اس ام اس تنهاییی-اس ام اس جدایی و رهایی فاز بالا

اس ام اس تنهاییی-اس ام اس جدایی و رهایی فاز بالا

اس ام اس تنهایی و درد جدید آبان ماه

اس ام اس جدایی و رهایی فاز بالا

این روزها خیلی چیزها دست من نیست مثلا دستهایت . . . !

&

&

&

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم کسی را که قصد ماندن ندارد،باید راهی کرد…

&

…:::بقیه اس ام اس های جدایی و تنهایی فاز بالا و سنگین 92 در ادامه مطلب:::…

&

&

دستهایت رازیرتنهاییم ستون کن، که من ازآوارگی بی توبودن میترسم…

&

&

&

هـمه در دنیـا کـسی را دارنــد،بــرای خودشــان . . . خــُسـرو و شیـــرین . . . لیـلی و مـَجنــون رامیـن و ویـس . . . پیــرمــَرد و پیرزَن “تــو” و “اون” مــَن و تــَنهـایی چرا؟

&

&

&

حس شگفت انگیزیست… به کسی که رهایت کرده دیگر نه نیازی داشته باشی نه احساسی !

&

&

&

وقتی کسی ما را ترک می کند، دلیلش این است که کس دیگری قرار است بیاید !

&

&

&

اگر میبینی‌ هنوز تنهام ! بخاطر عشق تو نیست …. من فقط میترسم میترسم همه مثل تو باشند … !!!

&

&

&

غـم داشتـن بخشـی از زنـدگیـست ولـی غمـخـوار نـداشتـن عـذاب زنـدگیسـت

&

&

&

هــر چقــدر کــه آدمهــا رو بیشتــر میشنــاســی تنهــــاییــت دلچســب تـر میشــه

&

&

&

همیشه در ریاضیات ضعیف بودم، سال هاست دارم حساب می کنم چگونه من به علاوه ی تو، شد فقط من…

&

&

&

دلم کار دست است ؛ خـودم بـافتمـش ! تارش را از سکوت ؛ پودش را از تنهایی ! هــمــیــن اســت کــه خــریــدار نــدارد !

&

&

&

هزار نفر در حسرتِ تو تو در حسرتِ یکی و چقدر همه تنهاییم!

&

&

&

تقصیر برگ ها نیست آدم ها همینند! نفس می دهـــــــی له ات می کنند…

&

&

&

خـــدایـــــا . . . از این به بعد به مخلوقاتت یک مترجم ضمیمه کن اینجا هیچ کس هیـچ کـس را نمـی فهمد . .

&

&

&

خدایا خیلی ها دلمو شکستن دیگه تحمل ندارم، شب بیا باهم بریم سراغشون، من نشونت میدم تو ببخششون

&

&

&

تمـام سـیگـارهـای دنـیـا را هـم کـه دود کـنـی تـنـهـایـیـت تـوجـه هـیـچـکـسـی…را جـلـب نـخـواهـد کـرد جـز پـیـرمـرد سـیـگـار فـروش…

&

&

&

خدا هم تنهاییش را فریاد میزند: … “قل هوالله أحد”

&

&

&

شنیدید که میگن : اونی که گریه می کنه ، یه درد داره. اما اونی که میخنده هزار تا! من میگم : اونی که میخنده هزار تا درد داره ولی اونی که گریه میکنه به هزار تا از دردهاش خندیده , اما جلوی یکیشون بدجوری کـــــــــــم آورده میفهمی!

&

&

&

من چرک نویس احساسات تو نیستم دوستت دارم هایت را جای دیگری تمرین کن !!!

&

&

&

سلامتی همه اشکهایی که تو خلوت ریختیم تا اونی که لیاقتشو نداشت اشکمونه نبینه

&

&

&