هر یک از ما ممکن است در طول روز چندین بار عطسه کنیم. برخی از افراد معتقد هستند که زمان این عطسه خبر از اتفاقات و تغییراتی پیرامون ما و دیگران می دهد. ما هم برا تکمیل بخش فال و طالع بینی مجله تصویر زندگی فال عطسه واقعی رو هم اضافه کردیم. کافیه زمان عطسه رو با جدول زیر تطبیق بدید و از فال عطسه امروز آگاه شوید. این فال نیز همانند فال روزانه و فال حافظ هر روز آپدیت خواهد شد.

فال عطسه واقعی مجله تصویر زندگی

جدول فال عطسه واقعی دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

ساعت فال
۶-۷ شبی عالی و خوب خواهی داشت
۷-۸ منتظر خبری از جانب کسی هستی
۸-۹ احساس مشترک بین شما و معشوقه تان وجود دارد
۹-۱۰ در کارهایت تغییری بزرگ باید بدهی
۱۰-۱۱ فردی حسود در نزدیکی شماست
۱۱-۱۲ به دست شما پولی میرسد که خرجش خواهی کرد
۱۲-۱۳ برنامه ای برای رفتن به سفری خواهی چید
۱۳-۱۴ توجه شما را به خودش جلب کرده
۱۴-۱۵ بر سر موضوعی از دستش ناراحتی
۱۵-۱۶ یک آرزو کن و برآورده خواهد شد
۱۶-۱۷ سختی در پیش است
۱۷-۱۸ کارهایت زیاد شده حس سردرگمی داری
۱۸-۱۹ مشاجره و بحث با یکی از افراد خانواده
۱۹-۲۰ جلوی انجام کار شری را میگیری
۲۰-۲۱ ریسک نکن که نتیجه خوبی نخواهد داشت
۲۱-۲۲ فردی دلبسته شما شده است
۲۲-۲۳ دل نگرانی از چیزی یا موضوعی
۲۳-۲۴ فردا روزی پر از خیر و برکت خواهد بود

بخوانید فال هفتگی عشق از ۸ تا ۱۴ مرداد ❤️ فال هفته آینده

فال هفتگی عشق از ۸ تا ۱۴ مرداد ❤️ فال هفته آینده

در بخش انواع فال و طالع بینی مجله تصویر زندگی در کنار فال هفته پی …