اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره – اس ام اس حال و هوای عاشقی لذت بخش

اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره

وقتے دو قلــــب برای یڪـدیگر بتپد…
هیچ فاصلـــ ــہ اے دور نیسـﭞ …
هیچ زمانے زیــــاد نیسـﭞ…
و هیچ عشــــــق دیگرے نمے تواند
آن دو را از هم دور کند !
محڪـم تریـטּ برهاטּ عشـــــق…
اعتمــــــــــــــــــــــــــاد اسـﭞ…

::

وَقـتیـــ کِنـــارَمیـــ ـــ ،
جــــایــیـــــ بـَــــرای ِ هیــچ شِتـابـیـــ ـــ نـیستـ ـــ ..
مَقـصَـــــد ،
هَمـــــینـــ حُضــــــور ِ مـَــــن و تـُـــوسـتـــــــ

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

عاقبت یک روز که نزدیک است ،
از دنیایی که در آن بی تو مرده ام زنده خواهم شد ،
به سویت خواهم دوید و تا ابد در آغوشت جان خواهم داد !

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

ﯾﮑـــــﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻪ !!
ﯾﮑـــــﯽ ﮐﻪ ﺁﺩﻣﻮ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻪ ،
ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼــﯿﮑﺶ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻪ .. .
ﯾﻪ ﺟــــــﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﮐﻨﻪ ؛
ﯾﻪ ﺟـــــﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭽــــﮑﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﺒــﺎﺷﻪ …
ﯾﮑــــــﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻪ !

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

عشق تو
عبور ماه است از خیابان
در شب حکومت نظامی !

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

و چه زیبا گفت فروغ :
تنها صداست که میماند
و امان از صدای او که ابدی شد در گوش من …

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

گاهی
در اتاقی کوچک
دره هایی ست عمیق
جاده هایی طولانی

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

گاهی خیالت آنقدر واقعیت دارد که …
داغ می شود پیشانی ام !
از داغی لبانت !

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

من – تو = هیچ !
تبصره هم نداره

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

حتی برکه ای کوچک هم نیستم که قرص ماه خوبم کند
تب تو گرفته ام ، پزشک چه میداند ویرووس نبودنت را ؟

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

ﺑﻮﺩﻥ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﺪﯾﻢ …
ﻧﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮﺩ ، ﻧﻪ ﺗﻠـــﻔﻦ
ﻓﻘﻂ ﻧـــﮕﺎﻩ ﺑﻮﺩ ،
ﺭﻭﺑﺮﻭ … ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ،
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻠﻮﺹ
ﺑﻪ ﻫﻤــﯿﻦ ﮐﯿــﻔﯿــﺖ ..
ﺑﻪ ﻫﻤﯿـــﻦ ﺳــــﺎﺩﮔﯽ …

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

بی بهانه به خاطرم می ایی شاید همین باشد معنای عزیز بودنت

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

“بخـــند”… نه باران دم صبح نه مه اول هفته و نه حتی این فصل پاییز به شاعرانگی لبخند “تو” نمی رسد!!

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

میان تمام نداشتن ها…
“دوستت دارم”…!!

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

ﻣﺎ ﺁﺩﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﺸﯿﻢ
ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﻤﻮﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯾﻢ ,
ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﺩﺍﻏﻮﻧﻤﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ ..!
ﺷﮑﺎﮐﻤﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ ؛
ﺑﺪ ﺩﻝ ﻣﯿﺸﯿﻢ
ﺑﺪ ﺧُﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﺸﻪ ؛
ﺑﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽ ﻣﯿﺸﻪ
ﻗﻬﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺳﺮﺩﺗﺮ ﻣﯿﺸﯿﻢ …
ﺍﯾﻨﺎ ﻫﻤﺶ ﺑﺨﺎﻃﺮِ ﺗﺮﺱِ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﻪ ﻫﺎﺍﺍ…

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

آنقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای که دیگر حتی نمیتوانم مضمون تازه ای پیدا کنم
حالا حق میدهی در شعرهایم به همین سادگی بگویم “دوستت دارم” ؟

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

بودنت را دوست دارم وقتی پنجه درکمرم حلقه میکنی و سخت منو می فشاری و وادارم میکنی ک به هیشکی فک نکنم جز تو

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

زیبایی ات
دیکتاتوری است
که کلمات را در من به گلوله می بندد !
هر لحظه ،
شعری در من شهید می شود

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯿﻢ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﭘﺮ ﮐﻨﯽ .……

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

ﻣﻦ ” ﺧﺎﺹ ” نیستم ، .
.
ﻓﻘﻂ …
.

.

.

عشقم بی ریاست

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

دستمو ول نکن هنوز بدجوری من دوستت دارم
نگو دیگه میون راه میرم و تنهات میذارم
دستمو ول نکن هنوز یه ذره از نگاه تو
مونده تو چشمای من ساده ی چشم به راه تو

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

افتخار میکنم که حسودم !
چیزی که مال منه کسی حق نداره حتی بهش نگاه کنه!

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

کـسـی چـه مـی دانــد ؟!
شاید روزی بیاید که حال من هم خوب شود …
هــوا خـــوب شـــود …
عــشــق خــوب شــود …
و تـــــو …
خــــوب مــن شـــوی !

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

تا می خواهم از تو دل بکنم
صبر می آید !
چقدر این عطسه های پاییزی را دوست دارم . . .
اس ام اس عاشقانه ۹۳

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

عزیـز کرده ی ِ شعرهایــم
خواستـم بگویـم ” بی تو  …”
نفس ِ شعر  بنـــد آمد !
من که دیگــر
جـای ِ خود دارم …

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ نه مثل جبر نه مثل هندسه نه ﻣﺜﻞ ۱ منهای ۱ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ۰ ﻣﯿﺸﻮﺩ !
ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ مثل نیمکت آخر زنگ آخر ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺪﺍﻡ ﺭﻭﯼ ﭼﻮﺏ ﺣﮏ ﻣﯿﮑﺮﺩ ؛ مرا یاد بگیر …

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﺯﻥ ﺑﻬﺖ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﻩ …
ﺍﺯﺕ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ …
ﺣﺴﻮﺩﯾﺶ ﮐﻼﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ …
ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ !!
ﭼﻮﻥ ﻋﺎﺷﻘﺘﻪ …
ﺩﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻪ …
ﺍﻣﺎ ﻭﺍﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ …
ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻪ …
ﺍﻭﺝ ﮔﯿﺮﺩﺍﺩﻧﺶ ﺑﺸﻪ ﯾﻪ ﮐﻠﻤﻪ :
ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺭﺍﺣﺘﯽ …
ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻝ ﮐﻨﺪﻩ …
ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱِ ﺧﻄﺮ …

اس ام اس عاشقانه ۹۳

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

وَقـتیـــ کِنـــارَمیـــ ـــ ،
جــــایــیـــــ بـَــــرای ِ هیــچ شِتـابـیـــ ـــ نـیستـ ـــ ..
مَقـصَـــــد ،
هَمـــــینـــ حُضـــ ـــور ِ مـَــــن و تـُـــوسـتـــــــ

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

اندازه دوست داشتن مهم نیست ، کیفیتش مهمه!
همیشه یه دونه رو دوست داشته باشیم ولی مردونه 😉

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

وقتے دو قلــــب برای یڪـدیگر بتپد…
هیچ فاصلـــ ــہ اے دور نیسـﭞ …
هیچ زمانے زیــــاد نیسـﭞ…
و هیچ عشــــــق دیگرے نمے تواند
آن دو را از هم دور کند !
محڪـم تریـטּ برهاטּ عشـــــق…
اعتمــــــــــــــــــــــــــاد اسـﭞ…

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

اس ام اس عاشقانه ۹۳
یک فلاسک چای و یک رودخانه که اعتماد به نفسش از دریا بیشتر است و تنها یک دوربین ، تنها برای اینکه گرفته باشمت یک سکانس در آغوشم …
اینست تمام دغدغه های مردی که از وصیت کردن بدش می آید !

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

از هرچه می ترسیدم
سرم اومد…
کـــــــــــــــــــــــــــــاش
تو هم
ترسناک بودی….!
اس ام اس عاشقانه ۹۳

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺁﺩﻡ ﻛﺴﯽ ﺭﺍ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺑﻴﺎﻳﺪ،
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﻭ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻧﺠﺎﻣﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ،
ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﻛﻨﺪ،
ﺑﺎﺯﯼ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ !

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

در سایه درختی که یه نفر جا دارد تو بمان !
من به زیر آفتاب ماندن در کنار تو راضیم

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

دلم کمی تو را…
دروغ چرا؟؟!!
خیلی تو را می خواهد…

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

مدتهاست چهره ات را
عاشقانه در ذهنم نقاشی میکنم
کارم را خوب بلدم
هیـــــــــــــس
بین خودمان باشد
بدجور سر کشیدن چشمانت گیر کرده ام . . .

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

باران ببار
اینبار،
او را خواهم دید
این شهر بی در و پیکر
حریف اراده من نیست

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

مینویسم عشق
بخوان قلب
می نویسم عشق
بخوان نفس
می نویسم عشق
بخوان روح
می نویسم تو
بخوان من
می نویسم ما
بخوان عشق

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

بیا تا فارغ از تقدیر فردا دمی هم صحبت پیمانه باشیم
چه میدانیم شاید لحظه ای بعد کنار هم ولی بیگانه باشیم

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

زن جنس عجیبی ست
چشمهایش را که می بندی دید دلش بیشتر ، دلش را که میشکنی باران لطافت از چشم هایش سرازیرتر …
انگار درست شده تا روی عشق را کم کند !

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

با من راه بیا که برای تو  از بیراهه های زیادی گذشته ام …

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

مـــردانـــــــه تر عاشقــــــــــم بـــــاش…
تابـــــبیــنے برای دیــــــوانگــــــے ھایـــت چقــــــدر زنـــــــــــم !

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

هوا هر چقدر هم زمستان باشد
مهم نیست ،
آغوش تو تابستانِ من است . . .

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

دوست داشتن یه نفر دیوونگیه،
دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست
دوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست،
اما دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه . . .

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

*خواهـــش میکنم اینــو بفهــم
هیچ وقـــــــــــــت
آرزوی خوشبختی نکن برای مـــن
بــی خــــــــــودت . . .
اس ام اس عاشقانه ۹۳

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

چقـــدر زیـــادی !
آنقــــدر ..
که نمـــیتوان ..
تمــــام ِ تـــو را “خیـــال” کــــرد !

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

دلم “آرامش” وارونه میخواهد :
“ش م ا ر ا ” . . .

 

▒▓ اس ام اس حال و هوای عاشقانه 2 نفره ▓▒

اس ام اس عاشقانه ۹