اس ام اس عاشقانه , اس ام اس عاشقانه جدید تیر۹۲,sms nice92,اس ام اس لاو تیر ۹۲

اس ام اس عاشقانه , اس ام اس عاشقانه جدید تیر۹۲,sms nice92,اس ام اس لاو تیر ۹۲

اس ام اس زیبا عاشقانه جدید

به روزترین اس ام اس های عاشقانه ۹۲

اس ام اس احساسی و عاشقانه جدید تیر ۹۲

میتوانم دنیارایک دستی فتح کنم
به شرطی که دست دیگرم راتوگرفته باشی…..
::
همیشه حرف از رفتن هاســــــــــت کاش کسی با آمدنش غافلگیرمان کنــــــــــــــد !!!

…::: بقیه اس ام اس های عاشقانه و متن احساسی تیر ۹۲ در ادامه مطلب :::…

 

زنــدگــی آن هـنــگـام زیبــاســت . . 

کــه آدمــی بـدانــد . . 

فـکــــری بــه خــاطـــرش در هــیـاهــوســت . .

.

اس ام اس عاشقانه , اس ام اس زیبا و عاشقانه تیر 92 , اس ام اس پر معنا لاو

.

آرزوی من این است زیر سقف این دنیا

من برای تو باشم تو برای من تنها

.

اس ام اس عاشقانه , اس ام اس زیبا و عاشقانه تیر 92 , اس ام اس پر معنا لاو

.

و چقــــــدر دیر می فهمیم

که زندگــــــی

همین روز هاییست که منتظر گذشتنش هستیم

همین روزه

همین روزهاییست که

منتظــــر گذشتنش هســتیم”اییست که

منتظــــر گذشتنش هســتیم

.

اس ام اس عاشقانه , اس ام اس زیبا و عاشقانه تیر 92 , اس ام اس پر معنا لاو

.

زنــدگــی آن هـنــگـام زیبــاســت . . 

کــه آدمــی بـدانــد . . 

فـکــــری بــه خــاطـــرش در هــیـاهــوســت . .

.

اس ام اس عاشقانه , اس ام اس زیبا و عاشقانه تیر 92 , اس ام اس پر معنا لاو

.

آرزوی من این است زیر سقف این دنیا

من برای تو باشم تو برای من تنها

.

اس ام اس عاشقانه , اس ام اس زیبا و عاشقانه تیر 92 , اس ام اس پر معنا لاو

.

و چقــــــدر دیر می فهمیم

که زندگــــــی

همین روز هاییست که منتظر گذشتنش هستیم

همین روزه

همین روزهاییست که

منتظــــر گذشتنش هســتیم”اییست که

منتظــــر گذشتنش هســتیم

.

اس ام اس عاشقانه , اس ام اس زیبا و عاشقانه تیر 92 , اس ام اس پر معنا لاو

.

هیچ وقت از خدانخواستم که همه ی دنیا مال من بشه:

فقط خواستم اونی که دنیای منه واسه هیچکی نباشه!

.

اس ام اس عاشقانه , اس ام اس زیبا و عاشقانه تیر 92 , اس ام اس پر معنا لاو

.

دلت که گرفته باشد…صدای ترانه که هیچ،با صدای دست فروش دوره گردی هم گریه میکنی

.

اس ام اس عاشقانه , اس ام اس زیبا و عاشقانه تیر 92 , اس ام اس پر معنا لاو

.

همیشه حرف از رفتن هاســــــــــت کاش کسی با آمدنش غافلگیرمان کنــــــــــــــد !!!

.

اس ام اس عاشقانه , اس ام اس زیبا و عاشقانه تیر 92 , اس ام اس پر معنا لاو

.

آدم خوب قصه های من

دلتنگت شده ام

میدانی چقدر؟

خدا را تصور کن

.

اس ام اس عاشقانه , اس ام اس زیبا و عاشقانه تیر 92 , اس ام اس پر معنا لاو

.

نامردی را همان بچگی

معلم یادمان داد

وقتی که گفت

جای خالی را پر کنید..

.

اس ام اس عاشقانه , اس ام اس زیبا و عاشقانه تیر 92 , اس ام اس پر معنا لاو

.

میتوانم دنیارایک دستی فتح کنم

به شرطی که دست دیگرم راتوگرفته باشی…..

.

اس ام اس عاشقانه , اس ام اس زیبا و عاشقانه تیر 92 , اس ام اس پر معنا لاو

.

زغم کسی اسیرم که ز من خبرندارد

عجب از محبت من که در او اثر ندارد

.

اس ام اس عاشقانه , اس ام اس زیبا و عاشقانه تیر 92 , اس ام اس پر معنا لاو

.

اشتباهم اینجا بود، هرجا رنجیدم لبخند زدم. فکر کردند درد نداشت

محکم تر زدند.

.

اس ام اس عاشقانه , اس ام اس زیبا و عاشقانه تیر 92 , اس ام اس پر معنا لاو

.

خوشبختی مثل یه پروانه است

وقتی دنبالش می‌دوی پرواز می‌کنه

اما وقتی وایسی میاد رو سرت میشینه

.

اس ام اس عاشقانه , اس ام اس زیبا و عاشقانه تیر 92 , اس ام اس پر معنا لاو

.

زمان

می گـــــذرد

چه کنم با دلــــی

که از تو

توان گذشتنش

نیست

.

اس ام اس عاشقانه , اس ام اس زیبا و عاشقانه تیر 92 , اس ام اس پر معنا لاو

.

بــــــرایم ،

از بازار

یک بغــــض خوب بخــــر !

این بغضـــــی که من دارم ؛

هــــر روز میــــشکند !!

.

اس ام اس عاشقانه , اس ام اس زیبا و عاشقانه تیر 92 , اس ام اس پر معنا لاو

.

دیگـــــــر به کسی نمی گویم: دوســتت دارم

انگار دوستت دارم های من؛

خداحافظ شنیده می شود…!

.

اس ام اس عاشقانه , اس ام اس زیبا و عاشقانه تیر 92 , اس ام اس پر معنا لاو