اس ام اس بغض دار و گریه جدیداس ام اس غم و غصه , نوشته های بغض گریه تیر 92 , اس ام اس دل شکستگی و گلایه

اس ام اس بغض دار و گریه جدیداس ام اس غم و غصه , نوشته های بغض گریه تیر 92 , اس ام اس دل شکستگی و گلایه

اس ام اس بغض و گریه تیر 92

نوشته غمگین غم و غصه تیر 92

پیامک احساسی گریه و بغض و اس ام اس غم و غصه

لغت نامه هاى دنیا را باید آتش زد !
جلوى واژه ى نبودن نوشته اند : “عدم حضور شخصى یا چیزى” ؛ همین !
چقدر نبودن تو را ساده فرض مى کنند ؟!

::

از اینکه به اطاقم بیایی و در را باز کنی
هراس ندارم
فقط
قبل از آمدن تماس بگیر
شاید کمی پیر شده باشم

…::: بقیه اس ام اس ها بغض و گریه ویژه تیر ۹۲ در ادامه مطلب :::…

چقد دردناکه
آچار فرانسه همه باشی
وخودت گره های کور زندگیت رو با زور دندونات باز کنی
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار

.
مرا کجا صدقه کرده ای که مدام بلای بی تو بودن به سرم می آید !
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.
دراز میکشم
خیره میشوم به سقف
اشکهایم میچکند
سر میخورند و میروند به جایی که تو همیشه میبوسیدی
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.
لغت نامه هاى دنیا را باید آتش زد !
جلوى واژه ى نبودن نوشته اند : “عدم حضور شخصى یا چیزى” ؛ همین !
چقدر نبودن تو را ساده فرض مى کنند ؟!
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.
حافظه ی آدم های غمگین قویست ؛
می دانند کجای کدام خیابان آن روز “مردند” !
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.

قحطی همدم است ؛
من به خوشآمدگویی تابلوی خیابان هم دلخوشم
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.
لحظاتی وجود دارند که دراز کشیده ای و خیره به آسمان
و یک چیزی مثل صاعقه وجودت را خالی میکند
زیرلب میگویی : دیگه مهم نیست !
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.
بهترین لذت دنیا وقتی است که وقت رفتن ، نرود
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.
تو چه ساده می روی و
من!
چقدر دوستت دارم هایی که بست نشسته بر گلویم!
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.
تمام زندگی ام را حراج کردم ولی او رفت و گفت :
هیچ ارزانی بی علت نیست !
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.
دلــــم به حال “مــا” می سوزد ، که “من و تو
خیلی وقت است تنهایش گذاشته ایم . . .
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.
کابوس امشبم شده ای تو ؛
دوم شخص مفردی که زمزمه ی دوستت دارم را در گوشم نجوا میکرد
و حال میگوید برو
تک فعلی که هیچگاه انتظار شنیدن صیغه ی امرش را نداشتم !
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.
جمله “بی تو میمیرم” را هیچوقت باور نکن
من بی تو هنوز زنده ام ،
زنده ای که روزی هزار بار آرزوی مرگ دارد !
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.

گریــــــه شاید زبان ضعـــف باشد
شاید کودکــانه ، شاید بی غــرور
اما هر وقت گونه هــــایم خیس می شـــود
می فهمــــم نه ضعیفم ، نه کودکم ، بلکه پر از احساســـم
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.

و تنهـــا همـــــــــــدرد یک لیوان نسکافــــــــه داغ!
تا عـــطرش مرا از دردهایم فــــــــــارغ کند ..
چه سخـــــت است نه؟!
وقتی که بــــوی عـــــطر تــنــی نیست
تا تسکین درد هایت باشد؛
آدم به عـــــطر یک لیوان نسکــــــــــــافه دل ببندد…!
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.
آه خدایا
عجب دورانی بود
کودکی
التیام زخمهایش
بوسه های گرم و صادقانه بود
و اکنون
گذشت زمان
التیامی بر زخمها نیست
یادمان می دهد
چگونه با درد زندگی کنیم

.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.

بگو چکار کنم؟
وقتی شادی به دُمِ بادبادکی بند است
و غم چون سنگی،
مرا در سراشیبِ یک دره دنبال می‌کند
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.

smslar.ir

.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.
همانند کودکی هق هق میکنم که مادرش او را تهدید کرده
که اگر بار دیگر اشک بریزد او را میکشد !
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.

از اینکه به اطاقم بیایی و در را باز کنی
هراس ندارم
فقط
قبل از آمدن تماس بگیر
شاید کمی پیر شده باشم
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.
نبودنت چه فصلی از سال است
که هم روزها و هم شب ها اینقدر طولانی شده اند ؟
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.

حرف های دلم را هرگز کسی نمیفهمد ، فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید !
روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج میبرند
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.
دل هرزه ای ندارم که از این بوم رو اون بوم بشینه
دلخوشی آخرش تو بودی
خاکش کردم
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.

smslar.ir

.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.

یه وقتــــــایی هست که جواب همه نگرانیـــات و دلتنگیات
میشــه یه جمله
که میکوبن تو صورتــــت
بهم گیر نـــــــده، حوصله ندارم
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.
خدایا
ساز با نوایش خوش است
پس چرا من میزنم و کسی نمیرقصد
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.
من عادت دارم نگاه کنم
به آدمهایی که از دور می آیند
تا آن زمان که ثابت شود
تو” نیستند
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.

بعد رفتنت نمیدانم
سیگارها کوچک شده اند
یا کام های من سنگین تر…!
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.
در سینه ام زخم های عمیقی هست ؛
انگار کسی مرا با زیر سیاری اشتباه گرفته
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.

هیزم نبودم
ولی
سوختــــــم در زمستان نبودنــــــــــــش . . .!
.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.

smslar.ir

.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار
.
غم انگیز است
شب از پهلویی به پهلوی دیگر شوی
ببینی تاریکی
از جای خود تکان نخورده است !

.

اس ام اس غم و غصه ,نوشته های بغض دار , اس ام اس بغض , اس ام اس بغض دار , پیامک های احساسی و گریه دار

اس ام اس آپدیت غمگین اس ام اس بروز غمگین اس ام اس بغض آلود اس ام اس جدید تیر 92 اس ام اس جدید دلشکسته اس ام اس خیلی غمگین اس ام اس داغون غمگین اس ام اس رفتن اس ام اس سختی اس ام اس سوختن اس ام اس طولانی غمگین اس ام اس عاشقانه خراب اس ام اس عاشقانه داغون اس ام اس غم اس ام اس غمگین تیر ماه 92 اس ام اس غمگین خیلی جدید اس ام اس فاز غم و غصه اس ام اس فریاد اس ام اس های جدید غمگین اس ام اس های عاشقانه غمگین اس ام اس کوتاه غمگین اس ام اس گریه اسمس بغض اسمس درد اسمس غمگین جدیدترین اس ام اس های غمگین دل نوشته غمناک متن بغض متن بغض آلود متن درد متن دل گرفته متن دل گیر متن دلگیر متن سختی متن غم متن غمناک متن فریاد متن گریه نوشته دلگیر پیامک گریه