اس ام اس های به سلامتی غمگین

اس ام اس به سلامتی

اس ام اس به سلامتی

به سلامتی عشق پاک

به سلامتی  رفیق با مرام

به سلامتی شمارههایی که خاموشنُ هی می گیریم

: :

سلامتـی کسـی کـه وقتـی قهـر میکنـه اونقـدر طرفش براش مهمـه کـه بـا غـرور کاذب رابطشـون رو نابـود نمیکنـه و قـدم اول رو بـرای آشتـی بر میـداره !

…:::بقیه اس ام اس های به سلامتی عشق و رفیق در ادامه مطلب :::…

SmSlar.ir

اس ام اس به سلامتی,به سلامتی عشق پاک,به سلامتی  رفیق با مرام

SmSlar.ir

رفیق :اگه بین ما چیزی هم به هم بخوره استکانه اونم واسه سلامتیت

SmSlar.ir

اس ام اس به سلامتی,به سلامتی عشق پاک,به سلامتی  رفیق با مرام

SmSlar.ir

به سلامتی اون کسی که میدونه ولی همیشه ساکت می مونه !

SmSlar.ir

اس ام اس به سلامتی,به سلامتی عشق پاک,به سلامتی  رفیق با مرام

SmSlar.ir

سلامتی خودت که ساکن طبقه آخر برج معرفتی ولی با ما طبقه هم کفی ها می پری…!!

SmSlar.ir

اس ام اس به سلامتی,به سلامتی عشق پاک,به سلامتی  رفیق با مرام

SmSlar.ir

حجم خالــی ”تـــو” را؛حجم پـُـر ”هیچ کس“ پـُـر نمی کنـــد!حالا هی بگـــو … دوستــان به جــای مـــا!‏ ‏”بسلامتی خاطراااات’‏”‏

SmSlar.ir

اس ام اس به سلامتی,به سلامتی عشق پاک,به سلامتی  رفیق با مرام

SmSlar.ir

سلامتی مبحث فیزیک که باعث شد تو انگری بردز یه ابر قهرمان بشیم !

SmSlar.ir

اس ام اس به سلامتی,به سلامتی عشق پاک,به سلامتی  رفیق با مرام

SmSlar.ir

به سلامتی لحظه هایی که رفتن و نموندن ولی ما هنوز توی کفِشون موندیم !

SmSlar.ir

اس ام اس به سلامتی,به سلامتی عشق پاک,به سلامتی  رفیق با مرام

SmSlar.ir

ب سلامتی همتون که درست دست گذاشتین روو زخممو اشکمو دراوردین

SmSlar.ir

اس ام اس به سلامتی,به سلامتی عشق پاک,به سلامتی  رفیق با مرام

SmSlar.ir

به سلامتیه کسی که دست فرمونش خوبه ولی برای هرکسی لایی نمیکشه !

SmSlar.ir

اس ام اس به سلامتی,به سلامتی عشق پاک,به سلامتی  رفیق با مرام

SmSlar.ir

به سلامتی بارون
که معلوم نیست چند گیگ حافظه داره که این همه خاطره توش جا شده !

SmSlar.ir

اس ام اس به سلامتی,به سلامتی عشق پاک,به سلامتی  رفیق با مرام

SmSlar.ir

به سلامتی هر کس که درونش داره میسوزه
اما ترجیح میده لبهاشو بدوزه…

منبع : اس ام اسلر