اس ام اس روز نیروی انتظامی

روز سیزدهم مهر ماه با آغاز هفته گرامیداشت ناجا و روز نیروی انتظامی مصادف است دلیل نامگذاری این روز به دو بخشی بودن پلیس ایران به ژاندارمری و پلیس شهری مرتبط است، ایران یک کشور باستانی می باشد که نخستین نیانگذار سیستم حکومتی گسترده امپراطوری در بیشتر از 2 هزار سال پیش و در دوران سلسله هخامنشیان به شمار می رود. همانطور که می دانید نظم و امنیت لازمه هر حکومتی می باشد و از این رو کشور ما ایران نیز در طول تاریخ انواع مختلف سیستم های ایجاد امنیت و نظم را مورد آزمایش قرار داده است.

هفته نیروی انتظامی

سیستم نوینی که در حال حاضر در ایجاد امنیت و نظم داخلی یعنی همان سازمان پلیس در ایران حاکم است متعلق به یکصد سال پیش می باشد. ضمن تبریک به خاطر فرا رسیدن این هفته بزرگ پیامک های تبریک مربوط به این ایام را در این بخش از اس ام اسلر گردآوری کرده ایم تا تبریک جانانه ای به نیروی شکست ناپذیر انتظامی که روز به روز گام های استواری در جهت امنیت کشور بر می دارند عرض نماییم، با ما همراه باشید تا این پیامک های زیبا را بخوانید و به دلاورمردان شجاع شهرها یا بهتر بگوییم نگهبانان خستگی ناپذیر زندگیتان ارسال نمایید.

اس ام اس روز نیروی انتظامی

جدیدترین پیامک و اس ام اس ها برای تبریک هفته نیروی انتظامی

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

ای سبزپوشان سپید دل ای حماسه سازان پیروز

ای سنگرداران همیشه بیدار ای نشان های سرافرازی بر دوش

آرامش شهرهامان نشان از سبزی نام و یاد شماست

هفته نیروی انتظامی مبارک باد.

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

نیرویی خستگی ناپذیر که گام هایش همیشه محکم و استوار بوده

روز نیروی زمینی بر دلاور مردانش مبارک.

هفته نیروی انتظامی را به نگهبانان خستگی ناپذیر شهرها تبریک می گوییم.

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

رهبر معظم انقلاب:نیروی انتظامی باید اقتدار، عزت نفس و رحمت و مهربانی داشته باشد.

روز نیروی انتظامی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

هفته ای بـه نامتان گرچه کم اسـت

برای قدردانستن نعمتی چون امنیت

اما بدانید مدیون تان هستیم

جهت داشتن امنیت و آسایش امروزمان

باشد کـه شکر گذار این نعمت باشیم

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

اسلحه را بر روی دوشش جابه جا کرد

تا اندکی از سنگینی اش کاسته باشد

نباید بـه خستگی مجال می داد و بـه خواب اجازه ورود

او باید بیدار می ماند

تا پیرمرد و بچه هایش آسوده بخوابند

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

نگاهبانان بیدار

شب، سایه سیاهش را بر سر شهر افکنده و سکوت تنها همهمه کوچه ها بود. خانه ها کم کم پلک هایشان را می بستند تا به خوابی سنگین فرو روند، مرد، در امتداد کوچه گام برمی داشت و نگاه جست وجوگرش را به اطراف می دوخت. خستگی مهمان تنش بود و خواب مهیای ورود به چشمانش، ولی گام هایش محکم بود و استوار. آن سوی کوچه، پیرمردی در آستانه در ظاهر شد، دستی تکان داد و لبخندی زد. مرد نگاه مهربانش را به پیرمرد دوخت، دستش را به نشانه سپاس بالا آورد و خداحافظی کرد. اسلحه را بر روی دوشش جابه جا کرد تا اندکی از سنگینی اش کاسته باشد. نباید به خستگی مجال می داد و به خواب اجازه ورود. او باید بیدار می ماند تا پیرمرد و بچه هایش آسوده بخوابند.

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

شاید مـا آنگونه کـه باید قدر شناس تان نبوده ایم

و گاها طلبکار نیز بوده ایم

اما یک وقتهایی اگر بـه دلمان رجوع کنیم

میبینیم بخش عظیمی از آسایش و امنیت جامعه

متوجه شـما سبزپوشانی اسـت کـه

جان تان بـه معنای واقعی در کف دستانتان پیداست

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

بار دیگر لاله ها از خاک روئیدن گرفت

غنچه، پیراهن شکاف انداخت، خندیدن گرفت

نغمه داوود یر دادند مرغان چمن

عطر گل در کوچه های شهرپیچیدن گرفت . . .

هفته نیروی انتظامی گرامی باد

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

اینروزها و این هفته ها یادمان باشد

مرزهایمان اگر امن اسـت فرزندانی از این دیار

با تحمل رنج دوری خانواده پاسبان روز و شب این خاکند

وما نمیبینیم آن ها را وقتی کـه دلیرانه تا پای جان

در برابر مزدور راهزن و ده ها مورد خطر آفرین دیگر مقاوت می کنند