این هم یک تست شخصیت شناسی جالب می باشد که ممکن است برای درست نمباشد، اما خب بر اساس تحقیقات و نظریاتی که داده شده غالبا (بیش از ۷۰ درصد) صحیح می باشد.

پهن و باریک بودن پاها- قوس کف پا، ترک پاشنه پا فرم انگشتان پا، کوچکی و بزرگی پا همه نشانگر شخصیت شما هستند.

حالا از ببینید از تصاویر زیر کدامیک شبیه پاهای شماست؟

کدامیک شبیه پاهای شماست

۱- مدل پای مصری (The Egyptian Foot)

معمولا پاهای افراد مرموز و تنها و کسانی که دچار نوسانات خلقی هستند به این شکل می باشد.

۲- مدل پای رومی (The Roman Foot)

افرادی که مدل پایشان اینچنین می باشد معمولا اجتماعی و دوستانه هستند و علاقه دارند اوقات خود را در جمع بگذارنند.

۳- مدل پای دهقانی و کشاورز (The Peasant’s Foot)

مردمی که به این فرم هستند انسان هایی آرام، معقول و کاربردی هستند و این افراد به قولی که میدهند عمل میکنند بنابرین می شود به آن ها تکیه کرد.

۴- مدل پای یونانی (The Greek Foot)

کسانی که این فرمی هستند انسانهایی هنرمند، احساساتی و علاقمند به رهبری اند. این مدل پا معمولا در ورزشکاران زیاد می باشد.

۵- مدل پا با انگشت کوچک بدون حرکت (An Immovable Little Toe)

کسانی که دارای این مدل پا هستند انسان های محافظه کار و بسیار سخت کوشی هستند و اینکه دارای یک زندگی آرام، منظم و قابل پیش بینی هستید.

۶- مدل پا با انگشت کوچک متحرک (The Moving Little Toe)

این گونه افراد آرام نمی نشینند و با انجام دادن کارهای هیجان انگیز شاد می شوند. آن ها آسان گیر، ماجراجو و به دنبال تغییر هستند.

۷- مدل پا با انگشت کوچک بسیار کوتاه (The Teeny Tiny Little Toe)

ترجیح می دهند با عقاید عموم مخالفت کنند و همه کارها را به سبک و سیاق خودشان انجام دهند که این به طور معمول خوب و خوشایند نمی باشد.

۸- مدل انگشت سوم کج (The Third Toe Turning Outwards)

این افراد برای کارهایشان از قبل برنامه ریزی کنند. آن ها بسیار سازمان یافته هستند و همه چیز را تحت کنترل خود دارند.

The Third Toe Turning Outwards

برای دیدن تست های شخصیت شناسی بیشتر کلیک کنید