اس ام اس حال و هوای بارانی

اس ام اس حال و هوای بارانی

اس ام اس بارانی

پیامک دونفری بارانی

اس ام اس عاشقانه بارانی

باران مرا یاد چتر می اندازد و چتر مرا یاد قرارمان
قرارمان که یادت هست ؟
اینکه آغوشت را چتر کنی تا چشمهایم بیش ازین خیس نشوند ؟؟؟!

::

باز باران آمد
از هوا یا ز دو چشم خیسم ؟
نیک بنگر !
چه تفاوت دارد …

…::: بقیه ی اس ام اس های حال و هوای عاشقانه بارانی ویژه آذر 92 در ادامه مطلب :::…

صدای پایش آرام آرام به گوشم می رسد
چیک چیک گونه ام را بوسید
نم نم از گوشه چشمم چکید
باز هم خاطراتم زنده شد
“من و تو به یاد باران یا شاید به یاد تو ، من و باران”
فرقی نمی کند
چه در کنارم باشی چه در کنارش باشی
زیر باران یاد تو مرا خیس میکند !

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

چقدر این صدا برایم آشناست ! صدای هق هق گریه آسمان را می گویم ، صدای بارش باران را
بارها آن را از اعماق وجودم شنیده ام ؛ صدایی است که رنگ تنهایی دارد و بوی فراق و درد دوری …

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

داره بارون میاد.چه قشنگ.ارزوم بود تو این هوای دو نفره با هم باشیم.اما افسوس که تو سهم یکی دیگه شدی.

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

یهویی بارون می گیره شُر شُر
لا به لای کوچه از بارون پر شد
من و تو می رفتیم خیس بشیم باهم
چترو جا گذاشتی آخ این دفعه بازم
همه می دوئیدن برن خونه
من و تو بارون سه تا دیوونه
هیشکی دیگه نبود
نه هیشکی دیگه نبود
من و تو بــــه زیــــر آسمون کبود

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

تلنگر کوچکی است بــــــــــــاران وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست . . .

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

چه سنگین گذشت عصر بارانی ام ! گویی نوازش نمی کرد ، باران صورتم را ، گریه ام ، فریادم ، تنها سکوتی بود تا حرفهایم در بستری از بغض بخوابند . . .

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

باران در گلوی من ابر کوچکی ست
میشود مرا بغل کنی؟ قول میدهم کم گریه کند !

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

باران از جنس من است و من از جنس باران … هر دو بی هدف می باریم به امید رویش یک امید از جنس عطر تنت ! زود برگرد ؛ باران نزدیکــ است !

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

چــه غمگــینانه است وقتی در بــاران به تــو چــتر تعــارف می کـنند !
پـــرده را کـــنار مــیــزنم ، بــاران خــودش را مــی زند بــه شــیــشـه
مــن خــودم را بــه آن راه ! تمــام چــیزی کــه بــاید از زنــدگـــی آمــوخــت . . .

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

دلم چتری می خواهد پـُــر از باران
عاشقانه هایم را زمان چه سخت و سرد تنید بر باورهایم
خدایا فقط یک تکه از مخمل ابرهایت را برای یک لحظه جاودانه بودن میخواهم … !

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

بعد من ” باران ” فقط آب است و بس ؛ بعد من هرکس سراغت را گرفت خواب است و بس ؛

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

پاییز مرا عاشق می کند,باران عاشق تر…
حالا “تو” بگو این باران پاییزی با من چه می کند؟!

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

هوس کردم بازم امشب، زیر بارون، تو خیابون
به یادت اشک بریزم، طبق معمول همیشه
آخه وقتی بارون میاد،رو صورت یه عاشق مثل من
حتی فرق اشک و بارون، دیگه معلوم نمیشه

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

باران که میبارد باید آغوشی باشد ، پنجره ای نیمه باز ، موسیقی و سیگار ، بوی خاک ، سرمای هوا …
باران که میبارد باید کسی باشد از جنسِ تو ، زیر یک چتر با قدم های آهسته و دود سیگار ؛ محو یکدیگر !

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

هوای بارانی چتر نمی خواهد ، تو را می خواهد !

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

خدایا می شود باران ببارد ؟
این بغض به تنهایی از گلویم پایین نمی رود !

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

عشق می بارد
بیا بدویم در باران
تو تا ته کوچه های دلم و من تا زیر رنگین کمان چشمانت !

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

مثل باران های بی اجازه وقت و بی وقت در هوایم پراکنده ای و من بی هوا ناگهان خیسم از تو …

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

باران از راه رسید و عشق را دوباره در مزرعه ی خالی تنم پروراند و زندگی را در آسمان آبی چشمم حس کرد ولی ناگهان پاییز عشقم از راه رسید …
آری رفت ولی هنوز قلبم برای اوست !

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

باز باران آمد
از هوا یا ز دو چشم خیسم ؟
نیک بنگر !
چه تفاوت دارد …

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

باران که بیاید ، از من جای کفشی باقی خواهد ماند و از تو مشتی خاطره ی باران خورده . . .

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

وقتی ناله های خرد شدنت زیر پای بارون نوای دل انگیزی شد
چه فرقی می کند برگ سبز کدام درختی ؟؟؟

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

تمام من کجایی؟ این ابرها بهانه تو را می گیرند برای باریدن
هوا بارانی است و من کارم شده چشم به راهی…

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√

حیف، باران می بارد ولی او در کنارم نیست…

 

√♀░▒▓ ╠ اس ام اس حال و هوای بارانی ╣▓▒░♂√