اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی

اسمس نیش دار

اس ام اس تیکه دار فاز بالا

نوشته های دپرسی و سنگین سوزدار

انگشتان من به گره خوردن با انگشتان تو عادت داشته اند !
نیستی و حالا این قاتلان زنجیره ای ، شده اند بختک جان دیوارهای این شهر…

::

خیلی بده وقتی داری تایپ میکنی ، از کلید های خیس کیبورد بفهمی داری گریه میکنی !

…::: بقیه اس ام اس های سوزدار فازبالا در ادامه مطلب :::…

کدام خیابان را بگردم ؟ کدام کوچه را ؟
بر کوبه ی کدام در بکوبم تا بر چارچوبش ظاهر شوی تو ؟ و بازم بشناسی مرا از من
به آغوشم بگیری و نپرسی هرگز که چه به روزگارم آورده است روزگار بی تو ماندن های بسیار !

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

امشب شب تولدم من است ولی چیزی برای ترکاندن ندارم جز بغض !

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

دریا را بی خیال
زمین جواب نمی دهد
دیگر دل به آسمان زده ام !

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

هرگاه خبر مرگم را شنیدی در پی مزاری باش که بر سنگش نوشته :
ساده بودم ، باختم !

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

تمام فنجان های قهوه دروغ می گفتند
تو بر نمی گردی !

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

هنوز کمی عشق در من مانده است
آنرا به کسی میدهم که دوستم داشته باشد
هنوز کمی دلتنگی در من مانده است
آنرا به کسی میدهم که دوستش داشته باشم
هنوز کمی اندوه در من مانده است
آنرا برای خود نگه میدارم …

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

شبی دست از سرم بردار و سر بر شانه ام بگذار لطفا !

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

چــه بــد حـالیــه وقتــے نتـونــے بـه کســے بفهمـونــــے چـه حـالــــے دارے ….

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

تلــــــــــــخ کـام که باشــی تلـــــــــــخ زبـــان هم میشــوی و
کســـــی چـه می دانــد روزگــاری شیریــــن بــودی بـــرای فرهـــادت…

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

گفت: احوال ات چطور است؟
گفتم اش: عالی است
مثل حال گل!
حال گل در چنگ چنگیز مغول!

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

پرواز چه لذتی دارد وقتی زنبور کارگری باشی که نتوانی عاشق ملکه بشوی

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

از پل های زیادی پریده ام
در رودخانه های بسیاری غرق شده ام
بارها شاخ به شاخ شده ام با زندگی
بارهh گلوله خورده ام
و بارها مرده ام
عشق از من یک بدل کار حرفه ای ساخته است

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

سیگاری نیستم اما به تو که فکر می کنم مزرعه ی بزرگی از توتون در سرم آتش می گیرد

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

این روزها
در بـطنِ من
زنی سکته میکند
کــه در هــر نــفـس
زندگی را سخت تپیده است…
تمامِ وجودم قلبی شده که درد میکند

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

یه آهنگ خاص
یه خاطره ناب
یه یاد کهنه
یه نفر تنها
یه عاشق
یه عکس یادگاری
یه عطر مشترک
یه حس ساده
چه معجونی میشود برای گریه امشب ؟!!!

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

یکى بهم گفت مگه میشناسیش!؟
هزار تا خاطره اومد جلو چشمم
یه لبخند زدم و گفتم میشناختمش…

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

دیگر به دنیال “همراه اول” نیستم
این روزها اول راه همه همراهند
این روزها باید بدنبال “همراه آخر” گشت.

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

به مرگ گرفتی مرا تا به تبی راضی شوم
کاش “میفهمیدی” به مرگ راضی بودم وقتی که تب می کردم از ندیدنت !

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

به من شلیک کن قبل از آنکه به دیگری بگویی : دوستت دارم !

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

سخت است تحمل ثانیه هایی که نمیگذرند
سخت است تحمل شب هایی که صبح نمیشوند
سخت است تحمل زخم زبان هایی که هر روز تلخ تر میشوند
سخت است تحمل آدم هایی که هر روز از خدا دور تر میشوند !

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

بودنم در حسرت خواستنت تمام شد…

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

عشق کوتاه است و فراموشی چـــــــــــــــــــقدر طـــــــــــــــــــولانی ؟!!!

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی
.

من آدمِ نرفتنم
آدمِ دوست موندن
یا اصلا آدمِ دیر رفتنم ولی خیلی دیر !
اما وقتی برم
دیگه آدمِ برگشتن نیستم
آدمِ مثل قبل شدن نیستم
باور کن !
“آنا گاوالدا”

 

.

اس ام اس سوزدار فاز بالا و دلنوشته های دپرسی