اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید

اس ام اس تیکه دار

اس ام اس کوبنده

اس ام اس تیکه دار و کوبنده آپدیت

گذشتم ، گذشتی !
من از یک دنیا برای تو و تو از من برای …

::

به بغضیا هم باید در کمال ناباوری گفت : عزیز دلم اون خری که تو چشمای من دیدی سایه خودت بود !

…::: بقیه اس ام اس های تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید در ادامه مطلب :::…

ممنونم که به من فهماندی اشتباه است به هر کسی اعتماد کردن !

 

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﻡ ، ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺶ ﺩﻫﻢ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﻢ : ﻣﺜﻞ ﺍﻭ ﻧﺒﺎﺵ …

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

از من خواست حلالش کنم همان کسی که با بی رحمی محبت هایم را حرام کرده بود !

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

به بعضیا هم باید گفت : عزیزم یه راست بگو ببینم بلدی !

 

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

اولین بار که گفتی دوستم داری گریه ام گرفت
حالا اگر کسی بگوید دوستم دارد ؛ خنده ام میگیرد !

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

به بعضیام باید گفت : زیاد که بپیچی خودت هـــــرز میشی !

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

بعضى ادمهاجاشون توقلب مانىست جاشون ساعت ۹ شب جلو دره…

 

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺎﺩﺭﯼ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭﺷﻮﻥ ﻭﺍﯾﺴﺘﯽ و ﮐﻒ ﮐﻔﺸﺘﻮ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻮﻥ ﺭﺩ ﺷﯽ
ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﻧﮑﻨﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﻓﺮﺷﻦ

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

ﺩﺧﺘـــﺮﯼ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﺩﺭﻭﻏــﻬـﺎﺕ ﻓــﺮﯾـﺐ ﺩﺍﺩﯼ
ﻗــﺒـﻞ ﺍﺯ ﺍﯾـﻨـﮑـﻪ ﺑـﮕـﯽ ﭼـــﻘـﺪﺭ ﺍﺣـﻤـﻖ ﺑـــﻮﺩ ﺯﻳـﺮ ﻟﺐ ﺑــﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑـﮕـﻮ ﭼـﻘـﺪﺭ ﻣﻦ ﺁﺷﻐﺎﻟﻢ !!!

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

ﺯﻥ ﻗﺪﺍﺳـــــــــــــﺖ ﺍﺳﺖ…
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻣـــﺮﺩ ﺑﻮﺩ ﻧﻪ ﻧــــــﺮ…

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

از بعضیا باس پرسید:پرو بالو که من بهت دادم!دم از کجا در اوردی؟؟؟؟

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

لعنـــت به تو که به من گفتی تو سخت ترین لحظه ها کنارتـــم و دریغ از اینکه سخت ترین لحظه هارو خودت برایـــم رقم زدی . . .

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

گرمای تنت ارزانیه همان لاشخـــــورها . . .
من سرمای تنهایـــــی ام را به گرمای هوست ترجیـــــح میدهم

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

کسایی که جمله “همینی که هست ” رو بکار میبرن یادشون باشه که همیشه “همین” نمیمونه !

 

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

موندنی ، راهشو پیدا میکنه
رفتنی ، بهانشو…!

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

ایـ ـن روزهـ ـا بــه هیـــــچ حَـ ـرفـــی نمـ ـی خَـ ـندَم جـــــُز حَــــرف هـــای عـ ـاشقـــــانه !

 

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

به بعضیها هم باید گفت: وقت کردی اروم تر برو تا شعورتم بهت برسه…!

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

به بعضیـــــــــــاباید گفت:بهت گفتن آدم !!! اووووووه … بیخـــــــــــیال بابا!! بهت تهمـــــــــــت زدن 😀

 

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

ب بعضیام باید گفت: انقد روزا زود میگذره ک نفهمیدم تو کی واس ما آدم شدی!!

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

تنها کسی ک لبخندم را خواست عکاس بود؛ان هم پولش را گرفت….

 

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

شرم دارم به مادرم بگویم آن که به خاطرش قلبت را شکستم تنهایم گذاشت……

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

مخاطب خاص اگه خاص باشه…!!!
لازم نیست شما دورش رو از این و اون خلوت کنی
خودش واس بودن شما جا باز میکنه…
لازم نیست هر کسی را توجیه کنید که ایشون مال شماست…
خودش تورو به همه دنیا نشون میده و میگه این مال منه!
لازم نیست به فکرش رفتنش باشید…
خودش به شما ثابت میکنه اومده که بمونه!!!

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

مـا گفتــیم کوچیکتیم ولـــی قرار نشـــد تو فکـر کنـــی گنـده ا ی !!!

 

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﻣﺜﻞ “ﺳﻠﻒ ﺳﺮﻭﻳﺲ ”
ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺁﺩﻣﻰ ﻳﻪ ﺫﺭﻩ ﺗﻮ “ﺑﺸﻘﺎﺑﺸﻮﻥ ” ﺑﺎﺷﻪ ..!

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺩ ﮔﻔﺖ : ﻋﺰﯾـﺰﻡ ﺭﯾﺎﺿﯿـﻢ ﺿﻌﯿﻔـﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺁﺩﻡ ﺣﺴـﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ . . . !

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

بـــرای تنـــوع هـــم کـــه شـــده . . .
یــه بــار ” آدم ” بـــاش . . .

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

اس ام اس تیکه دار
ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻴﻜﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺩﺭﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﻪ ،
احساست حس میکنه ،
ﺣﺮﻓﺎﺗﻮ ﻣﻴﻔﻬﻤﻪ ،
ﻣﻨﻈﻮﺭﺗﻮ ﺧﻮﺏ ﻣﻴﺪﻭﻧﻪ ؛
ﺑﺘﺮﺱ !
ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﻩ ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﺑﺰﻧﻪ …

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

اس ام اس کوبنده
مغرور و خود شیفتـــــه نیستم…
ولی یاد گرفتم که تو زندگیـــــــــــم….
منت احدی رو نکشـــــم…
خداحافظ تو فرهنگ لغت من جوابـــــش فقط یه کلمه است..!
به ســــــــــلامـــــــت…

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

عزیزم واسه کسی دورویی کن
که حوصله همون یه روتَم داشته باشه . . .
ok ؟!

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

زنــــــدگی کــن،به ضـــــرب المثل ها اعتـــــــمادی نیست،
مــاهــــی را هــــــــروقت از آبـــــ بگیری،میـــمیرد….

 

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

ایـــــن تــــــو نیستـــــی که مـــــــرا از یاد بــــــــرده ای
ایــــــن منــــــــم کــــــه به یادم اجــــــــازه نمـــــــیدهــــــــم
حتـــی از نــــــزدیکــــــی ذهــــــن تو عبــــــور کــــند
صحبــــــــت از فـــــــرامــــــوشی نیـــــست
نــــــه عـــــــزیــــــزم
صحـــــــبت از لیــــاقــــت اســــت !

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

بعضیارو اگه با پودر ۲۴آنزیم هم بشوری بازم لکه ننگشون از زندگیت و گذشتت پاک نمیشه !

 

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

غلط املایی بیش نبودی
زیرت خط کشیدم و دو خط از روت نوشتم که دیگه تکرار نشی !!!

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

بعضیا از تک پر بودن فقط پرشو یاد گرفتن
بپر با این ، بپر با اون !

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

بی معرفت نیستم ولی مزاحم آدمی که مشغول فراموش کردنه منه نمیشم حتی اگه روزی هزار بار تو خودم بشکنم !

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید 

انگار با هم غریبه ایم ، خوبی ما دشمنیه
کاش من و تو می فهمیدیم ، اومدنی رفتنیه !

اس ام اس تیکه دار و کوبنده فاز بالا جدید