اس ام اس خنده دار آذر

اس ام اس خنده دار آذر

چقدر خوبه وقتی که داری جوجه کباب درست میکنی

خودش بچرخه و بگه : اینجام … اینجام … اینجام نپخته …

این دانشمندا چیکار میکنن پس ؟:)))

^^

^^

^^

…::برای خواندن بقیه اسمس ها به ادامه مطلب بروید::…

کاش من سه تا بودم یکی رو میفرستادم دانشگاه یکی رو سر کار خودمم تو خونه میخوابیدم!!

^^

^^

^^

غﻀﻨﻔﺮ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻣﯿﺮ ﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰﻧﻦ, ﭘﻠﯿﺲ
ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﺷﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ
ﻣﯿﮕﻪ : ﺣﮑﻤﺘﻮﻥ ﺍﻋﺪﺍﻣﻪ !ای ﻣﺤﺎﺭﺑﯿﻦ .
ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﺤﺎﺭﺏ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ؟
ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯿﮕﻪ : ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ
ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺭﻭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻣﯿﮕﻪ : ﭘﺪﺭ ﺳﮓ
ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻧﺰﻥ !!!!!!!

^^

^^

^^

حسرت به دلمون موند یه بار بریم سینما

فقط و فقط فیلم ببینیم لامصب هر صندلیو نگاه میکنی

یه فیلم جداگانس همشونم صحنه دار

^^

^^

^^

من آخرش با یخچال ازدواج می کنم!

وقتی خوشحالی میری در یخچالو وا میکنی!

وقتی ناراحتی میری در یخچالو وا میکنی!

وقتی کسلی میری در یخچالو وا میکنی!

داری با تلفن حرف میزنی میری در یخچالو وا میکنی!

… وقتی نمیدونی چته! میری در یخچال و وا میکنی!

و…
آخه موجود اینقدر سنگ صبور !!

اینقدر محرم؟ اینقدر با حوصله!!

^^

^^

^^

دقت کردین وقتی بچه ای دنیا میاد همه جمع میشن

چه مامانیه

چه خندهاش مامانیه

لباساشوووووووو چه مامانیه

از بابایی خبری نیست

کی یاد بابا میفتن؟؟!!

وقتی پوشک بچه رو باز میکنن میگن ای بابا!!!چقدر ر….! :)))

^^

^^

^^

ﺧﺎﻧمای عزیز!

ﻭوﺍﺳﻪ ﺗﺴﺖ اعتیادﺁﻗﺎیون؛ ﺗﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ –

 ﻭﻗﺘﯽ ﺁﻗﺎ ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﻮﻧﻪ – ﯾﺪﻭﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺶ!

1. ﺍﮔﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﯽﻧﺸﻮﻥﻧﺪﺍﺩ: ﺗـــــــﺮﯾﺎﮎ ﮐﺸﯿﺪﻩ

 2. ﺍﮔﻪ ﺯﺩ ﺯﯾﺮﻩ ﺧﻨﺪﻩ : ﻋــــــــﻠﻒﺯﺩﻩ

 3. ﺍﮔﻪ ﭘﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻ : ﺑــــــــﻨﮓﺯﺩﻩ

 4. ﺍﮔﻪ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩ : ﺷﯿــــــــﺸﻪﮐﺸﯿﺪﻩ

 5. ﺍﮔﻪ عاشقانه نگاهت کرد:ﮐراک ﺯﺩﻩ

 6. ﺍﮔﻪ فحش ﺩﺍﺩ : ﻣﺴﺘـــــــﻪ

 7. ﺍﮔﻪ ﺯﺩ ﺯﯾﺮﻩ ﮔﻮﺷِﺖ، ﺩﻧﺪﻭﻧﺎﺕﺭﯾﺨﺖ ﺗﻮﺩﻫﻨﺖ: ﯾﺎﺭﻭ ﺳﺎﻟﻤﻪﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ

^^

^^

^^

غضنفر میره خواستگاری

پدر دختره میگه: 1000سکه یه کلام !!!

غضنفر میگه : زیاده یکی رو پیدا کردم 14 سکه تازه حامله هم هست !:)

^^

^^

^^

دیروز رفتم حموم ، وان رو پر آب کردم و توش دراز کشیدم 😐

نزدیک بود رگمو بزنم :))))))))

خیلی با کلاسه لامصب :))))))

^^

^^