
و سراپایت را غـــرق بــوســـه کنــــم . . .
.

▒▓ اس ام اس عاشقانه بوسهپیامک عاشقانه بوسیدن ▓▒

.

آغشته به “تو” میشود
روحم ، نفسم ، بند بند وجودم
وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . .
.

▒▓ اس ام اس عاشقانه بوسهپیامک عاشقانه بوسیدن ▓▒

.

دیـگـر هـیـچ مـزه ای دلـچـسـب نـخـواهـد بـود . .
مـن تـمـامِ حـسِ چــِشـایـی ام را . .
رویِ لـبـانـت . .
جـا گـذاشـتـه ام . .
.

▒▓ اس ام اس عاشقانه بوسهپیامک عاشقانه بوسیدن ▓▒

.

دردهای من دیازپام نمی خواهند
مُسَکن ِ بوسه هایت …
عجیب ، آرامم می‌کند !
.

▒▓ اس ام اس عاشقانه بوسهپیامک عاشقانه بوسیدن ▓▒

.

فنجان چای توام ، ببین چگونه قند در دلم آب می شود به شوق لبت !
.

▒▓ اس ام اس عاشقانه بوسهپیامک عاشقانه بوسیدن ▓▒

.

سـیــاه مـشق ِ پــشت ِ چــشـمـهـایــت ،
دسـت خـــط ِ کــیـست !
که بــوســیـدنــش ،
سـجــده ی واجــب دارد !
.

▒▓ اس ام اس عاشقانه بوسهپیامک عاشقانه بوسیدن ▓▒

.

بـا هیچـ مـَزه اے عـَوَضـ نمـے کـنمـ
نمکـ ِ چهـره اَتـ را
امـا مـُتـ ِـعـَجـبمـ از شیـــریـنــــی لَبـانـتـ  دَر ایـטּ نمکـ زار …
.

▒▓ اس ام اس عاشقانه بوسهپیامک عاشقانه بوسیدن ▓▒

.

سختــی در پیــش اســت!
بگــذار تــو را
کمــی پــس‌انــداز کنــم!

.

▒▓ اس ام اس عاشقانه بوسهپیامک عاشقانه بوسیدن ▓▒

.

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت
و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم . . .
.

▒▓ اس ام اس عاشقانه بوسهپیامک عاشقانه بوسیدن ▓▒

.
طعم لبهای تو شاید جزو چهار مزه ی اصلی نباشه
اما . . .
اصلی ترین مزه های زندگیه !