اس ام اس تبریک ولادت حضرت زینب

متن تبریک روز پرستار, پیامک ولادت حضرت زینب

اس ام اس تبریک ولادت حضرت زینب

بقیه در ادامه مطلب

خانه فاطمه آنروز تماشايي بود
كه فضا جلوه گر از آيت زيبايي بود
در بهاري كه  نسيمش نفس  جبريل است
گل ناز دگري  رو به شكوفايي بود

اس ام اس ولادت حضرت زینب, اس ام اس روز پرستار

اس ام اس تبریک ولادت حضرت زینب

زينت خانه ي مهتاب به دنيا آمد
زينب حضرت ارباب به دنيا آمد
بهترين خوبترين خواهر دنيا آمد
حضرت فاطمه ي ديگر دنيا آمد

اس ام اس ولادت حضرت زینب, اس ام اس روز پرستار

اس ام اس تبریک ولادت حضرت زینب

امشب كه كند فخر به شبهاي دگر
آورده فلك اختر زيباي دگر
اين زينب كبري است؟به دامان علي
يا ختم رسل گرفته زهراي دگر

ولادت حضرت زینب مبارک

اس ام اس ولادت حضرت زینب, اس ام اس روز پرستار

اس ام اس تبریک ولادت حضرت زینب

اي دست خدا و فوق هر دست علي
اي رشته ي كائنات در دست علي
دست من و دامنت كه امروز تورا
قنداقه ي زينب است در دست علي