متن دوری | ۱۱۰ متن در مورد دوری و فاصله از عشق قشنگ و باکلاس

سایت اس ام اسلر درباره اس ام اس عاشقانه در این  نوشته از سایت اس ام اسلر قصد داریم تعداد ۱۱۰ متن دوری را برای شما عزیزان منتشر نماییم.گاهی ممکن به هر دلیل در زندگی شخصی از عزیزانمان در زندگی فاصله بگیریم و از هم دور شویم.که تحمل این دوری بسیار سخت است مثلا دوری از پدر و مادر و یا عشق که باعث بی قرار شدن افراد می شود.امروزه استفاده از فضای مجازی بسیار فراگیر شده است و افراد متناسب با حال خود پست و استوری و … در صفحه خود درج میکنند.لذا برای این حال و احوال دوری اگر دچارش هستید و بخواهید این کار را بکنید نیاز به یک متن دوری دارید .ما دراین نوشته یک مجموعه کامل و ئمتنوع را برای شما در همین رابطه جمع آوری کرده ایم.امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.با ما همراه باشید…متن دوری | ۱۱۰ متن در مورد دوری و فاصله از عشق قشنگ و باکلاسمیدونم که دلت مثل آیینه صافهاین فاصله هاست که بی انصافه——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–راهی است میان مانه تو می آیی نه من می توانم بروماین جاده برای نرسیدن بود——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–قصه از پنجره ای ایست که گره خورده به بغضیک طرف فاصله هایک طرف خاطره هاآخرین حرف تو چیست که بدان تکیه کنمحرف من دیدن پرواز تو در فرداهاست——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد هیچ فاصله ای دور نیستهیچ زمانی زیاد نیستو هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کندمحکم ترین برهان عشق، اعتماد است——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–به اولین قاصدکی که از شهر قشنگ زندگی تو بگذردپیغام مدهم که هیچ چیز نمیتواند مهرت را از دلم جدا کندحتی فاصله هانزدیک ترین آدم به تو آن کسی است کهاز دورترین فاصله ها همیشه به فکرته——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–گاهی دو نفر باید از هم فاصله بگیرند تا بفهمندچقدر نیازمند برگشتن به همدیگرند——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–فاصله ها مهربانیت را از دلم پاک نمیکنندثانیه ها را می شمرم تا لحظه دیدار——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–گاهی وقتا فقط باید بشینی و اونی که دوسش داری خودشو خالی کنهمشکلش با تو نیست با فاصله هاست——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–میخواستم تصویر با تو بودن را نقاشی کنمدیدم فاصله بینمان در ورق جا نمیشودکمی نزدیکتر بیا میخواهم با تو بودن را حس کنم——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–شاید فاصله ها بتوانند جسم ها و نگاه ها را از هم دور کننداما هرگز قدرت ندارند که قلب ها و یادها را از هم دور کنند——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–متن دوری از دوستفاصله ها کسی را از بین نمی بردنزدیکی های سرد است که انسان را نابود می کند——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–عشق یعنی اگه از دورترین فاصله برای کوتاهترین مدتبا قشنگترین حس به چشمای عشقت نگاه کنیوجودت سراسر آرامش بشه——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–دل سراغ قد بالای تو را میگیردگر تو پیدا نشوی دل ز غمت میمیردوقتی از دیدن و پیدا شدنت مأیوسماز همین فاصله دور تو را میبوسم——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–بیا حواس تقدیر را پرت کنیمتو صدایش کن من دزدکی فاصله ها رابرمیدارم——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–و عشق صدای فاصله هاستصدای فاصله هایی که غرق ابهامندنه، صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزندو با شنیدن یک هیچ می شوند کدر همیشه عاشق تنهاست——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–از دلم تا لب ایوان شما راهی نیستنیمه جانیست در این فاصله قربان شما——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–تو آسمانی و من ریشه در زمین دارمهمیشه فاصله ای هست ، داد از این دارمقبول کن که گذشته ست کار من از اشککه سال هاست به تنهایی ام یقین دارم——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–نفسمتو در شمالی و من در جنوبکاش دستی نقشه را از میانه تا کند——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن استهمچو شهری که به روی گسل زلزله هاست——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–درد ، مرا انتخاب کردمن ، تو راتو ، رفتن راآسوده برو دلواپس نباشمن و درد و یادت تا ابد با هم هستیم——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–متن دوری از خانوادهمن صبورم امابی دلیل از قفس کهنه ی شب می ترسمبی دلیل از همه ی تیرگی تلخ غروبو چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کندمی ترسم——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–پای من خسته از این رفتن بودقصه ام قصه دل کندن بوددل که دادم به یارم دیدمراهش افسوس جدا از من بود——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–من مثل بادکنکی به دست کودکیهرجا می روی با یک نخ به تو وصلمنخ را قطع کنی ، می روم پیش خدا——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–میدرخشی…می تابی…اما دوری‏‏!‏ “ماه‏”بودن همین است.‏..——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–دور که میشوم، نزدیکتر می آید…!نزدیک که میشوم، دورتر میرود…!انگار که این ” فاصله ”همیشه باید به شکلی رعایت شود !——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–از عذاب بی تو بودن درسکوت خود خرابمدوری از صورت ماهت هر نفس میده عذابم——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–زمستان استو من شنیده ام روزها کوتاه تر میشوندولى . . .نمیدانم چرا دارند این روزهاهى بلندتر میشوند، بى تو——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–بینمن و تومرگ نمی تواند جدایی بیندازد…فاصله که دگر هیچ…——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–چندان هم دور نیستیفـقط به اندازه ی یک “نمیدانـم” از من فاصلـه گرفته ایآری، “نمیدانم” کجایی…——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–وسعت ندیدن نگاهت خسته ام ، چگونه بشکنم ثانیه های سنگین دوریت را——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–متن دوری از معشوقاز درد دوری تو آسمان هم با چشمهای من همراهی می کند…در دوری لذتی است که در با هم بودن نیستچون در با هم بودن ترس از فراق است و در دوری شوق دیدار . . .——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–رفتــه ایو مــن هــر روز،بــه مــوریــانــه هــایــی فکــر مــی کنــمکــه آهستــه و آرامگــوشه هــای خیــال ام را مــی جــونــد!تــا بــی “خیــال” نشــده ام،بــرگــرد . . .——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–دوری ، عشق های عادی را از بین می برد و عشق های بزرگ و جاودانی را تشدید می کندمانند باد که شمع را خاموش و آتش را شعله ور می سازد….——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–هرجا تو باشی دل من همون جاستحتی اگه فاصلمون یه دنیاست——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–همیشه ، دور بودن به معنای فراموش کردن نیست ، گاهی فرصتی است برای دلتنگ شدن——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–فاصله یاتو…چه فرقی میکند …هر دو مرا یاد یک چیز می اندازد…تنهایی…——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–بعضی وقتها چشمم به قلبم حسودیشون میشه ، میدونی چراچون تو همیشه تو قلبمی ، ولی از چشم دوری——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–مهربونیات زیاده که هنوز خوب و صبوریمثل یک حس قشنگی حتی وقتی خیلی دوری . . .——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–دور بودن از عزیزان مشکل استامتحان با وفائی ، در جدائی حاصل استگرچه من دورم ز پیشت ای رفیقدوریت دریا و یادت ساحل است——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–فکر کردم آسمان را می توان تسخیر کردآب اقیانوس را با آه خود تبخیر کردفکر کردم رفتنت را می توان از یاد بردهیچ دانستی ؟ دلم را رفتن تو پیر کرد——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–متن دوری از عشقهمیشه فکر می کردم غم انگیزترین غروب ، غروب زندگیستولی تازه فهمیدم هیچ غروبی غم انگیزتر از دوری تو نیست——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–عشق تک یعنی چشمه ای از جنس نورنور یعنی یک سلام از راه دور——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–خودت نیستی صدات موندهصدات چشمامو گریوندهدلم روی زمین موندهفقط از تو همین مونده——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–گرچه از فاصله ی ماه ز من دورتریولی انگاه همین جا و همین دور و بریماه می تابد و انگار تویی می خندیباد می آید و انگار تویی می گذری——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–شنیدی میگن خیلی دور ، خیلی نزدیک ؟اولی دستامونه ، دومی دلامونه . . .——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–نگران خودمم که چجوری بی تو بمونم ؟دوری و ندیدن تو کاره من نیست ، نمی تونم——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–تو و فاصله با هم یکی شدیدمن و پاهام به رسیدن ناامیدکاش میشد می رسیدم تا می دیدمتو و فاصله به هم چیا میگید——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–به تو عادت دارم . . .مثل پروانه به آتش ، مثل عابد به عبادت . . .و تو هر لحظه که از من دوری ، من به ویرانگری فاصله می اندیشم . . .در کتاب احساس ، واژه فاصله یک فاجعه معنا شده است . . .تو توانایی آنرا داری که به این فاجعه پایان بخشی . . .——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–چشماتو ببند ! بستی ؟حالا باز کن ! باز کردی ؟چقدر طول کشید ؟همین قدر هم نمی تونم دوریتو تحمل کنم !——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–فرقی نمی کند فاصله چقدر استیک کوچه یا یک کشور وقتیدوستش داری و به یادش می افتیناخداگاه دلتنگ می شوی . . .——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–شعر دوری از عشقشبیه برگ پاییزم همیشه قسمت بادمز تو دورم ولی هرگز نخواهی رفت از یادم——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–میان آن همه الف و ب و مشق دبستان . . .آنچه در زندگی واقعیت داشت خط فاصله بود . . .——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–مست آن یارم که در تنهاییم یادم کنداز فراق و دوری خود سخت بیمارم کند——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–همیشه رابطه چاره نیست . . .گاهی باید به فاصله مهلت داد . . .فاصله گاهی اشتیاق می آورد . . .عشق می آفریند . . .——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–واحد اندازه گیریِ فاصله ” مــتــر ” نیست ؛” اشـــــــــــتـــیــــاق ” است . . .مشتاقش که باشی ، حتی یک قـدم هم فاصله ای دور است . . . !——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–ببین این اسمش ” دله ” !اگه قرار بود بفهمه که فاصله یعنی چیاگه قرار بود بفهمه که نمیشه . . .میشد مغز !دله ! نمی فهمه . . . !——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–قسمت این است که در فاصله ها پیر شویمو اسیر شب تنهایی تقدیر شویمقسمت این است که یک عمر مسافر باشیمتا از این دور زدن های زمان سیر شویم——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–فاصله‌ی زمین تا آسمان راآسمان پُر می‌کندفاصله‌ی من تا تو را ، تو  . . .——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–اگرمعنای عشق فاصله  و دوری استروی قبرم بنویسبرای نزدیک کردن فاصله هاجان داد . . .——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–وحشت از عشق که نه ، ترس ما فاصله هاست . . . وحشت از غصهکه نه ، ترس ما خاتمـــــــــه هاست——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمیکاهد . . .همیشه هستی . . .همین حوالی . . .——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–یارم از بهر فراقت به کجا سر بزنمشوق دیدار تو دارم ، به کجا پر بزنم——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–فاصله خط عابر پیاده ندارد ، دست مرا بگیر و از آن رد کن ، قرار دیدار ما هر نیمه شب ، خیالت که نمی گذارد بخوابم——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–می خواستم تصویر با تو بودن را نقاشی کنم ، دیدم فاصله بینمان در ورق جا نمی شود !کمی نزدیک تر بیا ، می خواهم با تو بودن را حس کنم . . .——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–هیچ پلی مرا با این همه فاصله به چشمان تو پیوند نمی زند !می دانم هر چه من بیشتر جلو می آیم ، رانش چشم های تو فاصله را بیشتر می کند . . .——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–از خدا خواهم نبخشاید تو رااین چه رسم دوستی باید تو راتو که می دانی در قلب منیاین همه دوری و بی مهری چرا——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–درست زمانی که سرت جای دیگری گرم است ؛ دل من همینجا یخ میزند !چه فاصله زیادی است از سر تو تا دل من . . .——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–فاصله ای است میان مانه تو مى آیىنه من مى توانم بى روماین جاده براى نرسیدن بود . . .——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–نگاهت هر قدر هم که دور باشد آرامم میکند و آوایی آمدنت را در گوشم زمزمه . . .چقدر رسیدنت را دوست دارم . . .آغوشم در ازدحامِ سرمای تنهایی تنها برای ” تو ” هنوز گرم است . . .——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–وقتی حس میکنم جایی در این کرِه ی خاکی تو نفس می کشی و من از همان نفس هایت ، نفس میکشم . . .تو باش !هوایت ! بویت ! برای زِنده ماندنم کافی است . . .——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–آسمون و ماه نقرش با یه عالمه ستارهشاهدن که این بریدن دیگه برگشتی نداره——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–به لب های تو می سازم کلامیسرود آشنایی یا سلامیندارم جز غم عشق تو در سرولی افسوس ها از من جدایی——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–تویی درد من و درمانم از تو سرآغازم ز تو، پایانم از توچنین که می دوی در رگ رگ منجدا کی می کند هجرانم از توخدا دیگر کجا رفته ؟ نمیدانم مرا آیا گناهی هستکه شاید هم به جرم آن، غریبی و جدایی هست——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–چه فرقی دارد، شهر ما خانه ی ما باشد یا نباشدوقتی تو نه در شهر ما هستی و نه در خانه——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–این روزها سنگین و نحس اند، چه کنملحظات هم بهانه ات میگیرندرفتی و ردپایت در پس کوچه های قلبم باقی مانده است——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–امروز و فرداهایم، پس فرداها، همه و همهخراب شده اندبعد از توبرگرد——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–اگر چه عاشقی پر شور بودیمبه خود نزدیک و از هم دور بودیمشب و روز از جدایی می‌سرودیممن و تو وصله‌ای ناجور بودیم——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–گرچه کردم ذوقها از آشناییهای اوانتقام از من کشید، آخر جداییهای او——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–سنگ هایی که به دیوار فراق تو زدمکعبه میشد من اگر خانه بنا می کردم …——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–من شمع جان گدازم، تو صبح جان فزاییسوزم گرت نبینم، میرم چو رخ نمایینزدیک این چنینم، دور آن چنان که گفتمنه تاب وصل دارم، نه طاقت جدایی——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–خودش اول نگاهم کرد خدایابه صد خواهش صدایم کرد خدایاگناه این جدایی گردن اوستکه او آخر رهایم کرد خدایا——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–یک دو سه را شمردم تک تکآهسته به دنبال تو رفتم با شکوقتی بزرگ شدم فهمیدمتمرین جداییست قایم باشک——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–حالا بدان تو که رفتی در حسرت بازگشتیک آسمان اشک آن شب در کوچه پاشیده بودمهرگز پشیمان نگشتم از انتخاب تو هرگزرفتی که شاید بدانم بیهوده رنجیده بودم——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–همیشه تو را در نفس هایم احساس می کردم، تو همیشه همراه من بودی ! علت جدایی تو از من، من بودم——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–رفتی و ندیدی که چه محشر کردمبااشک تمام کوچه را تر کردمدیشب که سکوت خانه دق مرگم کردوابستگی ام را به تو باور کردم . .——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–نمیدونم که چجوری فکر کنم تو رو ندارم / آخه تو سنگ صبوری، چجوری دووم بیارم ؟واسه من سخته جداییت، بی تو دنیایی ندارم / زندگیم تیره و تاره، بی تو فردایی ندارم——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–ستاره در هوا می بینم امشبزمین در زیر پا می بینم امشبخدایا مرگ ده تا جان سپارمکه یار خود جدا می بینم امشب——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–یارم از من بی سببب رنجید و رفت / گریه را دید و بر من خندید و رفتوقت رفتن دیگر از ماندن نگفت / قصه ناگفته ها را نشنید و رفتتشنه بودم همچو دشتی پر عطش / مثل باران بر تنم بارید و رفتگل فراوان بود از باغ من / غنچه ای نشکفته را برچید و رفت . . .——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–بی تو پیمودن شب ها شدنی نیستشب های پر از درد که فرداشدنی نیستگفتم که برایت بفرستم دل خود راافسوس که نامه دلم تا شدنی نیست——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–مرا نمیخواهی دیگر میدانمحتی اگر مرا ببینی هم نمیشناسی مرا دیگر میدانماینک همان نامه ای که برایم نوشتی را میخوانمچه عاشقانه نوشته ای همیشه با تو میمانم——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–ببار ای باران، ببار که غم از دلم رفتنی نیست،اشکهای روی گونه ام دیدنی نیست.ببار ای باران که این تنهایی تمام شدنی نیست،آن لحظه های زیبا تکرار شدنی نیست.ببار ای باران که شعر تلخ جدایی خواندنی نیست،غم تلخی که در سینه دارم فراموش شدنی نیست——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–در قفس افتاده ام فکر رهایی نیستمدل به عشقت داده ام فکر جدایی نیستم——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–یک نفر آمد صدایم کرد و رفتبا صدایش آشنایم کرد و رفتنوبت اوج رفاقت که رسیدناگهان تنها رهایم کرد و رفت——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–گفتی مسافری و من آنقدر عاشقم کهسال هاست نماز دلم را شکسته میخوانم——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–دلم بی لبت نای ماندن نداردلبم بی دلت جای خواندن نداردبی لب و بی دل ، توان بود ولیسرم بی تبت پای ماندن ندارد——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–من از این فاصله ها دلگیرم ، از غم دوری تو میمیرمتو ز حال دل من بی خبری ، من از این بی خبری دلگیرم——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–همیشه از فاصله ها گله مندیمشاید یادمان رفته که در مشق های کودکیمانگاه برای فهمیدن کلمات فاصله هم لازم بود——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–قبول که ما دو خط موازی هیچگاه به همدیگر نمی رسیمولی فقط کمی فاصله را کمتر کن ، میخواهم بهتر ببینمت——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–این چرندیات که مینویسم و کَسی نمیخواندشان ..همه شان برای روز مباداست ..وقتی بیایی این هارا پرت میکنم جلویت ..تا بدانی که چه میگذشت وقتی نبودی——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–چه خوش خیال استفاصله را میگویمبه خیالش تو را از من دور کرده نمیداند جای تو امن استاینجا در میان دل من …——–✵✵✵❖₪❖✵✵✵——–گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستممن و تو نکن ، که من کسی به جز تو نیستم

 

منبع : سایت اس ام اسلر2021-04-25 17:30:41متن دوری | ۱۱۰ متن در مورد دوری و فاصله از عشق قشنگ و باکلاس