متن در مورد غرور | ۱۱۰ متن سنگین و جذاب در مورد مغرور بودن و غرور

سایت اس ام اسلر درباره اس ام اس عاشقانه در این نوشته از سایت اس ام اسلر قصد داریم تعداد ۱۱۰ متن در مورد غرور را برای شما کاربران محترم درج نماییم.ممکن است گاهی بخواهیم در مورد غرور خودمان یا دیگرا مطلبی را در صفحه شخصی خود منتشر کنیم.یا برای مخاطب خود یک متن با این موضوع ارسال کنیم.که برای هر دو کار نیاز به چندین متن زیبا و سنگین داریم.ما برای راحتی کار شما مجموعه کاملی از چندین متن در مورد غرور قشنگ و باکلاس را جمع آوری کرده ایم.که شامل متن های کوتاه و بلند و اشعار مختلف با این موضوع می باشد.امیدواریم که مورود توجه شما قرار گیرد.در ادامه با ما همراه باشید…متن در مورد غرور | ۱۱۰ متن سنگین و جذاب در مورد مغرور بودن و غروردیـگـــر نه اشـکـــهایم را خــواهـی دیــدنه التـــمـاس هـــایم راو نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی رابه جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـیدرخـتـی از غــــرور کـاشـتم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسماز لج تواز لج خودمکه حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوییم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–لعنتی ســـلام مــــرا بــــــه غـــرورت برســــــانو بـــه او بگــــوبـهـــای قــــــامــت بــلنــــدش تــنــهــایـیـســـــت——–✮.✸✸?✸✸.✮——–همه ی بغض من تقدیم غرور نازنینت بادغروری که لذت دریا را به چشمانت حرام کرد——–✮.✸✸?✸✸.✮——–جـــانبــــازٍ چند درصـــد استاو که در حادثه ی عـــشـــققــــــلب و غــــرور خود را از دست داده است——–✮.✸✸?✸✸.✮——–منمــــن کردن های من و تو بود کــههیچوقت مـــــــا نشدیـــم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–گرچــهای دوســــت غرور دلــــــت احســــاس مـــرا درک نکـــردآفریــــن برغـــم عشــــقـــت کــه مرا ترکـــ نکرد——–✮.✸✸?✸✸.✮——–آدمی غــــــرورش را خیلی زیادشاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش دوست می داردحالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر تـــــو، نادیده بگیردچه قدر دوســتت داردو این را بِفهــــــــــــم آدمیــــــــــزاد——–✮.✸✸?✸✸.✮——–متن در مورد غرور جدیدگاهی دلم می خواهدوحشــیانه غرورت راپاره کنمقلب ترا در مشتم بگیرمو بفـشارمتا حال مرا لحظه ایی بفهمی——–✮.✸✸?✸✸.✮——–کاش می فهمیدی که تــــــــــو از دید من زیبا بودیدیگران حتی نگاهت هم نمی کردندو تـــــــــو چه اشتباهی مغرور شدی——–✮.✸✸?✸✸.✮——–خیلی باید بی معرفت باشی کهنفهمی پشت جملهتنهام نذار من بی تو نمیتونمچه غروری شکسته شدهبه خاطر دوست داشتنت——–✮.✸✸?✸✸.✮——–از آدمای مغرور بدت نیاداونا یه زمانیبد جور خرد شدن——–✮.✸✸?✸✸.✮——–تو هوایی که برای یک نفسخودمو از تو جدا نمیکنمتو برای من خود غرورمیمن غرورمو رها نمیکنم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–کاش آدم ها بدانندمحبت کردن از غرور نمی کاهدشخصیت می سازد——–✮.✸✸?✸✸.✮——–فصل مشترک من و توعشقی استکه به پای غرورقربانی می شود——–✮.✸✸?✸✸.✮——–دخترک رفت ولی زیر لب این را می گفتاو یقینا پی معشوق خودش می آیدپسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بودمطمئنا که پشیمان شده برمی گرددعشق قربانی مظلوم غرور است هنوز——–✮.✸✸?✸✸.✮——–متن در مورد غرور بیجاما بدهکاریم به یکدیگرو به تمام دوستت دارم های ناگفته ای کهپشت دیوار غرورمان ماندو آنها را بلعیدیمتا نشان دهیم که منطقی هستیم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–سلام مرا به غرورت برسانو به او بگوبهای قامت بلندشتنهاییست——–✮.✸✸?✸✸.✮——–محکم تر از آنم که برای تنها نبودنمآنچه را که اسمش را غرور گذاشته امبرایت به زمین بکوبماحساس من قیمتی داشتکه تو برای پرداخت آن فقیر بودی——–✮.✸✸?✸✸.✮——–کاش می فهمیدی کهتــــــــــو از دید من زیبا بودیدیگران حتی نگاهت هم نمی کردندو تـــــــــو چه اشتباهیمغرور شدی——–✮.✸✸?✸✸.✮——–تاریخ را بخوانکم نبوده اند ظالمانیا راه را بسته اندیا آب راو تو سنگدل تر از همهچشم هایت را بر من می بندی——–✮.✸✸?✸✸.✮——–باید مغرور بود و دور از دسترسباید مبهم بود و سرسنگینخاکی که باشی آسفالتت میکنندو از رویت رد میشوند——–✮.✸✸?✸✸.✮——–گاهی نیاز است دکتر ب جای یک مشت دارو و قرص, برایت فریاد تجویز کند——–✮.✸✸?✸✸.✮——–تمام می شوم روزیفکرش را بکنیک روز می اید و می بیننه من هستمنه کلمات——–✮.✸✸?✸✸.✮——–متن تیکه دار در مورد غروراونی که دستش دور گردن شماستقلادش دست ما بودخوب پارس کردن بلد نبود ولش کردمآره اینجوریاست——–✮.✸✸?✸✸.✮——–کجایی که تنهایی و بی کسی با من آشنا کرده حس غموببین داغ دوری از آغوش تو به زانو در اورده احساسمو——–✮.✸✸?✸✸.✮——–بگذار فکر کند مغرور هستممن دوستت دارم را تقدیم به هر کسی نمیکنم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–من کینه ایی نیستم و مغرور دنیا نیامده امولی آلزایمر هم ندارمبدی ها رو مثل خوبیا یادم میمونه و جبران میکنم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–دلم قلک نیست کهوقتی شکستیش چیزی گیرت بیادنهایتش خودت ازش میای بیرون که دیگهارزشی نداری——–✮.✸✸?✸✸.✮——–در من گرگی استخسته از نبرد های پی در پی زندگیدر گوشه غار نشسته و زخم هایش را می لیسدوای از روز انتقامهمه را غار نشین خواهم کرد——–✮.✸✸?✸✸.✮——–دو روز که پیشش نبودم…شدم غریبه…یکی هم جامو گرفت که اسمش رقیبه…کلا رسم عاشقی این روزا خیلی عجیبه…نمی دونم شایدم طرفمون نانجیبه…——–✮.✸✸?✸✸.✮——–مرا ببخش که ساده بودنم دلت را زدمرا ببخش اگر عشق ورزیدنم چشمانت را بستمی روم تا آنان که توانا ترندتو را به اوج بودنت برسانند——–✮.✸✸?✸✸.✮——–متن درباره آدم مغرورخیره یه مردم نشسته امـتنهای تنهانه کسی حالم را پرسیدنهـ کسی هوایــم را داردعیب نداردسالهاست به این زندگی عادت کــرده امخدایم تنها تو هوایم را داشته باش——–✮.✸✸?✸✸.✮——–گرچــه ای دوســــت غرور دلــــــت احســــاس مـــرا درک نکـــردآفریــــن برغـــم عشــــقـــت کــه مرا ترکـــ نکرد——–✮.✸✸?✸✸.✮——–نمیدونی چه کاری بادلم کردی ، نمیدونی چه غمگینم نفهمیدینمیشناسی منو از من چقدردوری ، تواین روزا چه بی رحمانه مغروری——–✮.✸✸?✸✸.✮——–بمیــــرم منفهمیدم نمی مانی . . دیدم می روی . . رفتیباز هم ایستاده ام نگاه میکنمآخرم میکشد مرا این غرور لعنتی——–✮.✸✸?✸✸.✮——–دیـگـــر نه اشـکـــهایم را خــواهـی دیــدنه التـــمـاس هـــایم راو نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی رابه جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـیدرخـتـی از غــــرور کـاشـتم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–بی وفاایـن روزهـا نـه مـجـالـیبـرای دلـتـنـگـی دارمو نـه حـوصـلـه ات را..ولـی بـا ایـن هـمـه،گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـیکـنـد——–✮.✸✸?✸✸.✮——–رُخ به رُخ که شدیممــن مات شدم و تــوچون پادشاهی که از اینگونه فتحهــا زیاد دیده استبی اهمیتــ رد شدی——–✮.✸✸?✸✸.✮——–نمی دونی چه کاری بادلم کردینمی دونی چه غمگینم نفهمیدینمی شناسی منو از من چقدر دوریتواین روزا چه بی رحمانه مغروری——–✮.✸✸?✸✸.✮——–متن درباره مغرور بودناینقدر خودت رو نگیراینقدر با تکبر و غرور با آدم حرف نزنوقتی کسی به تو ابراز علاقه کردفکر نکن که فوق العاده ایشاید اون کم توقعه——–✮.✸✸?✸✸.✮——–وقتــــی مــی گویـــمبرایـــم دعــا کــــن یـــعنـــی کـــم آورده امیــعنــــی دیــگـــر کـــاری از دست خـــودم بــرای خـــودم بـــر نــمــی آیــــد——–✮.✸✸?✸✸.✮——–دلم را پیش خود پابند کردیولی گفتی تو یک دنیای دردیغرورم را شکستی بی تفاوتبرو فکر کن همیشه خیلی مردی——–✮.✸✸?✸✸.✮——–گناهی که پشیمانی بیاوردبهتر از عبادتی است که غرور بیاورد——–✮.✸✸?✸✸.✮——–گرچه ای دوست غرور دلت احساس مرا درک نکردآفرین بر غم عشقت که مرا ترک نکرد——–✮.✸✸?✸✸.✮——–برای بودنِ با تو غرورم پایمال شدتو هم اندکی احساس بگذارمساوی که نمی شویمحداقل به من نزدیک شو——–✮.✸✸?✸✸.✮——–قدش به عشق نمی رسیدغرورم را زیر پا گذاشت تا برسد——–✮.✸✸?✸✸.✮——–کاش غرورم را که در پستوی سادگی ام پنهان بود می یافتیاما تو این سادگی را بهانه ای قرار دادی برای در هم شکستن غرورم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–متن درباره آدم مغرورامروز با غرورت باز م مرا شکستیبا ناز وقهر و کینه مهرم زدل گسستیدانی که بی تو هیچم ای ماه بی مروتباشد که بار دیگر قلب مرا شکستی——–✮.✸✸?✸✸.✮——–زمانی کوه بودی حالا آدم شدیمیرسیم به هم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–بالاتر از آسمان جایی نیستزیباتر از گل چیزی نیستقشنگتر از عشق حرفی نیستعزیزتر از تو کسی نیست——–✮.✸✸?✸✸.✮——–دیدم که تو دریا شدی و من رود شدمدر وسعت چشمان تو محدود شدمآن روز که در آتش عشق افتادمسرسبز تر از آتش نمرود شدم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–انسان ها یک به یک در خاک رفتندیکی شاد و یکی غمناک رفتندچون باید رفت از این خاکخوشا آن ها که مثل گل پاک رفتند——–✮.✸✸?✸✸.✮——–ای کاش که از حال دل من خبرت بودای کاش دمی ار سر کویم گذرت بودمن مرغ اسیرم که ندارم پر پروازای کاش که کاشانه من زیر پرت بود——–✮.✸✸?✸✸.✮——–عاشقم کردی و گفتی عاشقان دیوانه اندعاقبت عاشق شدی دیدی که خود دیوانه ای——–✮.✸✸?✸✸.✮——–دلم در حلقه ی غم ها نشستهزبانم بسته و سازم شکستهوجودم پر ز شعر عاشقانه ستتو را می خواهم و این ها بهانه ست——–✮.✸✸?✸✸.✮——–استوری درباره غرورفردا صبح وقتی چشمای قشنگت رو باز می کنییادت باشه که شب قبل یکی به یاد تو چشماشو بسته——–✮.✸✸?✸✸.✮——–فدایت ای گل زیبای هستینمی دانم کجا بی من نشستیقشنگی های دنیایم تو هستییگانه گنج فردایم تو هستی——–✮.✸✸?✸✸.✮——–همیشه یاد داشته باش تا به فراموشی بسپاریآنچه را که اندوهگینت میسازداما هرگز فراموش نکن تا به یاد داشته باشیآنچه را که شادمانت میسازد——–✮.✸✸?✸✸.✮——–خدﺍﻭﻧﺪﺍ دو ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮﺧﻮﺩﻣﺤﻮﺭی ﻭ غرورﮐﻪ ﺍﻭﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﭘﺎﮐﯿﻢ ﺭﺍﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ در دروﻧﻢ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺒﺨﺶﺍﯾﻤﺎن ﻭ ﺻﺒﺮﮐﻪ ﺍﻭﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪﻭ دوﻣﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪﺧﺪﺍﯾﺎ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﮕﺮدمﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻭ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽﮐه ﺍﻭﻟﯽ ﭘﺎﮐﯽ ﺟﺴﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﺁﺭﺍﻣﺶ درون ﺭﺍ——–✮.✸✸?✸✸.✮——–اگر غرور تو از شکستهای من باشددوستشان دارم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–متن درباره غرور و عشقمن غرورم را به راحتی به دست نیاورده امکه هر وقت دلت خواست خردش کنیغرور من اگر بشکندبا تیکه هایش شاهرگ زندگی تو را نیز خواهد زد——–✮.✸✸?✸✸.✮——–تو به احساس غرور منو امثال خودم میمانیفقر احساس تو را میفهممذهن من در پی یک واژه بی مانند است و تو را میابدانتخاب خوبیستهیچ کس حس مرا ، شعر مراهیچ کس قدرت ادراک مرا تا به اندازه تو خرد نکردو تو همچنان بی مانندی——–✮.✸✸?✸✸.✮——–گریه شاید زبان ضعف باشدشاید کودکانه شاید بی غروراما هر وقت گونه هایم خیس می شودمی فهمم نه ضعیفم نه کودکمبلکه پر از احساسم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–کسی که غرور دارد حاضر است گم شودولی راه را از دیگران نپرسد——–✮.✸✸?✸✸.✮——–دیگر نه اشکهایم را خواهی دید نه التماس هایم راو نه احساسات این دل لعنتی رابه جای آن احساسی که کشتیدرختی از غرور کاشتم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–متن درباره مغرور بودنفقط یه زن میتونه ملکه زیبایی دنیا رو ببینهبعد با غرور بگه : این کجاش خوشگله——–✮.✸✸?✸✸.✮——–در برابر هر چیزی که بدست می آوریدچیزی دیگر را از دست می دهیداگر طالب رشد هستید از غرور خود دست بکشید——–✮.✸✸?✸✸.✮——–همیشه داشتن بهترینها به ادم غرور خاصى میدهمن مغرورترینم چون تو بهترینى——–✮.✸✸?✸✸.✮——–قول داده بودیم ما به هم که تن ندیم به روزگارچه بی دووم بود قول ما جدا شدیم آخر کار——–✮.✸✸?✸✸.✮——–آنچه را که اسمش غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبماحساس من قیمتی داشت کهتو برای پرداخت آن فقیر بودی——–✮.✸✸?✸✸.✮——–لعنتی سلام مرا به غرورت برسان و به او بگو بهای قامت بلندش تنهاییست——–✮.✸✸?✸✸.✮——–ز چشمت اگر چه که دورم هنوز ، پر از اوج عشق و غرورم هنوزقبول است عمر خوشی ها کم است ، ولی با توام پس صبورم هنوز——–✮.✸✸?✸✸.✮——–بسوزد دلت که سوزاندی دلم را به ویرانی کشاندی منزلم رافکندی زیر پا احساس و شورم نکردی رحم،  حتی بر غرورم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–جملات زیبا درباره مغرور بودندلم را شبی در حضورم شکستی نه آینه، حتی غرورم شکستیندادی به خلوتگاه عشق راهم پلی بود اگر در عبورم شکستی——–✮.✸✸?✸✸.✮——–شده بازیچه ای قلب صبورم شکستی عاقبت بال غرورمبه آسانی گذشتی از کنارم مثال دفتری کردی مرورم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–گفته بودی، از غرورم، از سکوتم، خسته ای من شکستم هر دو راگفته بودم،از سکوتت،از غرورت خسته ام به خاموشی مغرورانه اتشکستی تو مرا——–✮.✸✸?✸✸.✮——–خدا بودم خدای خودپرستان گدا کردی مرا تو سنگ مغرورمرا باور به بی همتائی ام بود مرا از باور خود کردی ام دور——–✮.✸✸?✸✸.✮——–غرور من که ز سختی به کوه میمانست ، کمر به کشتن خود بست و خاک پای تو شددلم که به همه بیگانه بود و یار نداشت ، چه دید در تو که اینگونه آشنای تو شد——–✮.✸✸?✸✸.✮——–هیچ وقت مغرورنشو ، برگ ها وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شده اند——–✮.✸✸?✸✸.✮——–دوستی شوخی سرد آدماست ، بازی شیرین گرگم به هواست واسه کشتن غرورمن و تو ، دوستی توطئه ثانیه هاست——–✮.✸✸?✸✸.✮——–متن در مورد غرور برای استوریبعضی اشخاص چنان به خود مغرورند که اگر عاشق بشوند به خود بیشتر عشق می ورزند تا به معشوق——–✮.✸✸?✸✸.✮——–شبیه چشمهای تو پر از گناه می شوممیان ظلمت شب قبیله ماه می شومخدا,زمین,گناه,عشق,من وتو,ببین چطوربه خاطر  غرور تو زیاده خواه می شوم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–گریه نمی‌ کنم نه اینکه سنگمگریه غرورم‌و بهم می‌ زنهمرد برای هضم دلتنگی‌ هاشگریه نمی‌کنه قدم می‌ زنه——–✮.✸✸?✸✸.✮——–فاخرترین لباس ، تولید کارخانه ی کرم است ، کرم ابریشم ما را به غرور چکار——–✮.✸✸?✸✸.✮——–انسان های آزاده دل شکسته و پر غرور خود را پنهان می کنند. فردریش نیچه——–✮.✸✸?✸✸.✮——–اگه یکی باشه منو بفهمهبرایش غرورمو بهم می زنمگریه که سهله ، زیر چترشونشتا آخر دنیا قدم میزنم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–چقدر ضعیف هستند و البته کوچک ، آنهایی که وقتی اشتباه می کنندنه توانایی اقرار به اشتباه را دارند و نه قدرت عذر خواهیاسمش را می گذارند غرور و به آن افتخار می کنندچه حقیرند و چه حقیرانه رفتار می کنند——–✮.✸✸?✸✸.✮——–جملات زیبا در مرود غرورمن و تو شباهت های متفاوتی باهم داریمهر دو شکستیم ؛ تو قلب مرا ، من غرورم راهر دو رقصیدیم ؛ تو با دیگری ، من با سازهای توهر دو بازی کردیم  تو با من ، من با سرنوشتمو در آخر هر دو پی بردیمتو به حماقت من ، من به  پست بودن توآری ، این شباهت های متفاوت هر روز آشکارتر میشود——–✮.✸✸?✸✸.✮——–مرا می شکنیسرت را با افتخار بالا می گیریببین از سقف بالای سرت چگونه اشک چکه می کندمغرور نباش که روزی این سقف شکسته روی سرت خراب می شود——–✮.✸✸?✸✸.✮——–کوه های غرورم از گناه رفتنت آب شده ؛ تا قبل از سیل برگردسیل که بیاید همه را با خود می برد حتی خاطراتت را——–✮.✸✸?✸✸.✮——–روزها رفتند و من دیگرخود نمیدانم کدامینمآن من سرسخت مغرورمیا من مغلوب دیرینمبگذرم گر از سر پیمانمیکشد این غم دگر بارممی نشینم شاید او آیدعاقبت روزی به دیدارم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–معذرت خواهیهمیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی ، و حق با یکی دیگه استمعذرت خواهی ؛ یعنی اون رابطه شاید بیشتر از غرورت برات ارزش داشته——–✮.✸✸?✸✸.✮——–ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺗﺮ باشی ، ﺗﺸﻨﻪ ﺗﺮﻧﺪ برای ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥﻭ ﻫﺮﭼﻪ دست نیافتنی باشی ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﺖ می ﺁﻳﻨﺪﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻱ ﻛﻪ ﻏﺮﻭﺭی ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ باشی ﻭ ﺑی ﺭﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﺒﺖ کنیﺍﻧﻮﻗﺖ تو ﺭﺍ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﺪﺳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭﺕ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ——–✮.✸✸?✸✸.✮——–تمام روز و شب با بیقراریبه شوق روی تو بیدار هستماگرچه بی غرورم زنده امابه شوق لحظه دیدار هستم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–متن در مورد غرور کوتاهبمیـرم منفهمیدم نمی مانی . . دیدم می رویرفتی باز هم ایستاده ام نگاه میکنمآخرم میکشد مرا این غرور لعنتی——–✮.✸✸?✸✸.✮——–جان دلمغرور مردانه و این حرفهابماند پشت در خانهبماند برای غریبه‌هابه من که رسیدیورد زبانت باشددوست دارم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–فدای تو همه چیزم اگرچه ناقابلحقیقت است، حقیقت، نشسته ای در دلخدا خودش دل ما را به جنبش آوردهشبیه ماهی کوچک که می زند دل دلبهار می شود آن دم که تو نفس بکشیعجیب نیست که گُل سر بر آورد از گِلهمیشه نزد همیم و همیشه داشته ایمتو در درون من و من درون تو منزلمن آن امیر پر از شوکتم که بی غَمِ تونبوده دبدبه و افتخار او کاملاگرچه کوه بزرگی میان ما باشدغرور کوه به یک بوسه می شود باطل——–✮.✸✸?✸✸.✮——–برایش نوشتم:عزیزم برگرد !برایش نوشتم:حالِ بد،بهانه استبیا و خرابی‌ دنیای مرا ببین !نوشتم:نمی ‌‌خواهم بدانم چه اتفاقی‌ افتادهبرایت خواهم گفت از اتفاقاتی که هنوز نیفتاده .برایش نوشتم:من انتظار می کشم به سبک خودمهمانی که تو غرور میخوانی‌‌اش و من سکوت .برایش نوشتم:نگذار سادگی‌ کودکانه من به بلوغ زودرس برسدنگذار صداقتم زود بمیرد .برایش نوشتم:کسی‌ این نامه را برایت می نویسدکه هنوز شبیه خودش استبازگرد تا دیر نشده !برایش نوشتم:جواب لازم نیستهنوز حس ما گرم استبرگرد عزیزمبرگرد .——–✮.✸✸?✸✸.✮——–متن در مورد غرور طولانیبر مال و جمال خویشتن غره مشوکان را به شبی برند و این را به تبیبسا نام نیکوی پنجاه سالکه یک نام زشتش کند پایمال——–✮.✸✸?✸✸.✮——–چند غرور ای دغل خاکدانچند منی ای دو سه من استخوانپیشتر از ما دگران بوده اندکز طلب جاه نیاسوده اندحاصل آن جاه ببین تا چه بودسود بد اما بزیان شد چه سود——–✮.✸✸?✸✸.✮——–توی چشمای تو بازمیه غرور بی صدا بودمنو دوست داشتی امایه غرور میون ما بود——–✮.✸✸?✸✸.✮——–امشب بیا و حال مرا روبراه کنعمری ثواب کرده ای امشب گناه کنعاشق شدن اگرچه به زعم دلت خطاستتنها فقط به خاطر من! اشتباه کنگفتی که باید از دل من بگذری برو!اما دو چشم خیس مرا هم نگاه کندرگیر چشمهای توام،خوب من !بمانروی غرور لعنتی ات را سیاه کنتنها اگر به مردن من دلخوشی بیاامشب تمام زندگیم را تباه کنمی خواهی از دلت بروم؟میروم ولیفکری به حال این دل بی سرپناه کن——–✮.✸✸?✸✸.✮——–شعر در مورد غرورمثل شرابی، لذت انگیزی ، نمی دانیاز هرچه خوبی هست لبریزی نمی دانیمن حافظ ابیات موزون تنت هستمشاخه نبات شهر تبریزی، نمی دانیسرما و گرمای وجودت خارق العاده ستتلفیق تابستان و پاییزی نمی دانینگیز چشمانت اگرچه خون به پا کردهتو قدر خون هایی که می ریزی نمی دانیتو از غرور مردهای ترک می ترسیافسوس، از احساسشان چیزی نمی دانیحالا خودت را -این نشان افتخارم رابر گردنم باید بیاویزی، نمی دانی——–✮.✸✸?✸✸.✮——–ﻋﮑﺲ‌ﺍﻟﻌﻤﻠﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺪﻧﯿﻪﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺳﻨﮕﯿﻨﻢﺳﺒﮑﺖ می‌کنم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–اعصابم مثل چشمام سگ داردبچه خوشگلفاصله‌ت رو حفظ کنتا تکه پاره نشدی——–✮.✸✸?✸✸.✮——–مهربونیم رو با ضعفم اشتباه نگیرسرد بشمحتی اگر خودت رو آتیش بزنیگرم نمی‌شم——–✮.✸✸?✸✸.✮——–همیشه عاشق آدمای مغرور بودمچون گفتن دوستت دارم خیلی واسشون سختهولی وقتی میگن عجیب به دلت میشینهمیدونی چراچون مطمئنے از سر عادت نگفتهچون مطمئنے تیکه کلامش نیستچون مطمئنے واسه گفتنش پا رو همه ی غرورش گذاشتهچونچون مطمئنےدوستت دارم یعنی واقعا دوستت داره——–✮.✸✸?✸✸.✮——–جا داره یادی کنیم ازکسانی که زمانی کنار من بودندو امروز کنار من بودن آرزوشونه——–✮.✸✸?✸✸.✮——–گرگ باشمغرورمثل گرگ حتی به شیر هم رحم نکنبه مانند گرگ باش دشمن را بدردر برابر سگان ولگرد بی تفاوت باشآن ها با پارس کرن های بیهوده زنده اندگرگ باشزوزه ی گرگ از تنهایستولی گرگها دسته جمعی زوزه میکشنددر دنیای گرگها اعتماد یعنی مرگبا همه باش اما تنها——–✮.✸✸?✸✸.✮——–بیشتر بخوانید >> تعبیر خواب گرگمن همینم که هستمشاخ نیستم چون گاو نیستمخاص نیستم چون عقده ندارمبالا نیستم چون پرچم نیستمفقط یه آدممچیزی که خیلی‌ها نیستند

 

منبع : سایت اس ام اسلر2021-05-03 19:14:06متن در مورد غرور | ۱۱۰ متن سنگین و جذاب در مورد مغرور بودن و غرور