اس ام اس احساسی , اس ام اس بارانی , اس ام اس عاشقانه باران , اس ام اس گریه و بغض بارانی , اس ام اس مرداد

اس ام اس احساسی , اس ام اس بارانی , اس ام اس عاشقانه باران , اس ام اس گریه و بغض بارانی , اس ام اس مرداد

اس ام اس بارانی مرداد 92

اس ام اس احساسی و بارانی

اس ام اس عاشقانه بارانی

چــرا چــتر ؟

 چـــرا فـــرار ؟

 تنهــا آدم هــای آهــنــی زیــر بــاران زنــگــــ میــزنند !

::

باران یعنی :
نقطه چین ………. تا خدا

…::: بقیه اس ام اس های احساسی و اس ام اس عاشقانه بارانی جدید ویژه مرداد ۹۲ در ادامه مطلب :::…

قطره ي بارون ممكنه كوچك ديده بشه

  اما يه گل تشنه

  هميشه منتظر باريدنشه

.

اس ام اس احساسی , اس ام اس بارانی , اس ام اس عاشقانه باران , اس ام اس گریه و بغض بارانی , اس ام اس مرداد

.

 زندگي بايد كرد!گاه با يك دل تنگ،

 گاه بايد روييد در پس اين باران

 گاه بايد خنديدبر غمي بي پايان

.

اس ام اس احساسی , اس ام اس بارانی , اس ام اس عاشقانه باران , اس ام اس گریه و بغض بارانی , اس ام اس مرداد

.

 نگاه ساكت باران بروي صورتم دزدانه مي لغزد

 ولي ياران نمي دانند كه من دريايي از دردم…

 به ظاهرگر چه  مي خندم

.

اس ام اس احساسی , اس ام اس بارانی , اس ام اس عاشقانه باران , اس ام اس گریه و بغض بارانی , اس ام اس مرداد

.

باران یعنی :

نقطه چین ………. تا خدا

.

اس ام اس احساسی , اس ام اس بارانی , اس ام اس عاشقانه باران , اس ام اس گریه و بغض بارانی , اس ام اس مرداد

.

هواگرفته بود باران می بارید

 کودکی اهسته گفت:

خدایا…..گریه نکن درست میشه

.

اس ام اس احساسی , اس ام اس بارانی , اس ام اس عاشقانه باران , اس ام اس گریه و بغض بارانی , اس ام اس مرداد

.

چــه غمگــینانه است

 وقتی در بــاران به تــو چــتر تعــارف می کـنند !

.

اس ام اس احساسی , اس ام اس بارانی , اس ام اس عاشقانه باران , اس ام اس گریه و بغض بارانی , اس ام اس مرداد

.

نمک روی زخم است

 بارانی که بی تو می بارد . . . !

.

اس ام اس احساسی , اس ام اس بارانی , اس ام اس عاشقانه باران , اس ام اس گریه و بغض بارانی , اس ام اس مرداد

.

آنقدر باورت دارم که

 اگر بگویی باران…

خیس میشوم…

.

اس ام اس احساسی , اس ام اس بارانی , اس ام اس عاشقانه باران , اس ام اس گریه و بغض بارانی , اس ام اس مرداد

.

باران که می بارد

یکــی باید باشد به تو زنگ بزند و بگوید چترت را نبرده ای؟

یکی که نگرانت باشد  ؛ حتی نگران اینکه زیر باران به این لطیفی خیس نشوی

باران که می بارد یکی باید باشد دست بکشد روی موهایت و آب هارا کنار بزند

اما چند وقتیست که باران دارد می بارد و کسی به من نگفته چترت را برده ای؟

وکسی نبوده دست بکشد تووی موهایم

اصلا همه اینها بهانه ایست که وقتی باران می بارد من یکبار دیگر یاد تو بیفتم … !

.

اس ام اس احساسی , اس ام اس بارانی , اس ام اس عاشقانه باران , اس ام اس گریه و بغض بارانی , اس ام اس مرداد

.

چــرا چــتر ؟

 چـــرا فـــرار ؟

 تنهــا آدم هــای آهــنــی زیــر بــاران زنــگــــ میــزنند !

.

اس ام اس احساسی , اس ام اس بارانی , اس ام اس عاشقانه باران , اس ام اس گریه و بغض بارانی , اس ام اس مرداد

.

فردا كه بارون بياد شايد زير

 چتر تو باشم ……….

 و از همين حالا خيس بارونم

.

اس ام اس احساسی , اس ام اس بارانی , اس ام اس عاشقانه باران , اس ام اس گریه و بغض بارانی , اس ام اس مرداد

.

صدای باران زیباترین ترانه ی خداست که طنینش زندگی رابرای ماتکرارمی کند …

نکندفقط به گل آلودگی کفشهایمان بیندیشیم…

.

اس ام اس احساسی , اس ام اس بارانی , اس ام اس عاشقانه باران , اس ام اس گریه و بغض بارانی , اس ام اس مرداد

.

هنوز هم وقتی باران می آید ،

تنم را به قطرات باران می سپارم !

می گویند باران رساناست ،

 شاید دستهای من را هم به دستهای تو برساند….