تاریخ روز میلاد حضرت عیسی (ع) و جشن کریسمس در تقویم

تاریخ روز میلاد حضرت عیسی (ع) و جشن کریسمس در تقویم شمسی روز شنبه ۴ دی ماه سال ۱۴۰۰ است.

تاریخ روز میلاد حضرت عیسی (ع) و جشن کریسمس در تقویم قمری روز ۲۰ ماه جمادی الاولی سال ۱۴۴۳ است.

تاریخ  روز میلاد حضرت عیسی (ع) و جشن کریسمس در تقویم میلادی روز ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱ است.

مدت زمان جشن کریسمس 2022

مدت زمان جشن کریسمس 2022

مدت زمان جشن کریسمس 2022 از قرن چهارم میلادی مسیحیان روز ۲۵ دسامبر را روز میلاد حضرت مسیح قرار داده اند و هر ساله شب ۲۵ دسامبر را به عنوان عید کریسمس جشن می گیرند ، نماد این جشن بابانوئل و درخت کریسمس می باشد ، در سرتاسر جهان مسیحیان از ۲۴ دسامبر تا پایان روز ۶ ژانویه جشن های بسیاری می گیرند که جشن آغاز سال نوی میلادی نیز شامل آنها می شود .  با ما همراه باشید تا از اس ام اس تبریک کریسمس 2022  استفاده کنید.

تبریک کریسمس 2022 به دوست

Bells are ringing. the wishes of christmas day. the flying snowflakes. send my most sincere blessings. to you merry christmas

صدای زنگ ناقوسها ، آرزوهای روز کریسمس ، پرواز برف ، صمیمانه ترین تبریکهای من به شما را میرساند ، کریسمس مبارک.

 

.Christmas gift suggestions : To your enemy، forgiveness.To an opponent، tolerance. To a friend، your heart. To yourself، respect. Merry Christmas

پیشنهاد هدیه کریسمس : برای دشمنت : بخشش. برای رقیب : تحمل. برای دوست : قلبت. برای خودت : احترام. کریسمس مبارک.

 

!Everything is possible، Hope makes everything tells him، Love makes all things beautiful ،yes، I hope you have all got for Christmas. Happy Christmas

همه چیز ممکن است ، امید باعث میشه همه چیز کارکنه ، عشق باعث میشه همه چیز زیباتر باشه ، امیدوارم همه رو برای کریسمس داشته باشی. کریسمس مبارک!

تبریک کریسمس 2022 به دوست 

تبریک کریسمس 2022 به دوست 

.I am dreaming of white Christmas ، with every christmas card i write، May your days be merry and bright، and May all your christmases be white.Happy Christmas

به یک کریسمس سفید فکر میکنم ، با هر کارتی که برای کریسمس می نویسم ، آرزو میکنم که همه ی روزهات شاد و آفتابی (روشن) باشند ، و امیدوارم که همه ی کریسمس هات سفید باشند. کریسمس مبارک.

 

.Two things upon this changing earth can neither change nor end; the splendor of Christ’s humble birth، the love of friend for friend

دو چیز در چرخش زمین نه تموم میشه و نه تغییر میکنه ، یکیش شکوه تولد عیسی مسیحه و یکیش عشق دوست به دوسته!

 

.A silent night، a star above، a blessed gift of hope and love. A blessed Christmas to you

یک شب آرام و ساکت ، یک ستاره بالای سرت ، یک هدیه ی پر از برکت امید و عشق. یک کریسمس پر برکت برای تو.

 

.There is no ideal Christmas; only the one Christmas you decide to make as a reflection of your values، desires، affections، traditions

هیچ کریسمسی ایده آل نخواهد شد مگر آنکه تو تصمیم بگیری اون رو به انعکاسی از ارزش ها ، خواسته ها ، محبت ها و عادات خودت تبدیل کنی.

 

.Lets welcome the year which is fresh and new،Lets cherish each moment it beholds، Lets celebrate this blissful New year. Merry Christmas

بیا به سالی که جدید و تازه است خوشامد بگوییم ، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم ، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم. کریسمس مبارک.

You make the stars shine brighter and the winter days warmer just by being in my life. Merry Christmas to my favourite person in the world.

تو با بودنت در زندگی من باعث شدی که ستاره ها درخشان تر و روزهای زمستان گرم تر شوند. کریسمس مبارک ، عزیز ترین آدم دنیای من.

 

!Christmas is about spending time with family and friends. It’s about creating happy memories that will last a lifetime. Merry Christmas to you and your family

کریسمس زمانی برای وقت گذرانی با خانواده و عزیزان است. زمانی برای ساختن خاطراتی تکرار نشدنی در تمام طول عمر. کریسمس بر شما و خانوادتان مبارک باد!

 

.For your Christmas time، I wish you many blessings، much happiness، and even more love. Merry Christmas

در روز کریسمس برایت فراوانی نعمت ، خوشبختی عمیق و عشق زیاد آرزو می کنم. کریسمس مبارک.

 

.Love، Peace، Happiness. All these whishes be yours at Christmas

عشق ، صلح و خوشبختی ، همه این آرزوهای زیبا در روز کریسمس برای تو.

 

.May your Christmas sparkle with moments of love، laughter and goodwill. And may the year ahead be full of contentment and joy. Have a Merry Christmas

امیدوارم که کریسمستان مملوءاز عشق ، خنده و حسن نیت باشد و باشد که سال پیش رویتان سرشار از رضایت و شادی باشد. کریسمس مبارک.

 

.May your heart and home be filled with all of the joys the festive seasons brings. Merry Christmas. wish you a wonderful year

قلب و خانه تان در این فصل مملوء از شادی باشد. کریسمس مبارک. سالی شگفت انگیز برایتان آرزومندم.

 

.I expected for a miracle to make believe in love، than I met you. Now I pray you never leave، this is my Christmas prayer. Merry Christmas my darling

برای عاشق شدن منتظر معجزه ای بودم تا اینکه با تو آشنا شدم. اکنون دعا می کنم که هرگز تو را از دست ندهم و این دعای کریسمس من است. محبوب من کریسمس مبارک.

 

.We may not be together on Christmas day، but my heart and soul with always be with you. My warmest greetings to you. Have a great and wonderful Christmas

شاید ما نتوانیم در روز کریسمس در کنار هم باشیم اما قلب و روح من همیشه با تو خواهد بود. گرم ترین سلام من به تو. کریسمسی فوق العاده برایت آرزو مندم.

 

.Listen to the whispers of the wind this Christmas. They carry a message of love، peace، hope and happiness for you. Merry Christma

به زمزمه باد در این کریسمس گوش کن. باد پیامی از عشق ، صلح ، امید و خوشبختی برای تو به همراه خواهد داشت. کریسمس مبارک.

 

.Open the gift of happiness and love this Christmas and share them with the others. Have a happy Christma

در این کریسمس هدیه عشق و خوشبختی را باز کن و آن را با دیگران تقسیم کن. کریسمس شادی را برایت آرزومندم.

 

! May you be happy and blessed not gust on Christmas day، but throughout the year! Merry Christmas and Happy New Year

امیدوارم که نه فقط در روز کریسمس ، بلکه در تمام طول سال شاد و خجسته باشید. کریسمس و سال نو بر شما مبارک!

اس ام اس تبریک کریسمس سال جدید به دو زبان انگلیسی و فارسی

اس ام اس تبریک کریسمس سال جدید به دو زبان انگلیسی و فارسی

.In this loveliest of seasons may you find many reasons for happiness. Merry Christma.

باشد که در این فصل دوستداشتنی ، دلایل زیادی برای خوشبخت بودن پیدا کنید. کریسمس مبارک.

 

.May this Christmas of giving be the start of your better life. Have a great and blessed holiday

امیدوارم که هدیه کریسمس ، آغاز زندگی بهتری برایت باشد. تعطیلاتی عالی و پربرکت برایت آرزومندم.

 

!In this Christmas wishing you great thoughts and lots of love and kindness. Happy Christmas

در این کریسمس برایت افکار عالی و عشق و مهربانی فراوان آرزومندم. کریسمس مبارک!

اس ام اس تبریک کریسمس سال جدید به دو زبان انگلیسی و فارسی

…May this Christmas be more than just a season، but a way of better life

این کریسمس برایت فراتر از آغاز یک فصل باشد ، آغازگر زندگی ای بهتر…

 

and heart to heart ،

from one place to another.

The warmth and joy of Christmas ،

brings us closer to each other.

Happy Merry Christmas From Home to home ،

از خانه به خانه ،

و قلب به قلب ،

از یک مکان به مکان دیگر.

گرمی و لذت

کریسمس ، برای ما نزدیک به یکدیگر بودن را به ارمغان میاورد

کریسمس مبارک

اس ام اس تبریک کریسمس به انگلیسی

اس ام اس تبریک کریسمس به انگلیسی

Bells are ringing

the wishes of christmas day

the flying snowflakes

send my most sincere blessings

to you merry christmas.

زنگ ناقوسها

آرزوهای روز کریسمس

پرواز برف

ارسال صمیمانه ترین تبریکهای من به شما

کریسمس مبارک.

Christmas gift suggestions :

To your enemy ، forgiveness.

To an opponent ، tolerance.

To a friend ، your heart.

To yourself ، respect.

Merry Christmas

پیشنهاد هدیه کریسمس :

برای دشمن خود : بخشش

برای رقیب : تحمل

برای دوستانت : قلبت

برای خودت : احترام

کریسمس مبارک

Everything is possible ،

Hopemakeseverythingtells him ،

Lovemakesall thingsbeautiful ، yes ،

I hopeyou haveallgotfor Christmas.

Happy Christmas!

همه چیز ممکن است ،

امید باعث میشه همه چیز کارکنه ،

عشق باعث میشه همه چیز زیباتر باشه ،

امیدوارم هر سه رو داشته باشی برای کریسمس.

کریسمس مبارک!

اس ام اس تبریک کریسمس به انگلیسی

اس ام اس تبریک کریسمس به انگلیسی

I am dreaming of white Christmas ، with every christmas card i write ، May your days be merry and bright ، and May all your christmases be white.Happy Christmas

به یه کریسمس سفید فکر میکنم ، با هر کارتی که برای کریسمس آماده میکنم ، آرزو میکنم که همه ی روزهات شاد و آفتابی (روشن) باشن ، و امیدوارم که همه ی کریسمس هات سفید باشن. کریسمس مبارک

Lets welcome the year which is fresh and new ، Lets cherish each moment it beholds ، Lets celebrate this blissful New year. Merry X-mas

بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم ، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم ، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم. کریسمس مبارک

Christmas is not a time nor a season ، but a state of mind. To cherish peace and goodwill ، to be plenteous in mercy ، is to have the real spirit of Christmas

کریسمس نه یه زمانه و نه یه فصل ، بلکه یک یادبوده ، در واقع گرامی داشتن صلح و حسن نیت ، رحیم و بخشنده بودن ، باعث میشه روح واقعی کریسمس رو لمس کنیم

There is no ideal Christmas; only the one Christmas you decide to make as a reflection of your values ، desires ، affections ، traditions

هیچ کریسمسی ایده آل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو به بازتابی از ارزش ها ، خواسته ها ، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی.

!Joy resounds in the hearts of those who believe in the miracle of Christmas

Wishing you all the peace ، joy ، and love of the season! Season’s Greetings!

لذت در قلب کسانی که به معجزه ی کریسمس اعتقاد دارند بازتاب میکند.

برای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم . تغییر فصل رو بهت تبریک میگم

A silent night ، a star above ، a blessed gift of hope and love. A blessed Christmas to you

یه شب ساکت و آروم ، یه ستاره بالای سرت ، یه هدیه ی پر برکت از امید و عشق. یه کریسمس پر برکت برای تو

Christmas may be many things

or it may be a few.

For you ، the joy

is each new toy;

for me;

it’s watching U.

کریسمس میتونه خیلی چیزا باشه

یا میتونه چیز خاصی هم نباشه!

برای تو هر اسباب بازی جدیدی میتونه لذت آور باشه

و برای من کریسمس یعنی دیدن تو!