آیا می دانید های بامزه و خنده دار , طنز نوشته های آیا میدانید ؟ , آیا میدانید جالب

آیا می دانید های بامزه و خنده دار , طنز نوشته های آیا میدانید ؟ , آیا میدانید جالب

آیا میدانید های بامزه

سری جدید و باحال آیا میدانید
آیامی دانید:اگرسرپرگارگیج برودبیضی می کشد؟

…::::برای خواندن بقیه طنز آیا میدانید به ادامه مطلب بروید::::…

 

^^طنز آیا میدانید^^

آیامی دانید:روغن مار۱۰۰٪گیاهی به فروش می رسد؟

^^طنز آیا میدانید^^

آیامی دانید:نه کوه به کوه می رسه نه آدم به آدم؟

^^طنز آیا میدانید^^

آیامی دانید:ته خیارسرشار از ویتامین حقیقته؟

^^طنز آیا میدانید^^

آیامی دانید:شبی که قهرکنی وشام نخوری درازترین شب سال است؟

^^طنز آیا میدانید^^

آیامی دانید:۱هفته رژیم حرفه ای شمابا۱ساعت پرخوری برمی گرده؟

^^طنز آیا میدانید^^

آیا می دانید چرا فیل از سوراخ سوزن رد نمی‌شه؟

^^طنز آیا میدانید^^

آیا می داتید: تخم مرغ از مرغ به وجود میاد؟

^^طنز آیا میدانید^^

آیامی دانید:جاده چالوس معروف ترازخودچالوسه؟

^^طنز آیا میدانید^^
آیا می دانید عمه فرزند داییتون همون مادره شماست؟

^^طنز آیا میدانید^^

آیا می دانید: طول همان عرض نیست؟

^^طنز آیا میدانید^^

آیامی دانید:اگرهندزفری رو اتوبکشیم بعددودقیقه گره می خوره؟

^^طنز آیا میدانید^^

آیا می دانید: داریوش و ابی با هم فامیل نیستند؟

^^طنز آیا میدانید^^

آیا می دانید: زنو مرد را از جورابهایشان میتوان تشخیص داد؟

^^طنز آیا میدانید^^

آیا می دانید: به کسی که دانشگاه میرود میگویند دانشجو؟

^^طنز آیا میدانید^^

آیا می دانید :خودکار قرمز قرمز مینویسد و خودکار آبی ابی؟

آیا میدانید,طنز آیا میدانید,آیا میدانید جدید,آیا میدانید باحال طنز,اسمس خنده دار,اسمس آیا میدانید,اس ام اس آیا می دانید,اس ام اس و جوک طنز آیا میدانید,آیا میدانید92,آیا میدانیدمهر92,آیا میدانید طنز مهر92

^^طنز آیا میدانید^^

آیا میدانید,طنز آیا میدانید,آیا میدانید جدید,آیا میدانید باحال طنز,اسمس خنده دار,اسمس آیا میدانید,اس ام اس آیا می دانید,اس ام اس و جوک طنز آیا میدانید,آیا میدانید92,آیا میدانیدمهر92,آیا میدانید طنز مهر92
آیا می دانید: خیلی بیکاری که نشستی داری اینارو میخونی؟

آیا میدانید,طنز آیا میدانید,آیا میدانید جدید,آیا میدانید باحال طنز,اسمس خنده دار,اسمس آیا میدانید,اس ام اس آیا می دانید,اس ام اس و جوک طنز آیا میدانید,آیا میدانید92,آیا میدانیدمهر92,آیا میدانید طنز مهر92

^^طنز آیا میدانید^^

آیا میدانید,طنز آیا میدانید,آیا میدانید جدید,آیا میدانید باحال طنز,اسمس خنده دار,اسمس آیا میدانید,اس ام اس آیا می دانید,اس ام اس و جوک طنز آیا میدانید,آیا میدانید92,آیا میدانیدمهر92,آیا میدانید طنز مهر92
آیا می دانید: اگه لایک نکنی میرم به همه میگم که اینارو خوندی؟

آیا میدانید,طنز آیا میدانید,آیا میدانید جدید,آیا میدانید باحال طنز,اسمس خنده دار,اسمس آیا میدانید,اس ام اس آیا می دانید,اس ام اس و جوک طنز آیا میدانید,آیا میدانید92,آیا میدانیدمهر92,آیا میدانید طنز مهر92

^^طنز آیا میدانید^^